| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Środowisko > Jakie są rola i zadania Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Jakie są rola i zadania Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Za dystrybucję jakich środków pochodzących z funduszy europejskich odpowiada CKPŚ? Za jakie projekty finansowane ze środków unijnych odpowiada obecnie CKPŚ?


PRZEMYSŁAW PRZYBYLSKI

Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe

Działalność Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) dzieli się na dwa obszary. Jeden z nich to część rządowego systemu rozdziału środków UE na ochronę przyrody. Drugi to zadania wykonywane na rzecz Lasów Państwowych w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. Nad jego działalnością czuwa niezależna Rada złożona z przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów i organizacji pozarządowych.

Zadania CKPŚ mieszczą się w dwóch niezależnych obszarach: działalność na zlecenie ministra środowiska oraz działalność na zlecenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych

Na mocy porozumienia z ministrem środowiska CKPŚ pełni funkcję instytucji wdrażającej dla V osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. W latach 2007-2013 przewidziano prawie 90 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów z zakresu: ochrony siedlisk i gatunków, zwiększania drożności korytarzy ekologicznych, opracowania planów ochrony oraz kształtowania postaw ekologicznych.

Rolą CKPŚ jest efektywna dystrybucja tych środków w sposób zapewniający zrealizowanie celu V osi, którym jest: ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania różnorodności biologicznej.

Do zadań centrum należy m.in. przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie w drodze konkursów, ich ocena prowadzona w grupach roboczych wspólnie z niezależnymi ekspertami, monitoring i kontrola realizacji projektów oraz sprawozdawczość z uzyskanych efektów rzeczowych i ekologicznych. W celu uniknięcia konfliktu interesu pracownicy CKPŚ są wyłączeni z oceny wniosków składanych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Drugi pion działalności CKPŚ skupia się wokół Lasów Państwowych. Decyzją dyrektora Generalnego Lasów Państwowych CKPŚ została powierzona rola koordynatora środowiskowych projektów realizowanych przez Lasy Państwowe przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Obecnie CKPŚ kieruje pracami nad trzema dużymi projektami finansowanymi ze środków Funduszu Spójności. Projekty Retencja nizinna w lasach oraz Ochrona przeciwpowodziowa w górach zostały zidentyfikowane jako kluczowe dla środowiska i wpisane na listę projektów realizowanych w trybie indywidualnym w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Trzeci projekt Rekultywacja terenów popoligonowych przygotowywany jest do konkursu w ramach II osi PO IiŚ.

Zadania CKPŚ obejmują m.in. nadzór merytoryczny nad realizacją projektów, prowadzenie postępowania oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie dokumen-acji wnioskowej i rozliczeniowej w celu przekazywania jej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucji wdrażającej dla II i III osi priorytetowej PO IiŚ.

Centrum prowadzi również analizy możliwości pozyskania środków pomocowych pochodzących z funduszy unijnych i krajowych instytucji finansujących oraz koordynuje proces składania przez Lasy Państwowe wniosków o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (więcej na stronie www.ckps.pl).

ZK

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »