REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wzór: dodatek do gazu, jak wypełnić, zwrot VAT

Wzór: dodatek do gazu, jak wypełnić, zwrot VAT
Wzór: dodatek do gazu, jak wypełnić, zwrot VAT
Media

REKLAMA

REKLAMA

Wniosek o wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Poniżej wzór wniosku o dodatek gazowy (refundacja podatku VAT)

 

 

Jak wypełnić wniosek o dodatek gazowy (refundacja podatku VAT)

Zasada 1. Refundację podatku VAT wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT.

REKLAMA

Zasada 2. Wnioskodawca, jest tym członkiem gospodarstwa domowego, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego do gospodarstwa domowego.

Zasada 3. Serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość podajesz jak nie masz numeru PESEL.

Zasada 4. Musisz złożyć oświadczenie, że głównym źródłem ogrzewania mojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł: kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.).

Zasada 5. Trzeba podać informacje niezbędne do wyliczenia średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasada 6. Załącz kopie faktur VAT i dowody ich opłacenia. Do 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT. Od 1 marca 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.
 

UWAGA!

Informacje w tym wniosku składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podstawa prawna: art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687).

Jak wypełnić wniosek

 • Pisz WIELKIMI LITERAMI. 
 • Pola wyboru zaznaczaj   lub  X  .  

URZĄD, DO KTÓREGO SKŁADASZ WNIOSEK

Refundację podatku VAT wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT.

 
 

TWOJE DANE

Możesz być wnioskodawcą, jeśli jesteś tym członkiem gospodarstwa domowego, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego do wskazanego poniżej gospodarstwa domowego.

Imię (imiona)

 

Nazwisko

 

Obywatelstwo

 

Numer PESEL

           

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli nie masz numeru PESEL.

 

DANE DO KONTAKTU

Dane w tej sekcji są nieobowiązkowe. Jeśli podasz adres poczty elektronicznej, zostanie na niego przesłana informacja o wypłacie refundacji podatku VAT.

Numer telefonu

 

Adres poczty elektronicznej

 

ADRES ZAMIESZKANIA

Wskazany adres gospodarstwa domowego musi być zgłoszony w deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) wraz z głównym źródłem ogrzewania zasilanym paliwem gazowym.

Gmina / dzielnica

 

Miejscowość

 

Kod pocztowy

  

-

   

Ulica

Jeśli Twój adres nie ma ulicy, pozostaw to pole puste.

 

Numer domu

 

Numer mieszkania

Jeśli nie masz numeru mieszkania, pozostaw to pole puste.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA REFUNDACJA PODATKU VAT

Wypełnij, jeśli chcesz otrzymać przelewem refundację podatku VAT.

Numer rachunku

                            

Imię i nazwisko właściciela rachunku

 

RODZAJ SKŁADANEGO WNIOSKU

Zaznacz tylko jedną odpowiedź

 

 

Składam wniosek pierwszy raz

 

 

 

Składam kolejny wniosek, a dane mojego gospodarstwa domowego i jego członków się nie zmieniły

 

 

 

Składam kolejny wniosek, a dane gospodarstwa domowego lub jego członków się zmieniły

ZAŁĄCZNIKI

Wypełnij i dołącz:

 • załącznik nr 1, jeśli:
  • składasz wniosek pierwszy raz, lub
  • zmieniły się dane twojego gospodarstwa i jego członków,
 • załącznik nr 2, jeśli przekazana faktura obejmuje okres wykraczający poza 2023 rok,
 • załącznik nr 3, jeśli składasz wniosek po 29 lutego 2024 roku.

Załączane dokumenty

Wpisz poniżej załączniki (nr 1, 1a, 1b, 2 lub 3) do wniosku oraz załączane faktury dokumentujące dostarczenie paliw gazowych i dowody ich opłacenia. Dokumenty te są niezbędne do złożenia wniosku.
Jeśli chcesz, możesz załączyć inne dodatkowe dokumenty.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:

 • wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą,
 • wszystkie podane w załącznikach dane są zgodne z prawdą,
 • jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
 • głównym źródłem ogrzewania mojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł:
  kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.).
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracji o używanym źródle ciepła w budynkach.

 

 

 

 

 

                miejscowość                                    data: dd / mm / rrrr                            podpis wnioskodawcy

 

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYLICZENIA ŚREDNIEGO DOCHODU NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
 

UWAGA!

Wypełnij, jeśli składasz wniosek pierwszy raz albo składasz wniosek kolejny raz, ale zmieniły się dane dotyczące Twojego gospodarstwa domowego.


INFORMACJE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Możesz zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

 

 

Jednoosobowe

 

 

 

 

Wieloosobowe

Liczba osób razem z Tobą:
 

              

Gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna składająca wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT samotnie zamieszkująca i gospodarująca

Gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna składająca wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Podstawa prawna: art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687)

SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 • Wpisz dane członków swojego gospodarstwa domowego. Nie wpisuj tu swoich danych (podaje się je w głównej części wniosku w sekcji „Twoje dane”).
 • Jeśli członków Twojego gospodarstwa domowego jest więcej niż 6, to dodaj jeszcze jeden załącznik nr 1 z danymi kolejnych członków.
 1. DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Imię (imiona)

 

Nazwisko

 

Numer PESEL

           

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli ta osoba nie ma numeru PESEL.

 
 1. DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Imię (imiona)

 

Nazwisko

 

Numer PESEL

           

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli ta osoba nie ma numeru PESEL.

 
 1. DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Imię (imiona)

 

Nazwisko

 

Numer PESEL

           

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli ta osoba nie ma numeru PESEL.

 
 1. DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Imię (imiona)

 

Nazwisko

 

Numer PESEL

           

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli ta osoba nie ma numeru PESEL.

 
 1. DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Imię (imiona)

 

Nazwisko

 

Numer PESEL

           

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli ta osoba nie ma numeru PESEL.

 
 1. DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Imię (imiona)

 

Nazwisko

 

Numer PESEL

           

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli nie ma numeru PESEL.

 

ROK KALENDARZOWY, KTÓREGO DOTYCZY DOCHÓD

Wpisz rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody będą podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy:

 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku,
 • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 rok.

Podstawa prawna: art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) w związku z art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych

Rok kalendarzowy, którego dotyczy dochód

 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE WNIOSKODAWCY I CZŁONKÓW JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Gdzie odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne w wybranym roku kalendarzowym?

Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

 

 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

 

 

 

innego podmiotu (nazwa i adres podmiotu)

 

 

 

 

Za mnie ani za żadnego z członków mojego gospodarstwa domowego nie były odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne

DANE DOTYCZĄCE DOCHODÓW CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (urząd ustala je na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1a),
 • dochody z gospodarstwa rolnego (organ ustala je na podstawie wielkości gospodarstwa rolnego podanej w załączniku nr 1b),
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

ALIMENTY

Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła:

       gr

 

 

DOCHODY WNIOSKODAWCY LUB JEGO CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Czy w podanym roku kalendarzowym Ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego uzyskiwaliście dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

 

 

Tak
Jeśli zaznaczysz ten punkt, wypełnij załącznik 1a – oświadczenie o dochodach.

 

 

 

Nie

 

Czy w podanym roku kalendarzowym Ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego uzyskiwaliście dochody z gospodarstwa rolnego?

 

 

Tak
Jeśli zaznaczysz ten punkt, wypełnij załącznik 1b – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.

 

 

 

Nie


OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:

 • wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą,
 • jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

 

                miejscowość                                 data: dd / mm / rrrr                              podpis wnioskodawcy

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O JEGO DOCHODACH LUB DOCHODACH CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

UWAGA!

Wypełnij odrębne oświadczenia dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego, jeśli osiągacie dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE

Imię (imiona)

 

Nazwisko

 

Numer PESEL

           

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli ta osoba nie ma numeru PESEL.

 

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

Wpisz rok kalendarzowy, z którego jest ustalany przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy, czyli:

 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku,
 • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 roku.

Oświadczam, że:

  

 

 

     

 

,

  

 • w roku osiągnęłam / osiągnąłem / wymieniony członek mojego gospodarstwa domowego osiągnął (skreśl niepotrzebne)
  dochód w wysokości

  z tytułu:

 

rodzaj dochodu

 

w wysokości

 

 

 

 

 

 

 

 

  ,

 

 

  zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 • wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą,
 • jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
   

 

 

 

 

                miejscowość                                        data: dd / mm / rrrr                                    podpis wnioskodawcy

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

W oświadczeniu wpisz następujące rodzaje dochodów, które zgodnie z art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) w związku z art. 411 ust. 10i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 1. renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 2. renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 3. świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 4. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 5. świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 6. ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 7. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
 8. zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 9. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 10. należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.),
 11. należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 12. należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 13. dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
 14. alimenty na rzecz dzieci,
 15. stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), a także – zgodnie z art. 336 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) – dotychczasowe stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 16. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 17. należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 18. dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
 19. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 20. ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
 21. ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
 22. świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 23. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 24. dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 25. renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 26. zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 27. świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 28. pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także – zgodnie z art. 336 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotychczasową pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 29. świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255),
 30. świadczenie rodzicielskie,
 31. zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 32. stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,
 33. przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 34. przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a, b i d oraz pkt 153 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 35. przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 36. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a.

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY

 

UWAGA!

Wypełnij odrębne oświadczenia dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego, jeśli osiągacie dochody z gospodarstwa rolnego.

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE

Imię (imiona)

 

Nazwisko

 

Numer PESEL

           

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Wypełnij, jeśli ta osoba nie ma numeru PESEL.

 

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

Należy wpisać rok kalendarzowy, z którego jest ustalany przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy, tj.:

 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku,
 • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 roku.

 

Oświadczam, że:

 

 

 

 

  

 

,

   

ha

 •  w roku

  powierzchnia mojego gospodarstwa rolnego / gospodarstwa rolnego wyżej wymienionego członka gospodarstwa domowego (skreśl niepotrzebne) w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni wynosiła
   
 • wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą,
 • jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

                miejscowość                                        data: dd / mm / rrrr                                podpis wnioskodawcy

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ILOŚCI ZUŻYTYCH
PALIW GAZOWYCH
 

UWAGA!

Wypełnij, jeżeli faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych załączona do wniosku obejmuje okres wykraczający poza rok kalendarzowy 2023.  

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 • Wpisz okres w roku kalendarzowym 2023, który obejmuje faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych.
 • Jeśli na fakturze nie jest wyszczególniona ilość paliw gazowych za 2023 rok, oblicz ją następująco: 
  • podziel liczbę dni z 2023 roku, które obejmuje faktura, przez liczbę wszystkich dni, które obejmuje faktura, 
  • wynik pomnóż przez ilość dostarczonych paliw gazowych, która widnieje na fakturze.

 

Oświadczam, że:

 

 

 • w okresie od do

 

      

kWh

zużycie paliw gazowych w moim gospodarstwie domowym  na podstawie dołączonej
do wniosku faktury o numerze

wynosiło:

 • wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą,
 • jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

 

                miejscowość                                   data: dd / mm / rrrr                            podpis wnioskodawcy

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O INFORMACJACH NIEZBĘDNYCH DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI REFUNDACJI PODATKU VAT
 

UWAGA!

Wypełnij i dołącz do wniosków składanych po dniu 29 lutego 2024 roku.
Do 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT.
Od 1 marca 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

 TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

 Oświadczam, że:

 

 • fakturę o numerze dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do mojego gospodarstwa domowego, otrzymałam/otrzymałem w dniu 
 • wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą,
 • jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

                miejscowość                                    data: dd / mm / rrrr                           podpis wnioskodawcy

 

 

 

 

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pobyt w szpitalu - jak się przygotować?

  Pobyt w szpitalu często wiąże się ze stresem. Czasem zmniejszyć go może odpowiednie przygotowanie i wiedza o tym, co jest potrzebne do przyjęcia do szpitala. Podpowiadamy w artykule. 

  Od 1 marca 2024 r. zmiana wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  Jaka jest aktualna wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny? Kiedy pobierana jest taka opłata?

  Infolinia dla żołnierzy i ich rodzin uruchomiona - wsparcie psychologiczne

  29 lutego 2024 roku została uruchomiona bezpłatna i ogólnodostępna infolinia dla żołnierzy WP, pracowników resortu obrony narodowej oraz ich rodzin.

  29 lutego - Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Ile ich jest na świecie?

  Dzień Chorób Rzadkich przypada na ostatni dzień lutego, data jest nieprzypadkowa. Na całym świecie 300 mln ludzi żyje z rzadkimi chorobami. 

  REKLAMA

  Jak pozbyć się mikroplastiku z wody? Prosty sposób

  Mikroplastik jest wszechobecny, niestety trafia także do pożywienia i wody. Chociaż na ten moment nie wiadomo dokładnie, jak wpływa na ludzki organizm, to wpływ ten z pewnością nie jest pozytywny. Naukowcy znaleźli sposób na pozbycie się mikroplastiku go z wody. 

  "Szczyt rolniczy" w Warszawie. Dziś premier spotkał się z protestującymi rolnikami

  Dziś w Warszawie miał miejsce "szczyt rolniczy". Premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Tematem rozmów jest m.in. kwestia napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Rolnicy sprzeciwiają się również unijnej polityce Zielonego Ładu.

  Ustawa o dostępności w produktach i usługach od 28 czerwca 2025 roku

  Ustawa o zapewnieniu dostępności w produktach i usługach dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami ma wejść w życie dnia 28 czerwca 2025 roku. O jakie produkty i usługi chodzi ustawodawcy wdrażającemu unijną dyrektywę zwaną "Europejskim Aktem o Dostępności” (EAA)?

  Ekoschematy 2024 - rozporządzenie wprowadza zmiany od 15 marca

  Ekoschematy 2024 - oświadczenie zastąpi zdjęcia geotagowane. Jest projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w dopłatach dla rolników w ramach ekoschematów. Zmiany wejdą w życie 15 marca 2024 roku.

  REKLAMA

  Co to jest transport sanitarny? Dla kogo jest bezpłatny?

  Pacjent, który nie może się samodzielnie poruszać, a chce udać się do przychodni lub szpitala, może skorzystać z transportu sanitarnego. Jak to się odbywa?

  Podwyżki o 30%-33% z kłopotem dla nauczycieli. Samorządy chcą pieniędzy na dodatki. MEN wyda interpretację?

  Samorządowcy pytają ministerstwo edukacji o zasady wypłaty wyrównań dla nauczycieli. Czy min. edukacji Barbara Nowacka wyjaśni zasady postępowania?

  REKLAMA