Kategorie

Elektromobilność

Projekt zmian w ustawie o elektromobilności zakłada, że umowy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami, które nie będą miały elektrycznej lub gazowej floty, wygasną dopiero 31 grudnia 2021 r.
Ustawa ma na celu upowszechnienie elektromobilności oraz transportu z wykorzystaniem paliw alternatywnych.