Kategorie

Gdzie można wybrać swojego lekarza

Dominika Sikora
Dominika Sikora
inforCMS
Pacjent ma prawo wyboru placówki medycznej, w której chce być leczony. To oznacza, że nie trzeba mieć żadnych specjalnych zezwoleń czy promes, żeby leczyć się poza miejscem swojego zamieszkania.

W Polsce nie obowiązuje już znana przed laty zasada rejonizacji przy wyborze miejsca leczenia. Pacjent ma prawo korzystania ze świadczeń zdrowotnych w takiej placówce, która jego zdaniem najbardziej mu odpowiada. Ta zasada dotyczy zarówno wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jak i szpitala. Pacjent nie ma natomiast wyboru, jeżeli chodzi o wyjazd sanatoryjny. To Narodowy Fundusz Zdrowia decyduje o tym, kiedy i do jakiego uzdrowiska pacjent zostanie skierowany.

Wybór lekarza POZ

Reklama

Podstawową zasadą wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest to, że musi on pracować w przychodni lub gabinecie, który ma podpisaną umową (kontrakt) na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym z Narodowym Funduszem Zdrowia. Może to być zarówno publiczny zakład opieki zdrowotnej, jak i placówka prywatna.

Każda osoba ubezpieczona w NFZ ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarza wybiera się poprzez złożenie deklaracji wyboru (podobnie jest z wyborem pielęgniarki czy położnej). Powinna ona zawierać m.in. imię i nazwisko pacjenta, jego aktualny adres i numer PESEL. Deklaracje są dostępne w rejestracji np. przychodni. Nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że nie trzeba wybierać lekarza w placówce, która jest położona najbliżej miejsca zamieszkania. Palcówka może jednak odmówić zapisania pacjenta do konkretnego lekarza POZ, w sytuacji gdy zbyt duża liczba pacjentów jest przypisana do jednego lekarza rodzinnego, co może spowodować ograniczenia i utrudnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Z usług lekarza POZ można także zrezygnować i wybrać nowego, np. w innej przychodni. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr. 210, poz. 2135 z późn. zm), można to jednak zrobić nie częściej niż dwa razy w ciągu jednego roku kalendarzowego. Natomiast w przypadku każdej kolejnej zmiany lekarza POZ pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł. Nie zapłaci jednak, jeżeli jego zmiana wynika, okoliczności niezależnych od chorego, czyli np. konkretny lekarz przestał udzielać świadczeń zdrowotnych lub pacjent zmienił miejsce zamieszkania.

Zapisy na telefon

Pacjent może rejestrować się u lekarza praktycznie w każdej najdogodniejszej dla niego formie. Może to zrobić osobiście, przez telefon, za pośrednictwem członków rodziny lub (w niektórych przychodniach) przez internet.

Ważne!

Świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej są bezpłatne, i udzielane są bez skierowania

W przypadku nieobecności wybranego lekarza w jego zastępstwie pacjenta musi przyjąć inny specjalista o równorzędnych kwalifikacjach. Pacjent ubezpieczony w NFZ może liczyć na opiekę medyczną w przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Ponadto lekarz POZ ma obowiązek zapewnić w tym czasie w przypadkach uzasadnionych wizyty domowe oraz funkcjonowanie gabinetu zabiegowego i punktu szczepień.

U lekarza POZ bezpłatnie

Świadczenia zdrowotne realizowane w podstawowej opiece zdrowotnej są udzielane bezpłatnie. Pacjent ma prawo m.in. do:

• badania i porady lekarskiej,

• bezpłatnych badań diagnostycznych zleconych przez lekarza (jeżeli nie ma możliwości ich wykonania na miejscu, lekarz jest zobowiązany do wskazania innej przychodni, gdzie pacjent może je bezpłatnie wykonać),

• skierowania do szpitala,

• skierowania na zabiegi rehabilitacyjne,

• transportu sanitarnego w uzasadnionych przypadkach.

Lekarz POZ wypisuje również wnioski na leczenie uzdrowiskowe, na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki.

Pomoc medyczna w nocy

Poza godzinami pracy przychodni lub lekarza POZ wybranego przez pacjenta może on liczyć także na pomoc medyczną po godzinie 18.00 w dni powszednie, a przez całą dobę w soboty niedziele i święta oraz w inne dni ustawowo wolne od pracy. Świadczenia z tego zakresu są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz w soboty, niedziele i święta, gdy przychodnie i gabinety POZ nie przyjmują pacjentów. Oznacza to, że w nocy oraz w dni ustawowo wolne od pracy pacjent korzysta z usług medycznych w przychodni wskazanej przez wybranego lekarza rodzinnego. Stosowna informacja o tym, gdzie szukać pomocy w godzinach nocnych i święta, powinna znajdować się w każdej przychodni POZ, w miejscu widocznym nawet po zamknięciu placówki, czyli na zewnątrz budynku.

Lekarz POZ

wypisuje także wnioski na leczenie uzdrowiskowe i zakup artykułów ortopedycznych

Transport częściowo płatny

Lekarz POZ musi także zapewnić pacjentowi, którego stan zdrowia tego wymaga, transport sanitarny w godzinach funkcjonowania przychodni (czyli od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00).

Ważne!

W przypadku stwierdzenia konieczności wezwania pogotowia ratunkowego lekarz lub pielęgniarka POZ musi zostać w domu pacjenta do przyjazdu karetki

Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. Na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta lekarz stwierdza, czy ubezpieczonemu przysługuje transport sanitarny i czy będzie on bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny przez pacjenta. Bezpłatny przejazd karetką do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem przysługuje, gdy:

• występuje konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w szpitalu,

• wynika z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Reklama

Ponadto bezpłatny transport sanitarny przysługuje w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia. W takiej sytuacji pacjent jest przewożony do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

W innych przypadkach na podstawie zlecenia lekarza POZ pacjentowi przysługuje przejazd karetką pogotowia odpłatnie lub za częściową odpłatnością. Dotyczy to pacjentów, w przypadku których nie ma konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej lub kontynuacji leczenia, oraz pacjentów, którzy nie posiadają dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego.

Prawo do bezpłatnych leków

Zaopatrzenie w leki oraz wyroby medyczne refundowane przez NFZ przysługuje pacjentom na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Refundowane leki wydawane są bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. Osoby uprzywilejowane do otrzymywania bezpłatnych leków to:

• zasłużony honorowy dawca krwi - pacjentowi posiadającemu ten tytuł przysługują bezpłatne (do wysokości limitu) leki, które znajdują się na listach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki, które powinien stosować w związku z oddawaniem krwi,

• inwalidzi wojenni oraz ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach oraz zmarłych inwalidach wojennych uprawnionych do renty rodzinnej, a także osobom represjonowanym,

• inwalidzi wojskowi,

• żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową.

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem z 21 grudnia 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 247, poz. 1843), lekarz może wystawić trzy recepty w czasie jednej wizyty na kolejne miesięczne kuracje. Dzięki temu pacjent nie musi umawiać się na kolejne wizyty tylko po to, żeby uzyskać receptę. Ta zmiana jest szczególnie ważna dla osób przewlekle chorych.

PRAWA PACJENTA

• pacjent ma prawo do bezpłatnych świadczeń z zakresu POZ u innego lekarza rodzinnego w przypadku nagłego zachorowania lub gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia,

• w schorzeniach ostrych i nagłych zachorowań, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia,

• zmiana lekarz POZ częściej niż dwa razy w roku z powodu zmiany miejsca zamieszkania pacjenta, w sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza lub z innych powodów niezależnych od pacjenta nie jest obciążona dodatkową opłatą 80 zł.

OBOWIĄZKI LEKARZA RODZINNEGO

• w przypadku braku możliwości uzyskania porady w dniu zgłoszenia, lekarz musi prowadzić listy osób oczekujących i wyznaczać termin przyjęcia,

• w przypadku nagłych zachorowań lub pogorszenia stanu zdrowia porada powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia się do lekarza, taką decyzje podejmuje lekarz,

• badania diagnostyczne są bezpłatne na podstawie skierowania lekarza POZ,

• skierowania wystawione do lekarza specjalisty na objęcie leczeniem zachowuje swoją ważność do czasu zakończenia leczenia.

OBOWIĄZKI LEKARZA SPECJALISTY

Lekarz specjalista ma obowiązek:

• zlecania zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych,

• zlecania i wykonywania badań diagnostycznych,

• przepisywania leków,

• kierowania na konsultacje do innych lekarzy,

• kierowania do szpitala, jeżeli chory tego wymaga,

• kierowania na leczenie uzdrowiskowe,

• wystawiania zleceń na refundowane przez NFZ przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

• wydawania niezbędnych w czasie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta.

ODPŁATNOŚĆ ZA TRANSPORT SANITARNY

Transport jest bezpłatny na podstawie zlecenia lekarza POZ w przypadku, gdy u pacjenta występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia. Natomiast częściowo odpłatny jest na podstawie zlecenia lekarza POZ w sytuacji niewymagającej konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia, zgodnie z przepisami prawa.

JAK DŁUGO SĄ WAŻNE RECEPTY

• leki recepturowe muszą być sporządzone w aptece w ciągu 48 godzin,

• w przypadku recept na leki recepturowe zawierające środki odurzające muszą one być zrealizowane w ciągu czterech godzin,

• recepty na leki tracą ważność po 30 dniach od daty wystawienia, a na antybiotyki po siedmiu dniach,

• termin realizacji recept na leki sprowadzane z zagranicy nie może przekroczyć 60 dni.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.