Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ponad 5 mln zł na ochronę przeciwpowodziową w Lubuskiem

Ponad 5 mln zł trafi do Lubuskiego na zadania realizowane w ramach Programu Odra 2006. - Pieniądze zostaną przeznaczane na uzupełnianie wałów i budowę umocnień – poinformował na spotkaniu z dziennikarzami Stanisław Tomczyszyn, członek zarządu województwa lubuskiego. Te ważne zadania, realizowane przez samorząd mają uchronić przed powodziami oraz przyczyniać się do budowy systemu zintegrowanej gospodarki wodnej lubuskich rzek.

- Pieniądze będą przeznaczone na odbudowę i budowę nowych przepompowni, głównie w północnej części naszego województwa, gdyż tam sytuacja jest gorsza - informował Stanisław Tomczyszyn. - Realizacja zadań pozwoli unormować sytuację – dodał członek zarządu. Obecny na spotkaniu Augustyn Filipczak, zastępca dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze przedstawił noworozpoczynane zadania inwestycyjne:

Głęboka- Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 - 466,6 - 2 730 tys. zł

Przepompownia Witnica – odbudowa -271 tys.zł;
Koszęcin-budowa nowej przepompowni- 274 tys.zł;
Przepompownia Ludzisławice- odbudowa- 282 tys.zł.
Dokumentacja przyszłościowa dla zadań- 470 tys.zł:

Nowa Sól- Pleszówek-etap II- budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze, gm. Nowa Sól, Otyń -159 tys. zł
Warniki-Witnica II- rozbudowa prawostronnego wału rz. Warty w km 16+900 do 11+900-8 tys. zł;
Górzyca-Kostrzyn zad. 1- Górzyca-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3 - 25 tys.zł;
Górzyca-Kostrzyn zad. 2-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3-614,2;-24 tys.zł;
Kiełcz- odbudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rz. Odry w km 424+000-424+50 -78 tys. zł;
Nietkowice- Będów-etap I- odbudowa i modernizacja wału p.pow. rz. Odry w km 493+300-499+260 – 76 tys. zł;
10. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III- Odcinek IIIc Gorzów Wlkp.-Borek w km rz. Warty 62+500-76+500.-100 tys. zł.

Obecny stan zaawansowania robót:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Głęboka- Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 - 466,6

Celem inwestycji jest na podwyższenie i rozbudowa istniejącego korpusu ziemnego. Przebudowywany odcinek wału o dł. ok. 2,64 km wzdłuż rzeki Odry pomiędzy km 464,3 a km 466,6 rzeki, stanowi część trzydziestoczterokilometrowego prawostronnego obwałowania rz. Odry chroniącego dolinę rz. Odry oraz dolinę Obrzycy. Powierzchnia obszaru potencjalnego zagrożenia powodzią od wody Q1% wynosi 13,84 tys. ha, a wał jest zaliczany do II klasy ważności głównych obiektów hydrotechnicznych.

Planowany zakres rzeczowy zadania: rozbudowa i doszczelnienie prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku km 464,3-466,6 rz. Odry, tj. na dł.2,627, umocnienie korony wału płytami drogowymi na długości modernizowanego wału, wykonaniu mijanek i zjazdów wałowych, zasypanie obniżeń terenowych przylegających bezpośrednio do stopy skarpy odpowietrznej: uszczelnień korpusu i podłoża wału i biologicznych umocnień skarp.

Umowę z wykonawcą robót budowlano- montażowych wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FRANSŁAW Piotr Kalemba z Grodziska Wlkp. podpisano w dniu 12. 11. 2012 r. na kwotę 17 000 007,10 zł z terminem realizacji 30.11.2013 r.

Na zadaniu do końca 2012 r. wykonano, roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe oraz wycinkę drzew w 100% oraz rozpoczęto roboty ziemne, które zafakturowano w 22,65 %. Zaawansowanie robót od początku budowy wyniosło 17,15 %.

Łącznie na koniec roku zafakturowano na zdaniu środki w kwocie 2 924 559,44 zł, z tego 2 729 559,44 zł to środki z ”Programu dla Odry 2006” oraz 195 000,00 zł to środki z budżetu państwa.

Przepompownia Witnica – odbudowa

W ramach zadania planuje się wykonać: montaż czyszczarki krat umożliwiającej mechaniczne usuwanie skratek, wymianę agregatów pompowych na pompy zatapialne, wymianę rurociągów i armatury oraz wymianę instalacji elektrycznej i technologicznej z zastosowaniem automatycznej pracy pomp. Umowę z wykonawcą rbm tj. Przedsiębiorstwem Usług Hydrotechnicznych Rusiecki ze Szczecina podpisano w dniu 07.09.2012 r. na kwotę 7 514 633,50 zł z terminem zakończenia 30.11.2014 r. Efekty rzeczowe uzyskane na koniec roku 2012 to: prace demontażowe 4,47 %, wykonanie podpór pod rurociągi Pr-1, Pr-2, Pr-3, KW-1, KW-2, KW-3 - 54,08 %, wyposażenie technologiczne pompowni (instalacja) 17,24 %. Zaawansowanie robót od początku budowy wyniosło 6,45 %. Wykonanie finansowe na koniec 2012 r. wyniosło 516 946,99 zł, z tego 271 283,99 to środki z „Programu dla Odry 2006” i 245 663,00 zł - środki z WFOŚiGW.

Koszęcin-budowa nowej przepompowni

Celem budowy nowej przepompowni jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej, odwadnianie terenu oraz utrzymanie poziomu wód gruntowych na wymaganych rzędnych. Nowa przepompownia melioracyjna posiadać będzie wydajność 3,19 m3/s. Umowę z wykonawcą rbm - Przedsiębiorstwem Usług Hydrotechnicznych „Rusiecki” ze Szczecina podpisano 18.09. 2012 r. na kwotę 3 675 439,01 zł z terminem zakończenia robót do dnia 15.12.2014 r. Wykonano roboty przygotowawcze w 38,1 %, roboty betonowe i żelbetowe – przepompownia z wlotem i wylotem 47,5 %. Zaawansowanie robót od początku budowy ca wyniosło 13,2 %. Na koniec roku 2012 na zadania zafakturowano łącznie 522 432,00 zł, z tego 274 556 ,00 zł to środki z „Programu dla Odry 2006”
i 247 876,00 zł - środki z WFOŚiGW.

Przepompownia Ludzisławice- odbudowa

Celem inwestycji jest gruntowna odbudowa istniejącego obiektu wraz z wymianą całej technologii i naprawą elementów konstrukcyjnych części wlotowej, wylotowej i samej studni fundamentowej. Umowę z wykonawcą robot budowlano- montażowych - Zakładem Budowlanym „HYDROMEL-3” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. podpisano w dniu 18.09.2012 r. na kwotę 5 275 339,69 zł. Termin zakończenia robót ustalono do dnia 30.11.2014 r. Efekty rzeczowe uzyskane na koniec roku 2012: wycinka drzew rozbiórki i demontaże w 35,85 %, roboty ziemne 60,35 %, montowanie rurociągów tłocznych i armatury 5,12 %, roboty demontażowe 100,00 %, linie zasilające 10,24 %.
Zaawansowanie robót od początku budowy wyniosło 9,27 % . Wykonanie finansowe wyniosło 529 583,41 zł, z tego 281 664,41 zł to środki z „Programu dla Odry 2006” i 247 919,00 zł - środki z WFOŚiGW.

Dokumentacja przyszłościowa

W roku 2012 r. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla inwestycji pn.„Nowa Sól- Pleszówek-etap II- budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze, gm. Nowa Sól, Otyń”, której realizacja zapewni bezpieczeństwo p. powodziowe mieszkańców miejscowości Nowa Sól, Pleszówek i Otyń. Na zadaniu zafakturowano w 2012r. kwotę 414 750,00 zł z czego: środki z „PdO-2006”- 158 750,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Ziel. Górze - 100 000 zł, Gminy Otyń- 2 000,00 zł, Gminy Nowa Sól-Miasto- 120 000,00 zł, Gminy Siedlisko- 2 000,00 zl, Gminy Nowa Sól 2 000,00 zł, Starostwa Powiatowego Nowa Sól- 30 000,00 zł. Łącznie za dokumentację zapłacono 908 750,00 zł.

Kontynuowano również opracowywanie dokumentacji przyszłościowej dla zadań:

- Warniki-Witnica II- rozbudowa prawostronnego wału rz. Warty w km 16+900 do 11+900

W roku 2012 z „ Programu dla Odry-2006” na opracowanie dokumentacji dla ww. zadania wydatkowano kwotę 8 000,00zł. Efektem prac będzie dokumentacja projektowo-wykonawcza dla inwestycji, której realizacja zapewni bezpieczeństwo p. powodziowe mieszkańców miejscowości Kamień Mały, Kamień Wielki, Mościczki. Planowany termin zakończenia opracowania to 30.09.2013r.

- Górzyca-Kostrzyn zad. 1- Górzyca-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3. Na opracowanie dokumentacji dla ww. zadania na koniec 2012r. wydatkowano środki z „ Programu dla Odry-2006” w kwocie 25 200,00 zł. Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. miejscowości Górzyca. Planowany termin zakończenia opracowania to 30.03.2013r.

- Górzyca-Kostrzyn zad. 2-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km
rzeki 609,3-614,2.
Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. pobliskich miejscowości Górzyca i Kostrzyn. Planowany termin zakończenia opracowania to 30.03.2013r.

Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji przyszłościowej dla zadań:

- Kiełcz- odbudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rz. Odry w km 424+000-424+500

Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. miejscowości Kiełcz. Środki wydatkowane na ten cel w 2012r. z „Programu..” to kwota
78 105,00 zł. Zakończenie prac planowane jest na rok 2013.

- Nietkowice- Będów-etap I- odbudowa i modernizacja wału p.pow. rz. Odry
w km 493+300-499+260

Na opracowanie dokumentacji dla ww. zadania na koniec 2012r. wydatkowano środki z „ Programu dla Odry-2006 w kwocie 75 881,16 zł. Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. pobliskich miejscowości Nietkowice i Będów. Zakończenie prac planowane jest na rok 2013.

- Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III- Odcinek IIIc Gorzów Wlkp.-Borek w km rz. Warty 62+500-75+500

Na opracowanie dokumentacji projektowej, która zapewni bezpieczeństwo p. powodziowe miejscowości Deszczno, Ciecierzyce i Borek wydatkowano w 2012r. z „Programu” kwotę 100 000,00zł. Zakończenie prac planowane jest na 30.11.2014r.

Na zadania realizowane w ramach „ Programu dla Odry-2006” w roku 2012 łącznie ze wszystkich źródeł finansowania wydatkowano 5 219 458,00zł.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Euro 2024. Ile razy reprezentacja Polski grała w mistrzostwach? Kiedy najbliższy mecz o eliminacje?

  Euro 2024. Polscy piłkarze czterokrotnie dotychczas grali w mistrzostwach Europy. Trzy razy po eliminacjach - w 2008, 2016 i 2021 roku, a w 2012 jako współgospodarze, obok Ukrainy. Zmagania o udział w kolejnej imprezie tej rangi - w 2024 w Niemczech - rozpoczną od piątkowego meczu z Czechami w Pradze.

  M. Pietrzak: wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

  Będą wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - zapowiedziała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

  Program Dobrowolnych Nabyć nieruchomości pod CPK tylko do 7 kwietnia. Później wywłaszczenia

  Właściciele nieruchomości położonych na terenie przyszłego lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego na zgłoszenie się do Programu Dobrowolnych Nabyć mają czas do 7 kwietnia. Później grunty pod lotnisko będą wywłaszczane. Wkrótce ruszy podobny program obejmujący tereny wokół planowanego lotniska. 

  Brakuje 13 000 policjantów. Dlaczego mundurowi odchodzą?

  Podwyżki, dodatki stażowe, waloryzacja, czyli dorzucanie pieniędzy, bez reformy struktur, nic nie dało. W tym roku ze służby odeszło już 6,5 tys. osób, przyjęto 772. Policjanci są przeciążeni pracą i zniechęceni. Efekty? Nie ma patroli na ulicach, częściej dochodzi do pospolitych przestępstw, np. kradzieży w 2022 r. było 124 tys. – to o 12 tys. więcej.

  Prezes ZUS: pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów przed Wielkanocą [Harmonogram]

  Pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi - przekazała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Aby otrzymać to świadczenie nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS zrobi to automatycznie.

  PFRON: Dopłata 120 000 zł do samochodu osobowego. Wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu

  PFRON udostępnił wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu. Dokumenty służą rozliczeniu dofinansowania do samochodu dla osoby niepełnosprawnej. Można otrzymać nawet 120 000 zł.  

  Rząd chwali się 30 korzystnymi dla Polaków zmianami w podatkach

  Ministerstwo opublikowało listę korzystnych zmian w podatkach wprowadzonych od 2016 r. Jest to prawdopodobnie odpowiedź na zestawienie szeregu podwyżek podatków, opłat i niekorzystnych rozwiązań przez money.pl. 

  Duża podwyżka: 4765,32 zł brutto dla osoby niepełnosprawnej. Świadczenie wspierające i jednocześnie renta socjalna w 2024 r.

  Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został w środę skierowany pod obrady Rady Ministrów. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowało MRiPS.

  Niewyjaśnione problemy trawienne. Zespół alfa-gal. Czy to skutek ukąszenia kleszcza?

  The American Gastroenterological Association (AGA) opublikowało nowe wytyczne kliniczne, aby pomóc lekarzom i pacjentom w określeniu, czy niewyjaśnione objawy ze strony przewodu pokarmowego są spowodowane zespołem alfa-gal, alergią pokarmową na mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego powodowaną przez ukąszenie kleszcza amerykańskiego. W Polsce pierwszy przypadek zespołu alfa-gal odnotowano w roku 2021 w Krakowie.

  MF: nie będzie waloryzacji 500+ do 1000+

  Nie dyskutujemy i nie ma mowy o podniesieniu 500 plus do 1000 plus - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska. W tym roku priorytetem, jaki stanął przed polskim budżetem, jest szeroko pojęte bezpieczeństwo - dodała.

  "Trenuj z wojskiem" - weekendowe szkolenia w kwietniu 2023 r.

  Kolejna edycja programu "Trenuj z wojskiem" będzie przybliżać różne specjalizacje w Wojsku Polskim, by zachęcić młodych ludzi do służby – zapowiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

  DGP: Szurm emerytów na ZUS. Eksperci chcą to zatrzymać zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

  Polacy ignorują zachęty do dłuższej pracy przed emeryturą. 

  Plan Strategiczny WPR. Jest harmonogram naboru wniosków

  Harmonogram naboru wniosków o wsparcie dla rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 opublikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą występować o dopłaty bezpośrednie od połowy marca.

  W środę kolejna akcja NURD. Będzie więcej policji na drogach

  Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (NURD) – to nazwa ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych, jakie drogówka przeprowadzi w środę 22 marca. Funkcjonariusze będą kontrolować, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach.

  Kto, gdzie, kiedy składa wniosek o dopłaty w rolnictwie w 2023 r. [Harmonogram dla rolników pszczelarzy, producentów owoców]

  ARiMR opublikowała harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego WPR

  1,2 mln laptopów dla uczniów za 3 mld zł - szczegóły programu

  1,2 mln laptopów, za łączną kwotę blisko 3 mld zł; komputery trafią zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, dostarczone będą wraz z oprogramowaniem; powstanie specjalny portal zgłoszeniowy, który pozwoli zgłaszać potencjalne problemy ze sprzętem - to niektóre z wyjaśnień kancelarii premiera w odpowiedzi na pytania posłów w sprawie zakupu laptopów dla czwartoklasistów i nauczycieli.

  Las – naturalne lekarstwo. I to bez recepty!

  Las – naturalne lekarstwo. Przywitaliśmy już wiosnę, a w nocy z 25 na 26 marca zmieniamy czas na letni i dłużej będziemy cieszyć się światłem w ciągu dnia. To dobry moment, aby przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury. Dlaczego las ma na nas taki dobry wpływ?

  Wdówik: Świadczenie wspierające 3176 zł będzie można łączyć z rentą socjalną albo zasiłkiem pielęgnacyjnym

  Dla osób z najcięższą niepełnosprawność będziemy kierować dodatkowe świadczenie równe 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176 zł. To działanie w ramach skali opartej o narzędzia międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

  MRiPS: Badania psychiatryczne pacjenta DPS. Czy można trafić do DPS bez swojej zgody?

  Niedopuszczalne jest przyjmowanie i przebywanie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, bez wyrażenia przez te osoby świadomej zgody – wyjaśnił resort rodziny i polityki społecznej.

  Wiceminister Szwed: 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy

  W tym roku przekażemy łącznie ponad 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy - czyli ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - poinformował we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

  Rolniku! W tym roku nie tylko dopłaty. Możesz złożyć osobny wniosek o pieniądze na ekoschematy

  Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Jeżeli rolnik złoży wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. jego dopłata zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

  Pierwszy stały garnizon US Army w Polsce od 21 marca 2023 r. "Camp Kościuszko"

  We wtorek 21 marca 2023 r. w poznańskim "Camp Kościuszko" odbędzie się uroczystość przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia w Garnizon Sił Zbrojnych US Army w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. 

  Nowe świadczenie wspierające 3176,88 zł dla niepełnosprawnych. Czy trzeba zrezygnować z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

  Od 1 stycznia 2024 r. osoba niepełnosprawna może otrzymać świadczenie wspierające w kwocie dwa razy większej niż renta socjalna.  Na dziś jest to 3176,88 zł brutto. Czy skorzystanie z niego wymaga rezygnacji z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

  Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 r. w ZUS RCA [nowy wzór od 1 maja 2023 r.]

  W 2023 r. po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku

  Jak często Polacy myją zęby? Sytuacja nie wygląda najlepiej

  Jak często Polacy myją zęby?  Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że blisko 60% Polaków myje zęby dwa razy dziennie, a niecałe 20% robi to tylko raz. Z kolei ponad 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% – częściej. Tylko nieco ponad 2% czyści zęby po każdym posiłku. Sondaż pokazuje też, że blisko 3% ankietowanych nie szczotkuje ich codziennie. Brakuje polityki profilaktycznej.