| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Gospodarka komunalna

Kiedy ustawa o transporcie publicznym

Aktualizacja: 13.01.2010

W Polsce 259 miast posiada komunikację miejską. Miejskie autobusy, tramwaje, trolejbusy i jedyna linia metra przewożą rocznie ponad 4 mld pasażerów. Główne problemy komunikacji miejskiej to brak jednolitych standardów działania, w tym brak ustawy o transporcie publicznym. Co ciekawe, tramwaje, trolejbusy i metro wciąż funkcjonują poza uregulowaniami prawnymi. »

Gmina powinna dbać o politykę mieszkaniową

Aktualizacja: 04.02.2010

Do zadań własnych gminy należy rozwiązywanie problemów mieszkaniowych mieszkańców. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia to, jak gminy wywiązują się z tego zadania. Główny powód to brak środków finansowych. »

Mienie komunalne

Aktualizacja: 04.02.2010

Ustalanie dochodów z mienia komunalnego, ich pobieranie i dochodzenie należy do ustawowych obowiązków organów jednostek sektora finansów publicznych, a zaniechanie tych działań nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych. »

Decyzje w sprawie dróg będą wydawane szybciej

Aktualizacja: 13.01.2010

Wojewoda w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w przypadku dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi. Decyzja taka powinna być wydana w ciągu trzech miesięcy. »

Jakie prawa i obowiązki ma gmina we wspólnocie mieszkaniowej

Aktualizacja: 04.02.2010

Nawet gminy, które posiadają większość lokali w budynku wspólnoty mieszkaniowej, mogą nie mieć decydującego głosu w jej sprawach. Wystarczy, że kilku pozostałych właścicieli posiada 20 proc. udziałów w nieruchomości wspólnej i może zażądać, żeby przy podejmowaniu uchwał każdy właściciel miał jeden głos. »

Dotacje unijne na rozwój transportu publicznego w gminie

Aktualizacja: 13.01.2010

Gminy mają kilka źródeł dofinansowania realizacji projektów z zakresu transportu zbiorowego i infrastruktury transportowej. Za unijne pieniądze można kupić środki transportu, zbudować trasy rowerowe. Wspierane będą przede wszystkim projekty energooszczędne i przyjazne środowisku. »

Samorząd ma trzy możliwości zlecania świadczeń publicznych usług transportowych

Aktualizacja: 13.01.2010

Jeśli samorząd będzie chciał skorzystać z unijnych dotacji i kupić nowy tabor autobusowy, kolejowy lub tramwajowy po grudniu 2009 r., będzie musiał zastosować się do nowego unijnego rozporządzenia, które reguluje wyliczanie rekompensat za świadczenie usług publicznych - wynika z wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. »

Będą kary dla urzędników za opóźnienia przy budowie dróg

Aktualizacja: 13.01.2010

Rząd przyjął zmiany do specustawy o drogach publicznych, która przewiduje wyższe odszkodowania dla właścicieli wywłaszczanych gruntów. Wydawane będzie tylko jedno zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. »

Rekompensata za usługi transportowe pomoże gminie dostać dotacje na zakup nowego taboru

Aktualizacja: 13.01.2010

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało wytyczne, które określają zasady przyznawania wsparcia dla samorządów na zakup lub modernizację taboru komunikacyjnego. Dotacje będą rozdzielane jako rekompensata poniesionych wydatków. »

Miejsce publiczne to przestrzeń służąca do wspólnego użytkowania

Aktualizacja: 06.04.2018

Jak należy rozumieć zwrot miejsce publiczne? »

Czy utrzymanie drogi wewnętrznej należy do obowiązku gminy

Aktualizacja: 13.01.2010

Do zadań własnych gminy należą sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Czy oznacza to, że do obowiązków gminy należy utrzymanie, poza drogami publicznymi, także dróg wewnętrznych? »

Ile pieniędzy może dostać gmina na inwestycje drogowe

Aktualizacja: 01.02.2010

Z jakich programów operacyjnych gminy i powiaty mogą otrzymać dofinansowanie przy inwestycjach drogowych? Na jak znaczące wsparcie mogą liczyć realizowane przez samorządy inwestycje drogowe? »

Wynajmowanie obiektów należących do gmin

Aktualizacja: 01.02.2010

Praktycznie nie ma szkoły czy ośrodka kultury, który nie wynajmuje swoich obiektów na potrzeby sportowe, promocyjne czy handlowe. Ich udostępnienie odbywa się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego - umowy najmu. »

Powiat grodzki nadal będzie utrzymywał drogi krajowe

Aktualizacja: 13.01.2010

Przepisy nakładające na powiaty grodzkie obowiązki w zakresie finansowania i utrzymywania dróg krajowych są zgodne z ustawą zasadniczą - uznał Trybunał Konstytucyjny. »

Jak nowe przepisy dotyczące nieruchomości wpłynęły na funkcjonowanie samorządów

Aktualizacja: 03.02.2010

Jakie są możliwości dostosowania prawa miejscowego do nowych zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami? Jakie problemy dla jednostek samorządu wiążą się z obowiązkiem ujawnienia w księgach wieczystej prawa własności nieruchomości? »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »