Kategorie

Szybsze postępowania przed EURO 2012

Ewa Grączewska-Ivanova
ROZMAWIAMYZ TOMASZEM CZAJKOWSKIM, prezesem Urzędu Zamówień Publicznych
Uproszczone procedury udzielania zamówień publicznych pozwolą szybko rozpocząć inwestycje związane z EURO 2012.

l Czy ostatnie zmiany w zakresie zamówień publicznych pozwolą samorządom sprawnie i szybko rozpocząć inwestycje związane z EURO 2012?

- Po ubiegłorocznej nowelizacji prawa zamówień publicznych ustawa nowelizacyjna uchwalona przez Sejm 13 kwietnia 2007 r. kolejny raz poważnie rozszerzyła zakres decentralizacji systemu. Oznacza to, że zwiększył się zakres uprawnień decyzyjnych zamawiających i możliwości optymalizowania rozwiązań, które uznają za najkorzystniejsze. Po raz kolejny także procedury udzielania zamówień publicznych zostały znacząco uproszczone i odformalizowane. Pojawiły się też nowe rozwiązania o charakterze instytucjonalnym. Wszystkie te zmiany, zarówno wprowadzone w roku ubiegłym, które sprawdziły się bardzo dobrze, jak i tegoroczne, które, jak sądzę, także sprawdzą się dobrze, z pewnością ułatwią realizację inwestycji związanych z organizacją EURO 2012.

l A konkretnie, które rozwiązania?

- Najpewniej wszystkie. Ale w pierwszym rzędzie chciałbym wymienić zmiany dotyczące środków ochrony prawnej, poczynając od konsolidacji procedur protestacyjno-odwoławczych, a kończąc na utworzeniu Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Aby przyspieszyć postępowania, skrócono także wiele terminów, ale w taki sposób, by nie stanowiło to zagrożenia dla prawidłowości przetargów i oczywiście było zgodne z regulacjami unijnymi.

Szczególnie ważne jest przy tym to, że cały pakiet tych zmian umożliwi organizowanie postępowań na takich warunkach i w takich terminach, które będą optymalne dla zamawiających, ale jednocześnie pozwolą wykonawcom rzetelnie przygotować oferty.

l Wiele będzie jednak zależało od stanu wiedzy na temat nowelizacji oraz umiejętności stosowania znowelizowanych przepisów.

- Z pewnością tak, dlatego chcemy jak najszybciej dotrzeć z informacjami o zakresie zmian do wszystkich stosujących przepisy prawa zamówień publicznych. Wkrótce wydamy dwie publikacje specjalnie poświęcone tej tematyce, a także trzecie wydanie komentarza do ustawy (tzw. niebieskiej księgi). Przewidujemy też organizację licznych szkoleń oraz cykl seminariów i konferencji. Z ofertą współpracy w tym zakresie zamierzamy zwrócić się między innymi do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz regionalnych izb obrachunkowych (RIO). Jesteśmy też otwarci na inne inicjatywy i pomysły.

l Wielu wykonawców obawia się ograniczenia możliwości wnoszenia odwołania. Czy ich zastrzeżenia są uzasadnione?

- Rozumiem to zaniepokojenie, ale problem jest w znacznym stopniu przesadzony. Skala odwołań nie jest aż tak duża, jakby się wydawało. Pamiętajmy też, że kontrole RIO oraz NIK bardzo dokładnie sprawdzają rozstrzygnięcia protestów przez zamawiających. Również UZP w większości przypadków reaguje na sygnały wykonawców i przeprowadza stosowne kontrole.

JAROSŁAW JERZYKOWSKI, radca prawny z Grupy Doradczej Sienna

Podniesienie progu dopuszczalności odwołań do kwoty 137 tys. / 211 tys. euro powoduje, że z systemu odwoławczego zostaje wyjęta poważna część zamówień, ewidentnie ze szkodą dla sektora małych i średnich przedsiębiorców. Podniesienie progu odwołań budzi zastrzeżenia nawet niektórych zamawiających, co najlepiej pokazuje z jak kontrowersyjnym pomysłem mamy do czynienia.

l A jeżeli się okaże, że kontrole nie wystarczą?

- Tak jak dotychczas, również po tegorocznej nowelizacji będziemy dokładnie obserwować rynek zamówień publicznych i reagować na nieprawidłowości. W przyszłości być może pojawi się potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań, na przykład dopuszczenia składania odwołań od dolnego progu przewidzianego w ustawie, ale przy założeniu, że wniesienie odwołania nie będzie wstrzymywało podpisania umowy. Zamawiający mógłby wówczas podpisać umowę, ale na własne ryzyko. Można też rozważać inne rozwiązanie, np. w miejsce odwołań wprowadzenie poniżej progów unijnych uproszczonych i maksymalnie odformalizowanych procedur pojednawczych, koncyliacyjnych.

l Czy istnieje szansa, że wyroki członków KIO zaczną wpływać na działania zamawiających i wykonawców?

- Zdecydowanie tak. Liczę, że orzeczenia KIO będą miały zasadniczy wpływ na sposób rozumienia i stosowania prawa przez zamawiających i wykonawców. Obecne orzecznictwo arbitrażowe nie spełnia tej funkcji w sposób zadowalający, z konieczności zatem rolę tę odgrywają pracownicy pionu prawnego UZP, co według mnie, nie jest dobrym rozwiązaniem. Wierzę, że znacząco poprawi się jakość orzecznictwa, ponieważ Krajowa Izba Odwoławcza składać się będzie z profesjonalistów. Z pewnością też składy orzekające często będą sięgały po pomoc biegłych, co z kolei zagwarantuje poprawne rozstrzyganie kwestii merytorycznych, wiążących się z rozpatrywanym odwołaniem.

PAWEŁ GRANECKI, radca prawny z Kancelarii Doradztwa Prawnego

KIO jest nowym elementem systemu zamówień publicznych i trudno mówić jednoznacznie o plusach lub minusach jej funkcjonowania. Liczę jednak, że będzie podmiotem profesjonalnym, funkcjonującym w sposób podobny do sądów administracyjnych. Mam nadzieję, że KIO przy orzekaniu będzie korzystał z opinii biegłych, czego zespoły arbitrów nie praktykowały. Liczę na profesjonalizm członków KIO i ich wiedzę.

l Wiele emocji wzbudzały wymagania stawiane kandydatom na członków KIO. Czy powinni to być tylko prawnicy?

- Moim zdaniem to jedyne rozwiązanie. KIO ma orzekać w kwestiach poprawności formalnej postępowania, natomiast jeśli podczas rozpatrywania odwołania wystąpią skomplikowane problemy merytoryczne, należy korzystać z pomocy biegłych. Z tego powodu byłem przeciwny pomysłom, aby członkami KIO mogły zostać osoby z innym, niż prawnicze, wykształceniem. Ponadto jakoś nie bardzo mogłem sobie wyobrazić, według jakich reguł można by ustalić liczbę członków KIO posiadających np. wykształcenie techniczne, ekonomiczne, administracyjne itp. I jak zapewnić, przy postępowaniu kwalifikacyjnym, w którym o zostaniu członkiem KIO decydują wyłącznie zdobyte punkty, aby taki skład został rzeczywiście ukształtowany.

PIOTR TRĘBACKI, radca prawny z Kancelarii Gessel

Druga część procesu kwalifikacji na członków KIO ma szansę być najbardziej krytykowanym elementem tworzenia tej instytucji. Jest wysoce prawdopodobne, iż to właśnie rozmowa kwalifikacyjna stanie się realnym sitem dla kandydatów. Warto zauważyć, iż ustna część egzaminów na aplikantów radcowskich czy adwokackich była najbardziej krytykowanym elementem naboru do tych korporacji. rzeczywiście ukształtowany.

l Jak na postępowania wpłynie ujednolicenie procedury przesyłania ogłoszeń?

- W noweli wprowadziliśmy zasadę przekazywania ogłoszeń jedynie drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego druku zamieszczonego na portalu UZP, który będzie wypełniany samodzielnie przez zamawiającego, bez pośrednictwa UZP. W ten sposób chcieliśmy wyeliminować ogniwo pośrednie między zamawiającym a publikatorem. To bardzo uprości i przyspieszy wstępny etap każdej procedury.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Fot. Marek Matusiak

Tomasz Czajkowski, prezes Urzędu Zamówień Publicznych i autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych

Rozmawiała EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?