reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Temat dnia

Szkolenie radnych a podatek dochodowy

Aktualizacja: 12.01.2010

Radni rady miejskiej uczestniczyli w szkoleniu o tematyce samorządowej. Szkolenie było finansowane ze środków bieżących urzędu. Czy koszt szkolenia radnych gminy z racji pełnienia obowiązków społecznych stanowi dla nich przychód? Jeśli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany, czy też zwolniony z opodatkowania? »

Jak skutecznie rozwiązywać problemy mieszkaniowe w gminie

Aktualizacja: 12.01.2010

Co może zrobić samorząd, by usprawnić proces rozpoczęcia i realizacji inwestycji mieszkaniowych? Jakie są źródła pozyskania kapitału na prace budowlano-remontowe? Jak samorząd może zapewnić mieszkańcom lokale komunale lub socjalne? »

Dopłaty nie dla wszystkich

Aktualizacja: 12.01.2010

Dodatki mieszkaniowe są dofinansowaniem wypłacanym przez gminę jej najbiedniejszym mieszkańcom. Przyznanie tej pomocy zależy przede wszystkim od miesięcznych dochodów mieszkańca gminy oraz od powierzchni zajmowanego przez niego lokalu. »

Odszkodowanie za złe decyzje organów administracyjnych

Aktualizacja: 12.01.2010

Odpowiedzialność administracji publicznej za szkody wyrządzone przez wydanie decyzji dotyczy tylko decyzji ostatecznych, a zatem takich, od których stronie nie przysługują już żadne środki odwoławcze. »

5 mld euro dla realizacji pięciu priorytetów

Aktualizacja: 12.01.2010

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest najważniejszym źródłem finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce  na lata 2007-2013. »

Gmina, a nie urząd gminy jest podatnikiem VAT

Aktualizacja: 12.01.2010

Zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych ma gmina, a nie urząd gminy - tak brzmi najnowsza interpretacja przepisów ustawy o VAT, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Do niedawna stanowisko organów podatkowych w tej kwestii nie było jednoznaczne i budziło wiele wątpliwości. »

Dyrektorzy urzędów będą podlegać ocenie

Aktualizacja: 12.01.2010

Praca wszystkich urzędników będzie oceniana przez ich bezpośrednich przełożonych. »

Dokształcanie a doskonalenie

Aktualizacja: 12.01.2010

Jaka jest różnica pomiędzy dokształcaniem a doskonaleniem? »

Ochrona przeciwpożarowa w gminie i powiecie

Aktualizacja: 12.01.2010

Organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania gminnej zawodowej straży pożarnej określą organy gminy, w porozumieniu i pod nadzorem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania straży gminnej. »

Kontrola w jednostkach samorządu terytorialnego

Aktualizacja: 12.01.2010

Działalność jednostek samorządu terytorialnego poddawana jest różnorodnym kontrolom. Przeprowadzać mogą je nie tylko wewnętrzne komisje, radni czy też sami mieszkańcy oceniający lokalne władze w wyborach i referendach. Uprawnienia kontrolne w stosunku do gmin, powiatów i samorządów województw posiadają również wojewodowie, regionalne izby obrachunkowe oraz Najwyższa Izba Kontroli. »

Kiedy NIK przeprowadza kontrolę w samorządach

Aktualizacja: 12.01.2010

Czego może dotyczyć kontrola Najwyższej Izby Kontroli w samorządzie terytorialnym? Jakie Izba ma uprawnienia w przypadku, gdy w trakcie kontroli okaże się, że złamano prawo? Co się dzieje w przypadku, gdy kontrolowana jednostka nie zgadza się z wynikami kontroli? »

Wydatki i koszty w jednostkach sektora finansów publicznych

Aktualizacja: 12.01.2010

 W szczególnych zasadach rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych dominującym pojęciem jest „wydatek”. »

Czy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej może być radnym

Aktualizacja: 12.01.2010

Ochotnicza Straż Pożarna może prowadzić działalność gospodarczą jako stowarzyszenie wykorzystujące mienie gminy. Osoby na stanowisku prezesa lub członka zarządu takiego stowarzyszenia nie mogą jednocześnie pełnić funkcji radnego, w gminie, do której należy dana nieruchomość. »

Największy program w Unii Europejskiej

Aktualizacja: 12.01.2010

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce w nowym okresie programowym na lata 2007-2013. Jest to największy, z punktu widzenia dostępnych środków, program operacyjny nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej.   »

Organizacja pracy i obiegu dokumentów w urzędzie

Aktualizacja: 18.03.2010

Do głównych zadań organów administracji publicznej należy załatwianie indywidualnych spraw obywateli. Aby proces ten mógł przebiegać szybko i sprawnie, konieczne jest właściwe ustalenie zasad sporządzania i obiegu dokumentów w urzędzie. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama