REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wezwanie do udziału w czynnościach organu administracji

REKLAMA

REKLAMA

Organ administracyjny ma prawo wezwać obywatela do udziału w podejmowanych czynnościach. Wezwanie musi jednak odpowiadać kodeksowym normom. Przede wszystkim, kto wzywa, kogo i w jakim celu. Wezwany powinien też wiedzieć, co się stanie gdy nie stawi się na wezwanie.

Kodeks postępowania administracyjnego reguluje szczegółowo obowiązki i uprawnienia zarówno obywateli, jak i organów administracji.

Organy administracji publicznej muszą należycie i wyczerpująco informować strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy administracji powinny czuwać nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. I przede wszystkim powinny działać szybko, co oznacza, że sprawy powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki. Jednym z uprawnień organów administracji, które ma zagwarantować realizację wszystkich tych zasad, jest tryb wezwania.

Kiedy można wezwać

Zgodnie z przepisami organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań. Oczywiście nie oznacza to, że w każdej najdrobniejszej sprawie organ ma prawo nękać obywatela i wzywać go do siebie. Możliwość wezwania dotyczy sytuacji, gdy jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych. Organ może wezwać do stawienia się osobiście, a także do podjęcia określonych działań przez pełnomocnika lub wypowiedzenia się na piśmie.

Przepisy określają też sytuacje, w których to organ fatyguje się do obywatela. Dzieje się tak w przypadkach, w których osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody. Wówczas to organ może dokonać określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną w miejscu jej pobytu. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba.

Nie zawsze osobiście

Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe.

Osobiście na wezwanie organu musi stawić się tylko obywatel, który zamieszkuje lub przebywa w obrębie gminy lub miasta, a także osoba zamieszkała lub przebywająca w sąsiedniej gminie albo mieście.

Jednak to, że z uwagi na miejsce zamieszkania lub przebywania nie można wezwać danej osoby do osobistego stawiennictwa nie oznacza, że organ jest bezradny.

Jeżeli charakter sprawy lub czynności wymaga dokonania czynności przed organem administracji publicznej prowadzącym postępowanie wyjątkowo nie mają zastosowania przepisy zwalniające wezwanego od osobistego stawiennictwa.

Ponadto procedura administracyjna gwarantuje organom administracji możliwość zwrócenia się o pomoc do innego organu. Zgodnie z przepisami organ administracji publicznej w toku postępowania może zwrócić się do właściwego terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego o wezwanie osoby zamieszkałej lub przebywającej w danej gminie lub mieście. Celem wezwania będzie tak jak w innych przypadkach złożenie wyjaśnień lub zeznań albo dokonanie innych czynności, związanych z toczącym się postępowaniem. Organ prowadzący postępowanie oznacza zarazem okoliczności będące przedmiotem wyjaśnień lub zeznań albo czynności, jakie mają być dokonane. Inaczej mówiąc, organ, który zwraca się o pomoc, powinien przede wszystkim wyjaśnić, o jakie informacje i okoliczności mu chodzi.

Co w wezwaniu

W postępowaniu administracyjnym co do zasady obowiązuje zasada pisemności. Oznacza to, że wszelkie czynności powinny być potwierdzone na piśmie. Nie inaczej jest z wezwaniami. Organ powinien dokonać wezwania na piśmie. Co więcej, w wezwaniu muszą znaleźć się elementy opisane w k.p.a.

Ponadto wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego.

Tylko w sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać również telegraficznie lub telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności. Jednak również w tym wypadku należy podać wzywanemu wszystkie dane, jakie muszą znaleźć się w wezwaniu pisemnym. Wezwanie dokonane w inny sposób niż na piśmie spowoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim terminie.

Osobie, która stawiła się na wezwanie, przyznaje się koszt podróży i inne należności według przepisów o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym. Dotyczy to również kosztów osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona została bez swojej winy błędnie wezwana do stawienia się. Żądanie przyznania należności trzeba zgłosić organowi administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie, najpóźniej przed wydaniem decyzji, pod rygorem utraty roszczenia.

KARY ZA NIESTAWIENIE SIĘ NA WEZWANIE

Jednym z elementów wezwania jest wskazanie, co się stanie, jeśli obywatel się nie stawi. Inaczej mówiąc, organ ma obowiązek w wezwaniu pouczyć o skutkach niestawienia się bez przyczyny w danym czasie i miejscu. Podstawową karą w tym przypadku jest grzywna. I tak:

l kto, będąc obowiązany do osobistego stawienia się, mimo prawidłowego wezwania, nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek lub biegły albo bezzasadnie odmówił złożenia zeznania, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin albo udziału w innej czynności urzędowej, może być ukarany przez organ przeprowadzający dowód grzywną do 50 zł,

l w razie ponownego niezastosowania się do wezwania - grzywną do 200 zł. Na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie.

l organ, który nałożył karę grzywny, może na wniosek ukaranego, złożony w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu, uznać za usprawiedliwioną nieobecność lub odmowę zeznania, wydania opinii albo okazania przedmiotu oględzin i zwolnić od kary grzywny. Na odmowę zwolnienia od kary służy zażalenie.

l ukaranie grzywną nie wyklucza możności zastosowania do opornego świadka środków przymusu przewidzianych w przepisach szczególnych.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Formularz

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe kursy samoobrony "Bezpieczny Warszawiak" i "Bezpieczna Warszawianka". Miejsce, terminy

26 czerwca będzie można zapisać się na kursy samoobrony "Bezpieczna Warszawianka” i "Bezpieczny Warszawiak”. Zajęcia będą odbywać się w lipcu. Są organizowane przez Straż Miejską.

FORUM LIDERÓW PPP 2024. Rozwój rynku PPP w Polsce wymaga aktywnego wsparcia nowego rządu

W Warszawie odbyła się IX edycja konferencji Forum Liderów PPP, poświęcona infrastrukturze krytycznej oraz korzyściom wynikającym z zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w kontekście jakości inwestycji, jej odporności oraz zarządzania kryzysowego. Eksperci zaprezentowali niezbędne rodzaje partnerstwa, potencjalne współprace, mapowanie interesariuszy, podział ryzyk, elementy zapewniające odporność inwestycji, warunki umów i efektywne zarządzanie projektami. 

Amerykanie, Niemcy i Francuzi będą produkować amunicję na Ukrainie. Podpisano już umowy z ukraińskim rządem

Koncern zbrojeniowy ze Stanów Zjednoczonych Northrop Grumman zacznie produkcję amunicji na Ukrainie. Taką informacje przekazał ukraiński portal Militarnyj. To pierwsza taka umowa między ukraińskim rządem a amerykańską firmą produkującą broń.

Za małe podwyżki dla policjantów? Będzie jednak więcej na kontach niż 4,1%? Przecież w policji już dziś jest 15 000 wakatów

Już dziś jest w Policji 15 000 wakatów. Co się stanie z zainteresowaniem pracą policjanta w przypadku podniesienia mundurowym pensji w 2025 r. tylko o 4,1%. Tyle deklaruje rząd premiera D. Tuska dla całej budżetówki w 2025 r.

REKLAMA

Czy nauczycielka teraz może przejść na emeryturę z ZUS już po ukończeniu 55. roku życia, na czym polega wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne choć formalnie emeryturą nie jest, w rzeczywistości pełni rolę wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Czy jednak wszyscy zatrudnieni w tym zawodzie mogą z takiego świadczenia z ZUS skorzystać, zy tylko gdy stracą pracę?

Od 1 września 2025 r. zmiany w szkołach. Jedna godzina tygodniowo religii. Czy coś jeszcze się zmieni?

Ministra edukacji Barbara Nowacka ogłosiła, że od 1 września 2025 roku w polskich szkołach zostanie wprowadzona jedna godzina lekcji religii. To oznacza, że uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach religijnych raz w tygodniu.

Podwyżki wynagrodzeń nawet o 1000 zł dla pracowników samorządowych. Padł apel ZMP

 Związek Miast Polskich wyraził negatywną opinię o projekcie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych. 

Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami. Od dziś wnioski. Wzór wniosku [Podróże z klasą]

Pomimo apeli ZNP nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych. Dziś rusza przyjmowanie wniosków do najnowszego programu dofinansowania wycieczek szkolnych (2-5 dni) [Podróże z klasą].

REKLAMA

Zmiany w podstawie programowej. Nowa lista lektur bez Rymkiewicza i Dukaja

Minister Edukacji, Barbara Nowacka, ogłosiła, że do końca czerwca zostanie opublikowana podstawa programowa z listą lektur.

W szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Będzie nowe rozporządzenie MEN

Barbara Nowacka, minister edukacji, poinformowała, że od 1 września 2025 r. w szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Lekcje będą mogły być prowadzone w grupach międzyklasowych.

REKLAMA