reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Na jakich zasadach można prowadzić sprzedaż alkoholu

Na jakich zasadach można prowadzić sprzedaż alkoholu

Zarówno hurtowa, jak i detaliczna sprzedaż alkoholu wymaga uzyskania zezwolenia. Prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiotem jest handel wódką, winem czy piwem, wymaga również uiszczenia określonych opłat.

 

Obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Z kolei obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 proc. alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa.

Zezwolenia, o których mowa, wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy napojów alkoholowych:

n o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz na piwo, na czas oznaczony nie dłuższy niż dwa lata,

n o zawartości powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu, z wyjątkiem piwa, na czas oznaczony nie dłuższy niż dwa lata,

n o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu. na czas oznaczony nie dłuższy niż rok.

Alkohol w detalu

Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w miejscach, którymi są:

n sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,

n wydzielone stoiska - w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 mkw.,

n pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Zezwolenie to wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

n do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na piwo,

n powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

n powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.

Opłaty w detalu

Gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę, o której mowa, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

n 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,

n 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),

n 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

Podana wysokość opłat dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w sklepie czy barze, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

n 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

n 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

n 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu - wnosi w wysokości 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła podanych wyżej wartości, wnoszą opłatę w wysokości określonej dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży alkoholu.

Opłata za zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

OBOWIĄZKI HURTOWNIKÓW ALKOHOLU

Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń, na hurtowa sprzedaż alkoholu jest m.in.:

n przekazywanie ministrowi gospodarki lub marszałkowi województwa, informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni,

n sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,

n prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów,

n zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,

n posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych,

n niezaleganie przez przedsiębiorcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych oraz wynikających z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

n zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.KATARZYNA WILKO

gp@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

n Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 ze zm.).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama