reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Zasady przeprowadzania kontroli przez wojewodów

Zasady przeprowadzania kontroli przez wojewodów

Nie później niż w terminie 7 dni przed terminem przystąpienia do czynności kontrolnych, kierownik jednostki samorządu terytorialnego powinien być poinformowany o przedmiocie, zakresie oraz terminie kontroli, a także przewidywanym czasie jej trwania.

Wojewoda kontroluje np. wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej.

Kontrola ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny wykonywanej działalności pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Kontrolę zarządza wojewoda lub upoważniony przez niego do zarządzenia kontroli kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw kontroli urzędu wojewódzkiego.

Wojewoda prowadzi kontrolę na podstawie rocznych planów kontroli. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu kontrolnym sporządza się protokół kontroli. Kontrolę, o której mowa w ustawie z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 31, poz. 206), przeprowadzają pracownicy komórki do spraw kontroli, a w razie potrzeby inni pracownicy urzędu wojewódzkiego na podstawie legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia wydanego przez wojewodę lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu.

Poznaj uprawnienia i kompetencje wojewody>>

Od 11 lipca 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz.U. nr 106, poz. 884). Osoby kontrolujące są obowiązane okazać imienne upoważnienie do kontroli wraz z legitymacją służbową kierownikowi podmiotu kontrolowanego bezpośrednio przed przystąpieniem do czynności kontrolnych. Wzór imiennego upoważnienia do kontroli określa załącznik do omawianego rozporządzenia.

Nie później niż w terminie 7 dni przed terminem przystąpienia do czynności kontrolnych kierownik jednostki samorządu terytorialnego powinien być poinformowany o:

• przedmiocie, zakresie oraz terminie kontroli,

• przewidywanym czasie trwania kontroli.

Sprawdź jakie zmiany szykują się w audycie wewnętrznym>>

Kontrolujący w imieniu wojewody, dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W przypadku potrzeby ustalenia stanu faktycznego obiektów lub innych składników majątkowych albo sprawdzenia przebiegu określonych czynności kontrolujący może przeprowadzić oględziny.

Ustalenia dokonane w postępowaniu kontrolnym powinny być opisane w protokole kontroli w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama