reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Kiedy gmina nie może odwołać się do sądu administracyjnego

Kiedy gmina nie może odwołać się do sądu administracyjnego

Gmina, wydając poprzez swój organ decyzję administracyjną, działa jak organ administracji publicznej (organ państwa). Organom tym nie służy prawo złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie obejmuje ich pojęcie „każdy” użyte w art. 50 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Tak stwierdził NSA w dotychczas nieopublikowanym postanowieniu z 17 stycznia br.


Gmina, wydając decyzję administracyjną, działa jak organ administracji publicznej. Podmioty te nie mogą zaskarżać do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) rozstrzygnięć organu odwoławczego uchylającego jej decyzję.

Stan faktyczny

Prezydent miasta orzekł o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w jednym ze sklepów. Właściciel sklepu odwołał się od tego rozstrzygnięcia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej: SKO).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta i przekazało mu sprawę do ponownego rozpatrzenia. Od tej decyzji, wydanej w postępowaniu odwoławczym, skargę do WSA wniosła gmina.

Stanowisko sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę. W jego ocenie powierzenie organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej wyłącza możliwość występowania przez tę jednostkę w postępowaniu w tej samej sprawie, w której została ona wydana. Oznacza to, że gmina, której organ wydał decyzję w sprawie w I instancji, nie ma prawa do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu odwoławczego, wydaną w tejże sprawie.

Gmina nie może powołać się również na art. 50 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Uprawnia on każdego, kto ma w tym interes prawny (np. prokurator, organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności) do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Pozycja jednostki samorządu terytorialnego jest jednak w tym przypadku szczególna. Jeśli gmina pełni funkcję władczą w danej kwestii, tzn. wydaje decyzję w sprawie indywidualnej, to nie może w dalszym postępowaniu sądowo-administracyjnym dochodzić swoich praw.

Gmina nie może także powoływać się na interes prawny polegający na konieczności przeprowadzenia kontroli decyzji SKO w celu doprowadzenia jej do stanu zgodnego z prawem. Nie ma znaczenia również to, że decyzja SKO o uchyleniu decyzji na cofnięcie sprzedaży napojów alkoholowych dotyczy sfery obowiązków gminy (zadań własnych).

Gmina może pełnić tylko jedną rolę

W danym postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym gmina może pełnić tylko jedną rolę procesową. Jeżeli nie wydaje decyzji administracyjnej w sprawie - jest stroną postępowania to wówczas organy ją reprezentujące będą broniły jej interesu prawnego. Jeżeli natomiast wydaje taką decyzję, to pełni rolę organu administracji publicznej i tylko w takim zakresie może brać udział w postępowaniu. Postanowienie NSA z 17 stycznia 2008 r., sygn. akt II GSK 342/07

Agnieszka Jezierska

Podstawy prawne:

• Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. nr 221, poz. 1650)

• Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Muzyczka

Doktor nauk prawnych1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama