REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pozwolenie wodnoprawne w znowelizowanym Prawie wodnym

REKLAMA

Pozwolenie wodnoprawne można porównać do budowlanego pozwolenia na eksploatację obiektu. Zakres obowiązków i kompetencji wynikających z pozwolenia wodnoprawnego jest bardzo duży dlatego prawo stanowi, że organ kompetentny może w każdej chwili, jeżeli są ku temu przesłanki, stwierdzić wygaśnięcie lub w znaczny sposób ograniczyć uprawnienia zakładu.

W ustawie Prawo wodne, podstawowym dokumentem jest pozwolenie wodnoprawne. Dokument ten, wydaje właściwy organ w formie decyzji na czas określony: 

REKLAMA

- pozwolenie na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat.

- pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Treść pozwolenia wodnoprawnego

W pozwoleniu ustalany jest cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w szczególności :

- ilość pobieranej wody,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- ograniczenia wynikające z przepływu nienaruszalnego,

- sposób gospodarowania wodą,

- ilość, stan i skład ścieków wykorzystywanych rolniczo oraz wprowadzanych do środowiska lub do urządzeń kanalizacyjnych, a w przypadku ścieków przemysłowych, dopuszczalne ilości zanieczyszczeń.

Polecamy: Nowe Prawo wodne z uzasadnieniem rządowym (książka)

W pozwoleniu wodnoprawnym podane muszą być ponadto:

- terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością,

- usytuowanie, warunki wykonania urządzenia wodnego, charakterystyczne rzędne piętrzenia oraz przepływy,

- obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody wynikające z realizacji pozwolenia,

- szczegóły prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody, ścieków wprowadzanych do środowiska lub do urządzeń kanalizacyjnych oraz wykorzystywanych rolniczo,

- sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych,

- zasady prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni,

- sposób postępowania w przypadku rozruchu oraz zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń.

W razie potrzeby w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się dodatkowe obowiązki jak np :  

- obowiązek, częstotliwość i metody prowadzenia pomiarów jakości wód podziemnych oraz płynących poniżej i powyżej miejsca zrzutu ścieków,

- obowiązek odtworzenia retencji przez budowę służącą do tego celu urządzeń wodnych lub realizację innych przedsięwzięć,

- obowiązek wykonania przedsięwzięć służących zarybianiu wód powierzchniowych lub uczestniczenia w kosztach tych przedsięwzięć.

Integralną częścią pozwolenia na korzystanie z wód powierzchniowych za pomocą urządzeń do jej piętrzenia stanowi instrukcja gospodarowania wodą, natomiast  w pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń melioracji wodnych - stanowi instrukcja utrzymania systemu tych urządzeń.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest dla następujących sytuacji :

- szczególne korzystanie z wód,

- regulacja wód oraz zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, które mają wpływ na warunki przepływu wody,

- wykonanie urządzeń wodnych,

- rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,

- długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,

- piętrzenie wody podziemnej,

- gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,

- odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,

- wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,

- wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierzających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

  1)   gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów;

  2)   wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,

  3)   wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie

- na obszarach bezpośredniego szczególnego zagrożenia powodzią.

Co ważne, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest jednocześnie pozwoleniem na wykonanie urządzeń wodnych służących do tego korzystania, natomiast pozwolenie na wprowadzanie ścieków musi uwzględniać postanowienia ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne

Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane dla:

- uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,

- holowania oraz spławu drewna,

- wydobywania kamienia, żwiru, piasku i innych materiałów oraz wycinanie roślin w związku z utrzymaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych,

- przerzutu wody,

- wprowadzania do wód powierzchniowych substancji chemicznych hamujących rozwój glonów,

- wykonania studni o głębokości do 30 m na potrzeby zwykłego korzystania z wód,

- odwadniania obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem,

- rybackiego korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Należy ponadto pamiętać, że pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowani terenu oraz wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska oraz dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków.

Operat

Podstawowym dokumentem, na podstawie którego kompetentny organ wydaje pozwolenie wodnoprawne jest operat. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów w zakresie spraw, regulowanych przez pozwolenie wodnoprawne.

Operat sporządzony musi być w formie opisowej i graficznej. Część opisowa musi zawierać, poza nazwą i dokładnymi danymi zakładu ubiegającego się o pozwolenie, w operacie muszą być wyszczególnione następujące informacje:

- cele i zakres zamierzonego korzystania z wód,

- rodzaje urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,

- stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,

- obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,

- charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,

- ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,

REKLAMA

- określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.

Natomiast część graficzna operatu musi zawierać plan urządzeń wodnych z zaznaczonymi nieruchomościami będącymi w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni nieruchomości oraz właścicieli, ich siedziby i adresy, zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń, schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Ponadto operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód musi zawierać także:

- określenie wielkości dobowego poboru wody z podaniem bilansu zapotrzebowania wody w zakresie obowiązywania pozwolenia,

- opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,

- określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,

- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania, wymaganych analiz pobieranej wody.

REKLAMA

Natomiast, w przypadku pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, operat musi zawierać: określenie ilości, stanu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania, opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków, określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków, opis urządzeń służących do pomiaru oraz ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków, opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków, informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

W przypadku pozwolenia na rolnicze wykorzystanie ścieków, operat musi zawierać: ilości, skład i rodzaj ścieków, jednostkowych dawek ścieków i okresów ich stosowania, powierzchni i charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.

Ponadto obecnie, operat sporządzony musi być także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, natomiast część graficzna operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.

Jest najważniejszym dokumentem w ręku organu uprawnionego do wydawania takich dokumentów, w tym również organów administracji samorządowej w stosunku do zakładów korzystających z tych uprawnień.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r Nr 239, Poz. 2019 z późn. zm.), ostatnia nowelizacja - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 32; Poz. 159)

Paweł Wiśniewski

samorzad.infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I. Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

  W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

  Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

  W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

  Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

  Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

  Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

  W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

  REKLAMA

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

  Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

  Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

  Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane i opublikowane. Wchodzi w życie 22 lutego ze skutkiem od 1 stycznia

  W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Już 21 lutego rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

  Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

  Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

  REKLAMA

  Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana 27 lutego, tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę"

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana w dniu 27 lutego 2024 roku, odbędzie się tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę". Tak zapowiadają strajkujący rolnicy, którzy chcą m.in. żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu.

  REKLAMA