Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Niedostarczenie lokalu socjalnego - odszkodowanie od gminy

Maciej J. Nowak
Odszkodowanie, pieniądze.
Odszkodowanie, pieniądze.
ShutterStock
W przypadku gdy gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 18 ust. 4. u.o.p.l.). Przepis ten dotyczy szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

Zakres odszkodowawczy gminy wobec właściciela lokalu zajmowanego przez lokatora z orzeczonym prawem do mieszkania socjalnego zależy od zachowania byłego najemcy. Jednak w większości przypadków to samorząd będzie ponosił wszystkie koszty płatności na rzecz właściciela.

Jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień dotyczących realizacji zadań własnych gminy jest gospodarka mieszkaniowa. Z jednej strony, istnieje ogólny obowiązek gmin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, a z drugiej strony, należy zwrócić uwagę na szczegółowe problemy pojawiające się przy tej okazji. Niewątpliwie jednym z nich jest obowiązek uiszczania odszkodowań w sytuacji, gdy gmina nie jest w stanie w danym momencie zapewnić osobie uprawnionej lokalu socjalnego.

Polecamy: Forum

Odszkodowania płacone przez lokatorów

Zasady obciążania gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego uregulowano przede wszystkim w art. 18 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: u.o.p.l.). Wprowadzono tam regułę, zgodnie z którą osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego mają obowiązek co miesiąc, do dnia opuszczenia lokalu, uiszczać odszkodowanie.

Odszkodowanie płacone przez byłego lokatora powinno odpowiadać wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby utrzymać z tytułu najmu (czyli czynszu komercyjnego). Natomiast osoby uprawnione do lokalu socjalnego (czyli osoby, które takie prawo uzyskały w wyroku sądu), do czasu dostarczenia im takiego lokalu przez gminę opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł. Oznacza to, że tych osób nie można zobowiązać do uiszczania odszkodowania uzupełniającego. Odszkodowanie to, co do zasady, powinny płacić osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, które nie mają prawa do lokalu socjalnego (lub zamiennego). Obejmuje ono poniesione przez właściciela lokalu straty, które przekraczają wartość odszkodowania uiszczanego jako odpowiednik czynszu. Wiąże się to z założeniem, że gdyby nie obowiązek tolerowania w lokalu byłego lokatora, właściciel mógłby wykorzystać lokal w zupełnie inny sposób, uzyskując jednocześnie zdecydowanie wyższy dochód.

Można wyróżnić następujące przypadki, gdy wymagane jest odszkodowanie:

1) osobą zajmującą lokal bez tytułu prawnego jest osoba, której przyznano prawo do lokalu socjalnego – wówczas możliwe jest do uzyskania od niej jedynie odszkodowanie w wysokości dotychczasowego czynszu albo innych opłat za używanie lokalu,

2) osoba zajmuje lokal bez tytułu prawnego, nie ma też przyznanego prawa do lokalu socjalnego – poza odszkodowaniem w wysokości dotychczasowego czynszu, lub innych opłat za używanie lokalu, właściciel może również żądać odszkodowania uzupełniającego.

Obowiązki gminy

W przypadku gdy gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 18 ust. 4. u.o.p.l.). Przepis ten dotyczy szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. W tym przypadku zawinionym zaniechaniem gminy jest niedostarczenie danej osobie lokalu socjalnego. Oczywiście zaniechanie takie będzie miało miejsce bardzo często z przyczyn od strony faktycznej niezależnych od gminy: liczba osób uprawnionych do lokali socjalnych może być zdecydowanie większa od liczby dostępnych lokali. Okoliczność ta nie uchybia jednak wymogom zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej.

Trzeba przy tym zauważyć, że gmina zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania tylko wtedy, gdy właściciel wykaże, że na skutek zajmowania lokalu bez tytułu prawnego poniósł szkodę (uchwała SN z 7 kwietnia 2006 r., sygn. akt III CZP 21/06). Wysokość roszczenia odszkodowawczego właściciela od gminy stanowi różnica między odszkodowaniem, jakie mógłby uzyskać na podstawie art. 18 ust. 2 u.o.p.l., a należnym od byłego lokatora uprawnionego do lokalu socjalnego (uchwała SN z 16 kwietnia 2003 r., sygn. akt III CZP 22/03). Czyli, jeżeli były lokator regularnie uiszcza odszkodowanie, które go dotyczy (czyli w wysokości dotychczasowego czynszu lub innych opłat za używanie lokalu), właściciel lokalu może wystąpić względem gminy z roszczeniem o odszkodowanie uzupełniające. Właściciel przy takiej okazji powinien wykazać, że gdyby udostępnił do odpłatnego korzystania lokal innej osobie niż były lokator z prawem do mieszkania socjalnego, uzyskałby z tego tytułu zdecydowanie wyższy dochód. Przy tej okazji pod uwagę brane byłyby m.in.:

- rzeczywista wola właściciela w zakresie oddania lokalu innej osobie do odpłatnego korzystania,

- możliwość w zakresie oddania przez właściciela lokalu do odpłatnego korzystania,

- rzeczywiste stawki, które właściciel przy takim założeniu mógłby uzyskać.

Wszystkie te elementy w razie sporu powinny zostać wykazane w postępowaniu sądowym.

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy wobec właściciela lokalu nie jest odpowiedzialnością subsydiarną (polegającą na możliwości zgłoszenia roszczeń do gminy dopiero po bezskutecznych próbach zaspokojenia się z majątku byłego lokatora), tylko odpowiedzialnością in solidum. W praktyce oznacza to, że jeżeli lokator nie reguluje roszczeń względem właściciela lokalu, ten może wystąpić względem gminy z żądaniem zapłaty całego odszkodowania. W sytuacji gdy były lokator regularnie uiszcza swoje odszkodowanie, właściciel względem gminy może wystąpić z roszczeniem dotyczącym jedynie odszkodowania uzupełniającego.

Rozwiązania dotyczące obowiązku odszkodowawczego gmin w sytuacji niedostarczenia lokalu socjalnego wiążą się z dużymi kosztami finansowymi. Jednak rozwiązanie to, biorąc pod uwagę inne środki ochrony prawnej lokatorów, wywołują najmniej negatywne konsekwencje dla właścicieli lokali. Nie można raczej liczyć na zmianę tych przepisów.

Roszczenie odszkodowawcze właściciela lokalu przeciwko gminie, przewidziane w art. 18 ust. 5 u.o.p.l., obejmuje wynagrodzenie szkody w pełnej wysokości.

Z orzecznictwa

Za okres od wygaśnięcia stosunku najmu do uprawomocnienia się wyroku eksmisyjnego jest płacone odszkodowanie według zasad określonych w art. 18 (u.o.p.l. – przyp. red.).

Uchwała SN z 6 grudnia 2012 r., sygn. akt III CZP 72/12

Z orzecznictwa

Roszczenie odszkodowawcze właściciela lokalu przeciwko gminie, przewidziane w art. 18 ust. 5 u.o.p.l., obejmuje wynagrodzenie szkody w pełnej wysokości.

Postanowienie SN z 25 czerwca 2008 r., sygn. akt III CZP 46/08

Z orzecznictwa

Odszkodowanie dotyczące gminy może obejmować także opłaty związane z korzystaniem z lokalu.

Uchwała SN z 16 maja 2012 r., sygn. akt III CZP 12/12

Podstawy prawne

● Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 951)

● Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 230, poz. 1370).

Polecamy serwis: Zarządzenie nieruchomościami

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]