reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Gospodarka przestrzenna

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Aktualizacja: 26.04.2010

7 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami [dalej: „ugn”] oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja eliminuje wątpliwości interpretacyjne pojawiające się na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów, a poprzez zmiany w przepisach regulujących wywłaszczenie nieruchomości ma wpłynąć na przyspieszenie realizacji inwestycji celu publicznego. »

Jak ustala się strefy płatnego parkowania

Aktualizacja: 13.01.2010

Wpływy z opłat parkingowych zasilają budżety samorządowe, dlatego wprowadza je coraz więcej miast i gmin. Warto więc wiedzieć, jak ustanowić strefy płatnego parkowania oraz jak zorganizować ich obsługę. »

Podział nieruchomości, dopuszczalność i sposób przeprowadzenia

Aktualizacja: 24.10.2013

Intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego spowodował, że do gmin trafia coraz więcej wniosków o podział nieruchomości. Jakie warunki musi spełniać nieruchomość, żeby wójt, burmistrz albo prezydent miasta mógł wydać decyzję o jej podziale? »

Przebudowa budynku wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

Aktualizacja: 10.02.2010

Zgodnie z zasadą wolności zagospodarowania terenu, decyzje administracyjne poprzedzające rozpoczęcie prac budowlanych, w tym decyzja o warunkach zabudowy, mogą być wymagane tylko w przypadku, gdy wymóg taki wynika z przepisów prawa. Analiza przepisów wykazuje, iż przebudowa budynku do takich właśnie przypadków należy. »

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Aktualizacja: 10.02.2010

Dzierżawcy i najemcy samorządowych lokali użytkowych, które są położone w budynkach jednolokalowych, kupią je w trybie bezprzetargowym. »

Udział radnego w przetargu na zakup nieruchomości

Aktualizacja: 10.02.2010

Czy członek rady gminy może złożyć ofertę w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż gminnej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej? Czy pełnienie mandatu radnego jest przeszkodą do nabywania mienia gminy w przetargach? »

Rezygnacja ze sprzedaży nieruchomości

Aktualizacja: 09.02.2010

Przetarg organizowany na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o przeznaczeniu komercyjnym zakończył się wynikiem negatywnym - nie złożono żadnej oferty. W związku ze zmniejszeniem się popytu na rynku nieruchomości nasza gmina chciałaby zrezygnować ze sprzedaży tej nieruchomości i ewentualnie zbyć ją w późniejszym terminie. »

Zwrot bonifikaty udzielonej na zakup nieruchomości

Aktualizacja: 13.01.2010

Samorządy mogą domagać się zwrotu bonifikat udzielonych na zakup lokali komunalnych od tych nabywców, którzy sprzedali mieszkania przed upływem 5 lat od daty zakupu. Kiedy i jak zażądać zwrotu środków? »

Gminy straciły wpływ na rozwój przestrzenny

Aktualizacja: 10.02.2010

Do 31 grudnia 2008 r. status rolny gruntów był jedyną przesłanką odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy, której nie podważały sądy i samorządowe kolegia odwoławcze. Od 1 stycznia 2009 r. gminy nie mają już tego argumentu. »

Nowe zasady gospodarowania gruntami rolnymi w miastach

Aktualizacja: 16.02.2010

Zlikwidowano obowiązek uzyskiwania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi lub marszałka województwa na zmianę przeznaczenia wszystkich gruntów rolnych w miastach oraz gruntów rolnych klas IV - VI w gminach wiejskich. »

Jak można zmusić zarząd do zmian

Aktualizacja: 13.01.2010

Nie ma regulacji prawnych, na podstawie których członkowie spółdzielni mogą wymusić na jej zarządzie dostosowanie statutów do obowiązujących przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. »

Budownictwo socjalne

Aktualizacja: 28.01.2010

Samorządy terytorialne oraz organizacje pożytku publicznego mogą uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego finansowe wsparcie na tworzenie socjalnego zasobu mieszkaniowego dla najuboższych. »

Odrolnienie gruntów musi być zgodne z zagospodarowaniem przestrzennym gminy

Aktualizacja: 31.03.2010

Odstąpienie od obowiązku uzyskiwania zgody marszałka województwa, jak również ministra rolnictwa i rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych znacznie przyspieszyłoby proces planistyczny i inwestycyjny. Przy określeniu terenów, które nie będą stanowiły gruntów rolnych należałoby uwzględniać zgodność ich planowanego użytkowania z kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy. »

Czy gmina może zerwać umowę najmu

Aktualizacja: 13.01.2010

Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres. Nie będzie to możliwe, gdy w międzyczasie dochody gospodarstwa domowego najemcy wzrosną ponad wysokość określoną w uchwale rady gminy. »

Najpierw rejestracja u starosty, później budowa

Aktualizacja: 04.02.2010

Wniosek do starosty o rejestrację inwestycji powinien zawierać projekt budowlany i wymagane opinie. Rejestracja budowy nie będzie dopuszczalna bez uzyskania zgody urbanistycznej. Pozostanie konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę, która wpływa na środowisko. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kalinowska

Dyrektor inwestycyjny, Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama