reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Łączenie i ustalanie granic gmin i powiatów

Łączenie i ustalanie granic gmin i powiatów

Wydanie rozporządzenia w sprawie np. utworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gminy wymaga zasięgnięcia przez ministra spraw wewnętrznych i administracji opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami.


To Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice oraz ustala i zmienia nazwy powiatów oraz siedziby ich władz. Rada Ministrów, również w drodze rozporządzenia: tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice, nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice oraz ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz. Zmiany, o których mowa, następują zawsze 1 stycznia nowego roku.

Rozporządzenia, o których mowa, mogą być wydane także na wniosek zainteresowanej rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy.

Łączenie powiatów to również połączenie miasta na prawach powiatu z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście. Z dniem takiego połączenia wygasają prawa powiatu posiadane dotychczas przez miasto.

Konieczna opinia

Wydanie rozporządzenia, np. tworzącego, łączącego lub dzielącego powiat, wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad powiatów albo rady miasta na prawach powiatu i rady powiatu - poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmian granic powiatów naruszających granice województw - dodatkowo opinii odpowiednich sejmików województw (przykład obok). Minister właściwy do spraw administracji publicznej może wystąpić także o opinie zainteresowanych rad gmin. W tym przypadku nie jest konieczne przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy. W przypadku niewyrażenia opinii, o których mowa, w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia jej uznaje się za spełniony.

Konsultacje z mieszkańcami dotyczące naruszającej granice województw zmiany granic powiatów albo powiatu i miasta na prawach powiatu, jeżeli zmiana granic wynika z wyłączenia tylko jednej gminy lub miasta na prawach powiatu, mogą zostać ograniczone przez sejmiki województw do mieszkańców odpowiedniego powiatu lub miasta na prawach powiatu objętego zmianą.

Wniosek rady

Wydanie rozporządzenia m.in. w sprawie utworzenie, połączenia lub podziału powiatu na wniosek odpowiednio rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy wymaga m.in.:

• opinii odpowiednio rad powiatów lub rady miasta na prawach powiatu objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic powiatu naruszającej granice województw - opinii sejmików województw,

• opinii rad gmin, których dotyczy wniosek,

oraz opinii wojewody właściwego dla powiatu lub miasta na prawach powiatu objętego wnioskiem.

Jest określony termin na występowanie z wnioskiem w sprawie zamian dotyczących powiatów. Rada powiatu, rada miasta na prawach powiatu lub rada gminy mogą występować z wnioskiem, o którym mowa, do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody, tylko do 31 marca każdego roku.

Zmiany w gminach

Wydanie rozporządzenia, np. w sprawie podziału lub łączenia gminy na wniosek rady gminy, wymaga m.in.:

• opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic gminy naruszającej granice powiatów lub województw - opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw,

• opinii wojewody właściwego dla gminy lub gmin objętych wnioskiem.

Wniosek gminy

Rada gminy może wystąpić z wnioskiem w sprawie tworzenia, łączenia, dzielenia i zniesienia gminy oraz ustalenia jej granic, nadania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalenia jego granic oraz ustalenia i zmiany nazwy gmin oraz siedziby ich władz do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody, w terminie do 31 marca każdego roku.

Właściwy wojewoda, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje go wraz ze swoją opinią, a w przypadkach, gdy wniosek obejmuje zmianę granic gmin naruszającą granice województwa, także z opinią odpowiedniego wojewody, ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Wnioski są rozpatrywane w ciągu roku od dnia złożenia, nie później jednak niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama