| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Gospodarka przestrzenna

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Aktualizacja: 10.02.2010

Dzierżawcy i najemcy samorządowych lokali użytkowych, które są położone w budynkach jednolokalowych, kupią je w trybie bezprzetargowym. »

Udział radnego w przetargu na zakup nieruchomości

Aktualizacja: 10.02.2010

Czy członek rady gminy może złożyć ofertę w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż gminnej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej? Czy pełnienie mandatu radnego jest przeszkodą do nabywania mienia gminy w przetargach? »

Rezygnacja ze sprzedaży nieruchomości

Aktualizacja: 09.02.2010

Przetarg organizowany na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o przeznaczeniu komercyjnym zakończył się wynikiem negatywnym - nie złożono żadnej oferty. W związku ze zmniejszeniem się popytu na rynku nieruchomości nasza gmina chciałaby zrezygnować ze sprzedaży tej nieruchomości i ewentualnie zbyć ją w późniejszym terminie. »

Zwrot bonifikaty udzielonej na zakup nieruchomości

Aktualizacja: 13.01.2010

Samorządy mogą domagać się zwrotu bonifikat udzielonych na zakup lokali komunalnych od tych nabywców, którzy sprzedali mieszkania przed upływem 5 lat od daty zakupu. Kiedy i jak zażądać zwrotu środków? »

Gminy straciły wpływ na rozwój przestrzenny

Aktualizacja: 10.02.2010

Do 31 grudnia 2008 r. status rolny gruntów był jedyną przesłanką odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy, której nie podważały sądy i samorządowe kolegia odwoławcze. Od 1 stycznia 2009 r. gminy nie mają już tego argumentu. »

Nowe zasady gospodarowania gruntami rolnymi w miastach

Aktualizacja: 16.02.2010

Zlikwidowano obowiązek uzyskiwania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi lub marszałka województwa na zmianę przeznaczenia wszystkich gruntów rolnych w miastach oraz gruntów rolnych klas IV - VI w gminach wiejskich. »

Jak można zmusić zarząd do zmian

Aktualizacja: 13.01.2010

Nie ma regulacji prawnych, na podstawie których członkowie spółdzielni mogą wymusić na jej zarządzie dostosowanie statutów do obowiązujących przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. »

Budownictwo socjalne

Aktualizacja: 28.01.2010

Samorządy terytorialne oraz organizacje pożytku publicznego mogą uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego finansowe wsparcie na tworzenie socjalnego zasobu mieszkaniowego dla najuboższych. »

Odrolnienie gruntów musi być zgodne z zagospodarowaniem przestrzennym gminy

Aktualizacja: 31.03.2010

Odstąpienie od obowiązku uzyskiwania zgody marszałka województwa, jak również ministra rolnictwa i rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych znacznie przyspieszyłoby proces planistyczny i inwestycyjny. Przy określeniu terenów, które nie będą stanowiły gruntów rolnych należałoby uwzględniać zgodność ich planowanego użytkowania z kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy. »

Czy gmina może zerwać umowę najmu

Aktualizacja: 13.01.2010

Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres. Nie będzie to możliwe, gdy w międzyczasie dochody gospodarstwa domowego najemcy wzrosną ponad wysokość określoną w uchwale rady gminy. »

Najpierw rejestracja u starosty, później budowa

Aktualizacja: 04.02.2010

Wniosek do starosty o rejestrację inwestycji powinien zawierać projekt budowlany i wymagane opinie. Rejestracja budowy nie będzie dopuszczalna bez uzyskania zgody urbanistycznej. Pozostanie konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę, która wpływa na środowisko. »

Na jakich zasadach gmina może otrzymać grunt od Agencji Nieruchomości Rolnych

Aktualizacja: 04.02.2010

Czy wskazanie określonej nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego jako terenu pod inwestycje infrastrukturalne w wystarczającym stopniu uzasadnia przekazanie gminie nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych? Jak ANR może pomóc w zagospodarowaniu gruntów przekazanych gminie? »

Jak ustalane jest odszkodowanie za wywłaszczanie gruntów pod drogi

Aktualizacja: 04.02.2010

Czy sposób, w jaki jest ustalane odszkodowanie z wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje drogowe, w pełni odzwierciedla wartość określonej nieruchomości? »

Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

Aktualizacja: 16.02.2010

Postępowanie zwane potocznie odrolnieniem jest procesem wieloetapowym, zależnym od woli urzędników i kosztownym. Jeżeli jednak wejdzie w życie zmiana rozpatrywana przez parlament, to użytki rolne najniższych klas w miastach będą mogły być przeznaczane np. na cele mieszkaniowe bez całej uciążliwej procedury i dodatkowych opłat. »

Jak budować obiekty handlowe w oparciu o plany zagospodarowania

Aktualizacja: 04.02.2010

Jakie korzyści ma gmina i jej mieszkańcy z budowy dużych obiektów i centrów handlowych? Czy każdy duży obiekt handlowy to dobre rozwiązanie? Jakie elementy powinny decydować o lokalizacji? »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »