reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Prawo administracyjne > Odwołanie od decyzji odmawiającej

Odwołanie od decyzji odmawiającej

Inwestorowi niezadowolonemu z decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę przysługuje prawo wniesienia odwołania.


Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę wnosi się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia lub od ustnego ogłoszenia. Jeżeli decyzja została odebrana na poczcie, to termin ten biegnie od daty odbioru decyzji. Niedochowanie powyższego terminu powoduje niekorzystne skutki dla inwestora. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po terminie, to decyzja odmowna stanie się ostateczna, a organ odwoławczy nie będzie zobowiązany do merytorycznego jej rozpatrywania. Gdyby jednak niedochowanie terminu nastąpiło bez winy inwestora, np. ze względu na nagłą, obłożną chorobę, to inwestor może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Taki wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od daty ustania przyczyny, z powodu której nie wniesiono odwołania w terminie, a więc np. od daty ustania choroby. Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy wnieść odwołanie od decyzji odmownej.

Odwołanie wnosi się do organu odwoławczego, ale za pośrednictwem organu I instancji, który wydał decyzję odmowną. W I instancji sprawy o pozwolenie na budowę rozstrzyga starosta, zaś w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta. Natomiast organem odwoławczym jest wojewoda. Chociaż więc w odwołaniu wskazuje się wojewodę jako organ odwoławczy, to odwołanie musi zostać złożone w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Warto pamiętać, że odwołanie można nadać listem poleconym na poczcie (jednak nie wysłać pocztą kurierską!). Wówczas data nadania listu decyduje o tym, czy odwołanie zostało wniesione w terminie.

Kodeks postępowania administracyjnego oraz prawo budowlane nie określają treści odwołania od decyzji odmownej. Treść ta zależy od podstaw odmowy, które organ administracji wskazał w decyzji. Z odwołania musi wynikać, że inwestor nie jest zadowolony z decyzji odmownej. Sporządzając odwołanie, należy wszakże pamiętać, że organ I instancji nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę, jeżeli inwestor spełnił wszystkie wymagania określone w prawie budowlanym.

Wymagania te dotyczą m.in. prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane; zgodności projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo - w razie braku takiego planu - z decyzją o warunkach zabudowy; zgodności projektu zagospodarowania działki z przepisami; kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń. Jeżeli więc mimo spełnienia przez inwestora wszystkich wymagań organ administracji odmówił wydania pozwolenia na budowę, to okoliczność ta powinna zostać podniesiona w odwołaniu.

Poza zarzutami merytorycznymi w odwołaniu można wskazać również na uchybienia formalne, np. na brak należytego uzasadnienia faktycznego i prawnego. Zarzut taki można podnieść wówczas, gdy decyzja lakonicznie wskazuje na to, że inwestor nie spełnił wymagań wynikających z prawa budowlanego, nie precyzując jednak, które konkretnie wymagania nie zostały spełnione.

W wyniku postępowania odwoławczego decyzja odmowna może zostać uchylona, a organ odwoławczy może wydać decyzję udzielającą pozwolenia na budowę lub przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Jeżeli w wyniku postępowania odwoławczego decyzja odmowna pozostanie w mocy, to wówczas inwestor będzie mógł złożyć skargę na decyzję organu odwoławczego do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

PIOTR KLEPACZKO

adwokat w kancelarii adwokackiej w Warszawie

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP
Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami103.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama