Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Organ wykonawczy gminy nie może decydować o dofinansowaniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyrok WSA

Bartosz Sieroń

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że organy wykonawcze gminy nie mają uprawnień do wydawania zarządzeń, w których określano by zasady udzielania osobom starszym dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych czy specjalnych zasiłków celowych. Usprawiedliwieniem dla działań niemających podstaw prawnych nie może być trudna sytuacja materialna starszych mieszkańców gminy.

 

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach trafiła skarga gminy, która zaskarżyła rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. Wojewoda w rozstrzygnięciu stwierdził nieważność zarządzenia organu wykonawczego gminy w sprawie określenia zasad udzielania osobom starszym zamieszkałym w tej gminie dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dofinansowanie to miało być udzielane w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych. Wyrok zapadł 8 stycznia 2021 r. (sygn. akt II SA/Gl 1317/20).

Dofinansowanie do opłat za śmieci dla seniorów

Na Śląsku organ wykonawczy jednej z gmin wydał zarządzenie w sprawie określenia zasad udzielania osobom starszym dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dofinansowanie do opłat miało być udzielane w formie zasiłków celowych lub specjalnych zasiłków celowych.

 

W zarządzeniu określono m.in.:

  • krąg podmiotowy osób, które będą mogły ubiegać się o zasiłki celowe przeznaczone na dofinansowanie do opłaty za gospodarowanie odpadami,
  • warunki przyznawania świadczeń,
  • wysokość świadczeń,
  • sposób ich wypłacania.

 

Organ, przy wydawaniu zarządzenia, powołał się między innymi na przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 30 ust. 1) i przepisy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 110 ust. 3, art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 39, art. 41 ust. 1). Organ twierdził, że wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej. Organ powoływał się przy tym na to, że w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej osoby mające niskie dochody, gmina może sfinansować ze środków publicznych, w formie zasiłków celowych, część lub całość wydatków na różnego rodzaju świadczenia. W opinii organu takim świadczeniem mogły być dotacje na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Organ nadzorczy ma zastrzeżenia

Stanowiska organu wykonawczego gminy nie podzielił jednak Wojewoda Śląski, który w trybie nadzorczym zakwestionował zarządzenie. W uzasadnieniu Wojewoda podniósł, że zarówno przywoływane przez gminę przepisy, jak i inne przepisy prawa, nie dają organowi wykonawczemu gminy kompetencji do przyznawania zasiłków celowych na dofinansowanie gospodarowania odpadami dla seniorów. Wojewoda uznał w związku z tym, że kwestionowane zarządzenie pozbawione jest podstaw prawnych.

 

Z uzasadnienia Wojewody Śląskiego:

To, że Prezydent Miasta posiada kompetencję do ustalenia kierunków i sposobu wykonywania zadań przez ośrodek pomocy społecznej, nie oznacza uprawnienia organu wykonawczego do władczego ingerowania w zasady przyznawania zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych. Zasady te określa ustawa i to jej przepisy stanowią podstawę do wydawania decyzji administracyjnych.

Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Organ wykonawczy gminy złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Wojewody Śląskiego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 8 stycznia 2021 r. przyznał rację Wojewodzie Śląskiemu.

Zdaniem Sądu w sprawie doszło do złamania zakazu domniemywania kompetencji oraz posłużono się wykładnią rozszerzającą kompetencje.

Z uzasadnienia WSA:

W uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zwrócił uwagę, że z zagadnieniem tym wiąże się również zakaz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Jednocześnie, wystąpienie jakichkolwiek wątpliwości co do istnienia określonej kompetencji powinno być równoznaczne ze stwierdzeniem braku tej kompetencji. W stosunku do organów administracji publicznej nie stosuje się bowiem zasady, zgodnie z którą to, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Przeciwnie, dozwolone jest tylko to, co znajduje wyraźną podstawę prawną (art. 7 Konstytucji RP).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach podzielił również stanowisko Wojewody Śląskiego i uznał, że ustalenie zakresu podmiotowego oraz sposobu i zakresu udzielania wsparcia, zawarte w załączniku do przedmiotowego zarządzenia, wykracza poza granice przewidziane dla ustaleń organu wykonawczego gminy i rozstrzyga o prawach i obowiązkach mieszkańców gminy, co w świetle obowiązujących przepisów prawa jest niedopuszczalne.

 

Sąd wyraźnie zaznaczył, że powoływany przez organ wykonawczy gminy art. 110 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej nie daje organowi prawa do wkraczania i regulowania materii ustawowej, a ma na celu ujednolicenie zasad postępowania ośrodków pomocy społecznej. Chodzi o to, aby osoby będące w podobnej sytuacji były traktowane w ten sam sposób. Sąd uznał, że organ, wydając swoje zarządzenie w sposób autorytatywny i bez podstawy prawnej, przesądził o treści decyzji administracyjnych wobec osób w trudnej sytuacji i podeszłym wieku. Tymczasem takie decyzje powinny mieć charakter indywidualny i powinny być wydawane po przeprowadzeniu indywidualnego postępowania.

Jednocześnie Wojewódzki Sąd Administracyjny zwrócił uwagę organu wykonawczego gminy, że kwestię ulg i zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami, reguluje art. 6k ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ustawie tej przewidziano bowiem możliwość udzielenia zwolnień w całości lub w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osobom, które są uprawnione do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W tym zakresie uprawnienie do ich udzielenia przyznano radzie gminy, a nie prezydentowi miasta.

Podsumowanie

Stale rosnące koszty funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi przekładają się na rosnącą wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla części mieszkańców, zwłaszcza tych starszych, opłaty te mogą stanowić duże obciążenie dla ich budżetu. Gmina może starać się poprawić sytuację takich osób, między innymi stosując zwolnienie ich z opłat. Zwolnienie to musi jednak mieć prawidłową podstawę prawną. Niestety w omawianej sprawie organ wykonawczy gminy przekroczył swoje kompetencje.

🅒 🅟

 

Podstawa prawna

  • Konstytucja Rzeczy Pospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. poz. 483 z późn. zm.),

  • art. 6k ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),

  • art. 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),

  • art. 110 ust. 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

Przywołane orzeczenie

  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 8 stycznia 2021 r., sygn. akt II SA/Gl 1317/20.

Bartosz Sieroń

absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; specjalista ds. rachunkowości zarządczej i kontrolingu; obecnie pełnomocnik Zarządu MPO w m.st. Warszawie

Monitor Prawa Ochrony Środowiska

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kto, gdzie, kiedy składa wniosek o dopłaty w rolnictwie w 2023 r. [Harmonogram dla rolników pszczelarzy, producentów owoców]

ARiMR opublikowała harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego WPR

1,2 mln laptopów dla uczniów za 3 mld zł - szczegóły programu

1,2 mln laptopów, za łączną kwotę blisko 3 mld zł; komputery trafią zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, dostarczone będą wraz z oprogramowaniem; powstanie specjalny portal zgłoszeniowy, który pozwoli zgłaszać potencjalne problemy ze sprzętem - to niektóre z wyjaśnień kancelarii premiera w odpowiedzi na pytania posłów w sprawie zakupu laptopów dla czwartoklasistów i nauczycieli.

Las – naturalne lekarstwo. I to bez recepty!

Las – naturalne lekarstwo. Przywitaliśmy już wiosnę, a w nocy z 25 na 26 marca zmieniamy czas na letni i dłużej będziemy cieszyć się światłem w ciągu dnia. To dobry moment, aby przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury. Dlaczego las ma na nas taki dobry wpływ?

Wdówik: Świadczenie wspierające 3176 zł będzie można łączyć z rentą socjalną albo zasiłkiem pielęgnacyjnym

Dla osób z najcięższą niepełnosprawność będziemy kierować dodatkowe świadczenie równe 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176 zł. To działanie w ramach skali opartej o narzędzia międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

MRiPS: Badania psychiatryczne pacjenta DPS. Czy można trafić do DPS bez swojej zgody?

Niedopuszczalne jest przyjmowanie i przebywanie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, bez wyrażenia przez te osoby świadomej zgody – wyjaśnił resort rodziny i polityki społecznej.

Wiceminister Szwed: 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy

W tym roku przekażemy łącznie ponad 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy - czyli ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - poinformował we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Rolniku! W tym roku nie tylko dopłaty. Możesz złożyć osobny wniosek o pieniądze na ekoschematy

Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Jeżeli rolnik złoży wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. jego dopłata zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Pierwszy stały garnizon US Army w Polsce od 21 marca 2023 r. "Camp Kościuszko"

We wtorek 21 marca 2023 r. w poznańskim "Camp Kościuszko" odbędzie się uroczystość przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia w Garnizon Sił Zbrojnych US Army w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. 

Nowe świadczenie wspierające 3176,88 zł dla niepełnosprawnych. Czy trzeba zrezygnować z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

Od 1 stycznia 2024 r. osoba niepełnosprawna może otrzymać świadczenie wspierające w kwocie dwa razy większej niż renta socjalna.  Na dziś jest to 3176,88 zł brutto. Czy skorzystanie z niego wymaga rezygnacji z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 r. w ZUS RCA [nowy wzór od 1 maja 2023 r.]

W 2023 r. po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku

Jak często Polacy myją zęby? Sytuacja nie wygląda najlepiej

Jak często Polacy myją zęby?  Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że blisko 60% Polaków myje zęby dwa razy dziennie, a niecałe 20% robi to tylko raz. Z kolei ponad 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% – częściej. Tylko nieco ponad 2% czyści zęby po każdym posiłku. Sondaż pokazuje też, że blisko 3% ankietowanych nie szczotkuje ich codziennie. Brakuje polityki profilaktycznej. 

Co to jest wyspa ciepła w miastach? [wywiad]

W miastach powstają tzw. wyspy ciepła, które - w połączeniu z falami upałów - dla wielu mogą być niebezpieczne. Aby sprawdzić, jak zmiany klimatu wpływają na miasta, Polska Agencja Kosmiczna zleciła wykonanie analizy wysp ciepła dla pięciu dużych polskich miast - mówi Jolanta Orlińska z POLSA.

Nowy wzór ZUS DRA w PDF dla rozliczenia składki zdrowotnej od 1 maja 2023 r. [zasady ogólne, ryczałt, podatek liniowy]

Do rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r. wypełnia się blok XII nowego wzoru ZUS DRA. Formularz jest już opublikowany, ale obowiązuje od 1 maja 2023 r.

ZUS ZSWA do 31 marca 2023 r. Poradnik ZUS [PDF do ściągnięcia]

31 marca 2023 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 rok.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego - Dz.U. poz. 497 [Centralny Rejestr Wyborców]

Bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, powstanie Centralnego Rejestru Wyborców, zmiany w zasadach nagrywania prac obwodowej komisji wyborczej.

Skierowanie do sanatorium w formie elektronicznej od 17 marca 2023 r.

Od piątku, 17 marca, działa e-skierowanie do sanatorium. Przyszły kuracjusz będzie mógł śledzić na Internetowym Koncie Pacjenta, na jakim etapie przetwarzania jest jego e-skierowanie - informuje Centrum e-Zdrowia

Darowizna na krwiodawstwo

Honorowy dawca krwi może skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym za 2022 r. Limit darowizn wynosi 6% dochodu/przychodu.

MRiPS: 3176,88 zł świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych. Potrzebne orzeczenie od wojewódzkiego zespołu orzeczniczego

Od 1 stycznia 2024 r. rząd wprowadzi nowy system pomocy osobom niepełnosprawnym. Będą trzy poziomy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Na najwyższym osoba niepełnosprawna otrzyma dwukrotność obecnej renty socjalnej, czyli 3176,88 zł brutto.

Tabletka, kapsułka, czopek, globulka, syrop, zawiesina. Dlaczego lekarstwa mają różną postać?

Z jakiego powodu lekarstwo jest produkowane w formie tabletki, kapsułki, czopka, syropu? Wyjaśniają to farmaceuci z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w opublikowanym na YouToube filmie "Tabletka tabletce nierówna - czyli o nowoczesnych postaciach leku". 

Zmiany w umundurowaniu policjantów w 2023 r. Nowy rodzaj spodni ochronnych. Normy dla ubioru ćwiczebnego

Zostaną wprowadzone spodnie ochronne, które wraz z kurtką ochronną będą stanowiły ubiór przeznaczony dla policjantów oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego [2023 r. i 2024 r., wymogi, podstawa programowa, rozporządzenie]
Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty w 2023 r. i 2024 r.

Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty w 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki [wymogi, rozporządzenie]

Jakie są wymagania dla egzaminu ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024?

Nowe zasady wypłaty ekwiwalentu dla strażaków OSP [Nowelizacja, zmiany]

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą m.in. możliwości wypłacania ekwiwalentu kandydatom na strażaków OSP uczestniczącym w szkoleniu podstawowym. Będą też nowe zasady naliczania ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej.

P. Czarnek: Chcesz być lekarzem? Idź na studia. Będą miejsca. Potrzebujemy 60 000 lekarzy

Min. Czarnek: zwiększamy liczbę osób studiujących na kierunku lekarskim.