| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Środowisko

Kalendarz wydarzeń ekologicznych 2010 - czerwiec

Aktualizacja: 14.06.2010

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustaliło 2010 r Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Polskie obchody tego roku są pod hasłem: Bioróżnorodność wokół nas. »

Już nie wolno przenosić decyzji środowiskowych

Aktualizacja: 13.01.2010

Od dnia wejścia w życie ustawy środowiskowej (15 listopada 2008 r. tj.), przenoszenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niedopuszczalne. Zakaz przenoszenia dotyczy wszystkich decyzji- także tych wydanych na gruncie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (dalej: POŚ). »

Nie zawsze trzeba płacić za wywożenie śmieci

Aktualizacja: 13.01.2010

Jeżeli właściciel domu nie wytwarza odpadów, nie można zmuszać go do zawarcia umowy o wywóz śmieci. Opłaty powinny być pobierane tylko za okres, kiedy śmieci rzeczywiście są wywożone. Osoby, które oświadczą niezgodnie z prawdą, że nie wytwarzają odpadów, podlegają odpowiedzialności karnej. »

Dotacje samorządów nie dla spółek

Aktualizacja: 13.01.2010

Spółkom wodnym nie mogą być udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zarówno dotacje przedmiotowe, jak i dotacje podmiotowe. »

Na co można przeznaczyć pieniądze z gminnego funduszu ochrony środowiska

Aktualizacja: 13.01.2010

Czy można przeznaczyć środki zgromadzone na koncie gminnego funduszu ochrony środowiska na cele niezwiązane z ochroną środowiska i gospodarką wodną? »

Będzie mniej pieniędzy na ochronę środowiska

Aktualizacja: 29.01.2010

Rząd chce zlikwidować fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ich zobowiązania przejmą gminy, powiaty i województwa ale oznacza to znaczny spadek środków na finansowanie ochrony środowiska. »

Ekoklastry pomagają samorządom oszczędzać energię

Aktualizacja: 13.01.2010

Osiemnaście przedsiębiorstw i instytucji z województwa lubelskiego utworzy wspólnie Ekoklaster Energetyczny. Znalazły się wśród nich m.in. jednostki samorządu terytorialnego i firmy komunalne. Spodziewają się, że dzięki uczestnictwu w tym przedsięwzięciu łatwiej będzie im realizować inwestycje, a w przyszłości stać się zagłębiem energii odnawialnej. »

Gmina w przetargu wyłoni firmę wywożącą śmieci

Aktualizacja: 13.01.2010

Firmy będą musiały startować w przetargu na wywóz śmieci. Najlepsze podpiszą minimum trzyletnie umowy z gminą. »

Dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych

Aktualizacja: 13.01.2010

W obowiązującym stanie prawnym brak jest możliwości dofinansowania bezpośrednio z budżetu gminy wydatków ponoszonych przez osoby fizyczne na budowę przydomowych urządzeń w zakresie ochrony środowiska (przydomowych oczyszczalni ścieków). Istnieje natomiast możliwość dofinansowania tego zadania ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska. »

Pomoc samorządów dla spółek wodnych

Aktualizacja: 13.01.2010

Spółkom wodnym nie mogą być udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zarówno dotacje przedmiotowe, jak i dotacje podmiotowe. »

Ruszają konkursy dotyczące ochrony przyrody i ekologii

Aktualizacja: 13.01.2010

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) rozpoczynają się nabory wniosków do konkursów na projekty z ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Do wykorzystania jest 38 milionów złotych. »

Jakie są rola i zadania Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Aktualizacja: 13.01.2010

Za dystrybucję jakich środków pochodzących z funduszy europejskich odpowiada CKPŚ? Za jakie projekty finansowane ze środków unijnych odpowiada obecnie CKPŚ? »

Odpowiedzialność gminy za gospodarkę odpadami

Aktualizacja: 13.01.2010

Ochrona środowiska naturalnego jest we współczesnym świecie tematem bardzo istotnym i głośnym. Powstawanie odpadów jest efektem funkcjonowania człowieka w środowisku naturalnym. Natomiast stosowne gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do istotnych zadań gminy. Za nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami gminom grożą sankcje finansowe. »

Przedsiębiorcy kierują śmieci na wysypiska, a władze lokalne mają związane ręce

Aktualizacja: 13.01.2010

Gminy udzielają zezwoleń firmom na odbiór odpadów od mieszkańców na danym terenie. Mają jednak trudności ze wskazywaniem konkretnych miejsc, do których w pierwszej kolejności powinny trafiać śmieci, gdzie np. poddane byłyby odzyskowi i recyklingowi. »

Jak zrealizować program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Aktualizacja: 13.01.2010

Z jakich źródeł można sfinansować program budowy oczyszczalni przydomowych? Jak przeprowadzić szeroką konsultację z mieszkańcami w gminie, która ma zamiar realizować inwestycję proekologiczną? »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »