| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Środowisko > Jak prawidłowo przygotować plan gospodarki odpadami w gminie i powiecie

Jak prawidłowo przygotować plan gospodarki odpadami w gminie i powiecie

Na co jednostki samorządu terytorialnego powinny zwracać szczególną uwagę, przygotowując plan gospodarki odpadami? Jakim celom mają służyć przygotowywane przez jednostki samorządu terytorialnego plany gospodarki odpadami? Jakie informacje powinny znaleźć się w takim planie?


TOMASZ BOJKOWSKI,

PAWEŁ SANCEWICZ

Kancelaria Jasiński, Jatczak, Lubbe

Gospodarowanie odpadami, w tym planowanie działań w ramach gospodarki odpadami, wiąże się z szeregiem problemów, na które winna zwrócić uwagę każda jednostka samorządu terytorialnego. Przede wszystkim wspomnianemu planowaniu winna towarzyszyć znajomość uwarunkowań prawnych, które towarzyszą sporządzaniu, przyjmowaniu i realizowaniu planów gospodarki odpadami. W ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm.) wyszczególniono, czemu ma służyć opracowanie planów gospodarki odpadami. Przygotowywane plany mają w ogólności służyć osiągnięciu celów polityki ekologicznej państwa oraz realizacji zasad gospodarowania odpadami wymienionych w przywołanej ustawie, czyli między innymi zasady zapobiegania powstawania odpadów, zasady ograniczania ilości odpadów, w tym również ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zasady zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ponadto opracowywanie planów ma na celu stworzenie krajowej sieci instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

W pierwszej kolejności jednostki samorządu terytorialnego muszą znać cele założone na poziomie krajowym (wynikają one z odpowiedniej uchwały Sejmu RP dotyczącej polityki ekologicznej państwa), w tym w szczególności w zakresie docelowej sieci instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania. Jednostki samorządu terytorialnego powinny dokonać umiejscowienia planowanych przez siebie działań w ramach realizacji polityki ekologicznej na poziomie krajowym. Innymi słowy, przed przystąpieniem do opracowywania planu należy zidentyfikować cel działań i przenieść go na poziom wojewódzki, powiatowy i gminny. Przepisy dotyczące planów gospodarki odpadami wymuszają (poprzez obowiązek opiniowania projektów planów) na jednostkach gminnych znajomość odpowiednich planów powiatowych i wojewódzkich, na jednostkach powiatowych znajomość planów gminnych i wojewódzkich oraz na jednostkach wojewódzkich znajomość planów gminnych i powiatowych.

Każda jednostka samorządu terytorialnego przy sporządzaniu planu winna planować własne działania przy uwzględnieniu celów założonych na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a także krajowym wynikających z uchwalonego przez Radę Ministrów krajowego planu gospodarki odpadami.

W przepisach o planach gospodarki odpadami wymieniono, co każdy plan powinien określać. Pomijając bardzo istotny aspekt prawidłowego i realnego doboru instrumentów finansowych służących w ogóle realizacji założonych przez daną jednostkę celów, jednostki samorządu terytorialnego winny rzetelnie przeprowadzić opis aktualnego stanu gospodarki odpadami. W planie muszą się znaleźć informacje o źródłach pochodzenia odpadów, podmiotach prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a także o rozmieszczeniu instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia. W opisie stanu aktualnego nie może zabraknąć informacji o dzikich wysypiskach lub innych negatywnych zjawiskach zaobserwowanych na danym obszarze. Dopiero szczegółowa analiza, wsparta nawet prognozami demograficznymi i gospodarczymi dotyczącymi danego obszaru, pozwala na przyjęcie celów cząstkowych działań i zidentyfikowaniu zadań, które mają być realizowane.

RL

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »