reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Fundusze na samorządowe projekty edukacyjne, oświatowe i kulturalne

Fundusze na samorządowe projekty edukacyjne, oświatowe i kulturalne

Dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych związanych z edukacją, oświatą i kulturą może wynieść nawet 90 proc. Głównym źródłem finansowania tych projektów realizowanych przez samorządy terytorialne są regionalne programy operacyjne.


Największym źródłem pozyskiwania przez samorządy dotacji są unijne programy operacyjne. O pieniądze na realizację projektów o wartości do kilku mln euro samorządy powinny się starać w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). W ramach RPO pomoc można uzyskać na realizację projektu o znaczeniu lokalnym albo regionalnym.

Jeżeli miasto albo gmina chce zrealizować projekt o znacznej wartości (często powyżej kilku mln zł), to pomoc można otrzymać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) albo z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Ten drugi program adresowany jest tylko do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, zaś inwestycje można realizować na terenach wiejskich przez wszystkie szczeble samorządowe. Pomoc pozyskiwaną z programów operacyjnych zarządzanych centralnie, czyli programów krajowych, np. z PO IiŚ oraz z PROW, można otrzymać na realizację przedsięwzięcia ponadregionalnego, gdy ze zrealizowanej inwestycji będą korzystać mieszkańcy, z co najmniej dwóch regionów (województw).

O tzw. projektach nieinwestycyjnych (miękkich) z dziedziny oświaty pisaliśmy w artykule Dofinansowanie do szkolenia urzędników i mieszkańców gminy (Tygodnik Prawa Administracyjnego, Gazeta Prawna 31/2008).

Pomoc na realizację projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych można otrzymać nie tylko ze źródeł unijnych. Na przykład Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) stworzył dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i powiatów linię kredytową. Kredyty są udzielane za pośrednictwem banków. Fundusz oferuje również dotacje.

Kilka tzw. programów operacyjnych oferuje jednostkom samorządu terytorialnego także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). W ramach tych programów można otrzymać pomoc w formie dotacji na realizacje projektów kulturalnych.

ZASADA REFUNDACJI

We wszystkich programach unijnych 2008-2013 z zasady pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów. Refundacja jest częściowa. To oznacza, że beneficjent musi z własnego budżetu, za pożyczone pieniądze, poprzez leasing lub w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego sfinansować przedsięwzięcie, a dopiero później będzie zwrócona część poniesionych przez gminę bądź powiat kosztów kwalifikowanych.

Edukacja z regionu

W każdym województwie jest przewidziany priorytet adresowany do samorządów, które będą chciały zrealizować przedsięwzięcie z zakresu infrastruktury edukacyjnej. W niektórych regionalnych programach operacyjnych może ten priorytet nazywać się infrastruktura społeczna, lokalna infrastruktura społeczna albo społeczeństwo wiedzy lub inaczej.

Projekt, aby otrzymał dofinansowanie, musi mieć elementy, które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności regionu lub przynajmniej gminy albo powiatu. Wzmocniona ma być funkcja instytucji i placówek edukacyjnych w społeczności lokalnej i regionu. Dodatkowo autorzy projektu powinni zwrócić uwagę, by budowana bądź rozbudowywana placówka oświatowa przygotowała się do pełnienia kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki w regionie. Wspierane będą także projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, np. prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych i kursów nauki przedsiębiorczości w ostatnich klasach gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dotowane mają być wszystkie przedsięwzięcia, które przyczynią się do wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców, szczególnie na terenach wiejskich i w małych miastach. Chodzi o wyrównywanie startu zawodowego na wsi i w miastach.

W zakresie rozwoju infrastruktury edukacyjnej przedszkoli w niektórych regionach, np. w Podlaskiem, na terenach wiejskich preferowane będą projekty wykorzystujące na przedszkola obiekty po likwidowanych szkołach. Wsparcie otrzymają także i inne projekty, budowy przedszkoli od podstaw lub poprzez adaptację innych budynków tam, gdzie jest duże skupisko dzieci w wieku przedszkolnym.

Wsparcie infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych polegać będzie na dotowaniu budowy, rozbudowy, remontów i modernizacji tych placówek. Wspierane finansowo będą projekty wyposażenia tych placówek edukacyjnych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe, w tym również w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i całą infrastrukturą informatyczną. Dofinansowanie otrzymają projekty budowy obiektów tzw. infrastruktury okołoedukacyjnej, czyli np. sal gimnastycznych, boisk, stołówek, basenów przyszkolnych, boisk oraz burs i internatów.

Rozwój kultury w regionie

Często w poszczególnych RPO wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu infrastruktury kultury jest połączone ze wsparciem infrastruktury turystycznej. Jest to jeden priorytet. Na przykład w Dolnośląskiem RPO nazywa się on - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturalnego. W Lubelskiem jest to Rozwój i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej, a w Pomorskiem - Turystyka i dziedzictwo kulturalne.

Celem tego typu priorytetów jest poprawa m.in. stanu technicznego zabytków, obiektów kultury, budowa i rozbudowa ośrodków i placówek kulturalnych. Przedsięwzięcia te mają przede wszystkim wzmocnić konkurencyjność turystyczną i inwestycyjną regionu lub gminy.

Wsparcie finansowe otrzymają projekty, których realizacja będzie polegać na pracach konserwatorskich, restauratorskich oraz na modernizacji zabytków wraz z otoczeniem. Można także prowadzić roboty budowlane, dzięki którym zabytki zostaną przystosowane do funkcji użytkowych, np. na potrzeby szkolne, oświatowe, domy lub ośrodki kultury, muzeum.

Gmina może w ramach takich priorytetów kupić, np. zabytek od Agencji Nieruchomości Rolnych lub innego właściciela, i odrestaurować go oraz zmodernizować z przeznaczeniem na cele kulturalne, turystyczne albo oświatowe.

Samorząd może także w ramach swoich uprawnień za unijne pieniądze kupić albo wybudować infrastrukturę noclegową i gastronomiczną oraz urządzenia rekreacyjne, które wraz z zabytkiem będą stanowiły atrakcję turystyczną regionu.

Za unijne pieniądze można zbudować system monitorowania i zabezpieczenia zabytku oraz infrastruktury kulturalnej. Dzięki pomocy z RPO można kupić albo zmodernizować wyposażenie służące do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu. W odbudowywanych, odrestaurowanych zabytkach i innych obiektach kulturalnych można sfinansować przy wykorzystaniu dotacji roboty budowlane polegające na modernizacji infrastruktury technicznej i sanitarnej. W ramach tych samych priorytetów i działań można otrzymać dotacje na zagospodarowanie terenu, np. na budowę miejsc parkingowych albo restauracji, odnowę zespołu parkowego lub odnowę pomników przyrody położonych wokół m.in. pałaców lub zespołów dworskich.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki w ramach projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) „Zdalna szkoła” (PDF)19.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Prometeia

Grupa doradczo-inwestycyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama