| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Pomoc społeczna > Kontrakt socjalny

Kontrakt socjalny

Kontrakt socjalny to pisemna umowa z osobą ubiegającą się o pomoc. Umowa określa uprawnienia i zobowiązania stron umowy. Zawieranie kontraktów ma w założeniu doprowadzić do spadku liczby beneficjentów pomocy społecznej.

Możliwość zawierania kontraktów socjalnych wprowadziła ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a wzór kontraktu zawiera rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

Kontrakt socjalny pracownicy socjalni mogą zawierać w każdej sytuacji, w której na przyznanie świadczeń z pomocy społecznej będzie mieć wpływ aktywność osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Kontrakt socjalny ponadto będzie można zawrzeć również z rodziną lub osobą, które uczestniczą w indywidualnym programie usamodzielnienia, integracji lub wychodzenia z bezdomności.

Przy zawieraniu kontraktu ważne jest zaangażowanie obydwu stron. Zawierając kontrakt, ośrodek pomocy społecznej zobowiązuje się do udzielenia wsparcia, a klient - np. do znalezienia pracy lub podjęcia leczenia odwykowego. Jeżeli jednak beneficjent pomocy nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków zawartych w kontrakcie, to wsparcie udzielone przez ośrodek pomocy zostanie mu odebrane.

Należy pamiętać, że pomoc ma charakter przejściowy, a jej celem jest nauczenie korzystającego z niej zachowań i postaw umożliwiających pokonywanie trudności.

Kontrakt socjalny składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera:

• dane osoby/rodziny zawierającej kontrakt,

• dane pracownika socjalnego podpisującego kontrakt,

• ocenę sytuacji życiowej osoby/rodziny i plan pracy socjalnej (przyczyny, możliwości, ograniczenia powodujące trudną sytuację),

• cele, które ma osiągnąć rodzina dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej,

• działania podejmowane dla osiągnięcia tych celów,

• termin oceny realizacji działań,

• informacje o sposobie przekazywania świadczeń.

Druga część kontraktu zawiera informacje dotyczące oceny wykonania ustalonych działań. W części tej znajdują się informacje dotyczące:

• oceny realizacji zadań przez strony kontraktu,

• ewentualnych zmian w podjętych działaniach i podjęcia nowych działań,

• termin oceny wprowadzonych zmian.

Zarówno niedotrzymanie postanowień kontraktu socjalnego, jak i odmowa jego zawarcia mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia lub do jego wstrzymania.

Czytaj także: Działanie rodzinnych domów pomocy>>

 

Alicja Brzezińska

Podstawy prawne

• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. Nr 42, poz. 409)

• Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33)

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


PODATKI 2020 - pakiet STANDARD238.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »