| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego

Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego

Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego udzielana jest na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, a w przypadku braku na terenie gminy oddziału przedszkolnego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie takiego oddziału.

Oddziały przedszkolne w szkole niepublicznej po dniu 1 września 2013 r.

Od dnia 1 września 2004 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572 z późń. zm.) oddziały przedszkolne zostały wprowadzone do systemu oświaty jako jedna z form wychowania przedszkolnego funkcjonująca obok przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego. Jednakże nowela w/w ustawy wprowadzająca tę formę wychowania przedszkolnego nie zmieniły brzmienia przepisów dotyczących udzielania dotacji z budżetu gminy dla jednostek oświatowych, tj. art. 80 i 90 w/w ustawy, aby regulowały one udzielanie dotacji również oddziałom przedszkolnym. Stan prawny został zmieniony dopiero ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827), która weszła w życie w dniu 1 września 2013 r.

Zobacz również: Dotacje dla gmin w zakresie wychowania przedszkolnego

Jak zostało to przedstawione wyżej do dnia 1 września 2013 r., brak było przepisu, który wprost umożliwiałby organowi udzielenie dotacji na rzecz oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej. W związku z powyższym kierując się brakiem konkretnego przepisu prawa dopuszczającego dotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych, udzielanie takich dotacji uznać należałoby za działanie niedopuszczalne z uwagi na brzmienie art. 126 i 218 ustawy o finansach publicznych, Jednakże rozwiązanie to ze względów celowościowych oraz systemowych nie zasługiwało na aprobatę, ze względu na stanowisko MEN (odpowiedź na interpelację nr 2601 z dnia 19 marca 2012 r. – znak: DE-III-JJ-337-14/09), które nakazywało stosować do oddziałów przedszkolnych art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Istniało jeszcze trzecie rozwiązanie, które wynikało z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie nr KI-411/101/12 z 28 marca 2012 r., zgodnie z którym do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach należało stosować art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.

Wskazać należy, iż w przeważającej mierze stosowanie przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z w/w interpretacją MEN, art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty przed dniem 1 września 2013 r., nie było kwestionowane przez regionalne izby obrachunkowe. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 11 września 2012 r., która po przeanalizowaniu stanowisk MEN, przyjęła interpretację, zgodnie z którą „podstawą dotacji udzielanej oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych są wydatki bieżące ponoszone w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, a w przypadku braku na terenie gminy oddziału przedszkolnego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie takiego oddziału”.

Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt 384/12 (Lubus.2012/1575), która została wydana w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XXIII/162/12 Rady Miejskiej w L. z dnia 27 czerwca 2012 r. stwierdzone zostało, iż: „w § 2 pkt 3 badanej uchwały Rada Miejska w L. wskazała, że „dotacja z budżetu Gminy L. ustalona jest (…) dla przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) niepublicznych na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Lubsko wydatków bieżących, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy. Nie ustalono natomiast wielkości dotacji na ucznia niepełnosprawnego i nieprawidłowo wypełniono upoważnienie dla organu stanowiącego Gminy, wynikające z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, poprzez nie wskazanie podstawy obliczenia dotacji przysługującej na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu niepublicznym, naruszając w tym zakresie dyspozycję art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.” W/w uchwale RIO w Zielonej Górze nie zakwestionowano, iż w badanej uchwale jest zapis, który umożliwia udzielanie dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Z uchwały tej wprost wynika, iż RIO w Zielonej Górze, aprobuje stanowisko wyrażone w/w stanowisku RIO w Lublinie, iż dotację na rzecz niepublicznego oddziału przedszkolnego winno się udzielać w oparciu o art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Albowiem gdyby RIO w Zielonej Górze nie aprobowałoby takiego rozwiązania, to badana uchwała zostałaby również zakwestionowana, w zakresie sposobu udzielania dotacji niepublicznym oddziałom przedszkolnym.

Stan prawny dotyczący oddziałów przedszkolnych został zmieniony ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827), która weszła w życie w dniu 1 września 2013 r. Zgodnie z art. 6 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 sierpnia 2016 r. przepisy art. 3 pkt 22, art. 6 ust. 2a, art. 14 ust. 1, 4b, 4c, 5-5i i 8, art. 14a ust. 4a, art. 14d ust. 4 i 6, art. 20 ust. 2 pkt 1, art. 79a, art. 80 ust. 2, 2a, 2e i 3d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 80 ust. 3e-3g i 4 ustawy zmienianej w art. 1, art. 90 ust. 1b, 1d-1f, 1h-1k, 1m-1o, 2b, 2c, 2g i 3d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 90 ust. 3e-3g i 4 ustawy zmienianej w art. 1, art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 stosuje się także odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wynika z powyższego, iż ustawodawca wprowadził przepisy, które są odzwierciedleniem w/w stanowiska MEN. W wyżej cytowanym przepisie brak jest zapisu, który stwierdzałby, iż do oddziałów przedszkolnych należy stosować art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. Dodatkowo ustawodawca przewidział, iż oddziały przedszkolne będą istniały jedynie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Polecamy serwis: Oświata

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

REFORMA OŚWIATY

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od samorzad.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK