| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

GSIA

Nowy wizerunek Polski dzięki Euro 2012

Aktualizacja: 02.09.2011

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które odbędą się w Polsce i na Ukrainie w czerwcu 2012 r., to ogromna szansa na promocję naszego kraju za granicą. Jej efekty odczują zarówno miasta-gospodarze, jak i inne gminy i regiony naszego kraju. »

Wywłaszczenie na rzecz samorządu

Aktualizacja: 18.08.2011

Efektywne zrealizowanie celu publicznego często nie jest możliwe z uwagi na lokalizację nieruchomości prywatnych na terenie planowanych inwestycji i działań. W takiej sytuacji racjonalnym rozwiązaniem jest wywłaszczenie właścicieli nieruchomości prywatnych na rzecz podmiotu publicznego. »

Kolejne województwo zdecydowało się na inicjatywę JESSICA

Aktualizacja: 18.08.2011

Mazowsze dołączyło do województw, które część środków z regionalnych programów operacyjnych przeznaczyły na realizację inicjatywy na rzecz rewitalizacji miast JESSICA. Samorządy lokalne mogą liczyć na 160 mln zł. »

Kontrola nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy

Aktualizacja: 03.08.2011

W ramach nadzoru nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wojewoda monitoruje, wspomaga i kontroluje ich wykonywanie m.in. przez urzędy gminy, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie. »

Poradnik Samorządowca - Zarządzanie dokumentacją i informacją

Aktualizacja: 09.08.2011

Obecnie w dobie społeczeństwa informacyjnego szybka i skuteczna wymiana informacji jest podstawowym czynnikiem postępu. Wszystkie działające podmioty gromadzą i przetwarzają informację. Działania te są niezbędne do prawidłowego rozwoju i osiągania zamierzonych celów. »

Instrukcja kancelaryjna znów do poprawki

Aktualizacja: 03.08.2011

Do połowy września MSWiA chce przygotować nowy projekt rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Swoje uwagi i propozycje samorządy mogą przesyłać za pomocą strony internetowej. »

Sołectwa to ważne ogniwo samorządu gminnego

Aktualizacja: 22.06.2011

W ostatnich tygodniach wyjątkowo głośno było o sprawach sołeckich. Przyczyniły się do tego m.in. przeprowadzane wybory sołtysów oraz podejmowane przez rady gmin uchwały o zamiarze likwidacji szkół, a także uchwały o utworzeniu (lub nie) funduszu sołeckiego. Wydarzenia te miały wpływ na zaktywizowanie, w dużym stopniu uśpionego potencjału, który drzemie w jednostkach pomocniczych gmin. »

Odprawy dla pracowników likwidowanych zakładów budżetowych

Aktualizacja: 09.06.2011

Pracownikom wszystkich zakładów budżetowych, tracącym pracę w związku z ich likwidacją spowodowaną ograniczeniami w funkcjonowaniu, przysługują odprawy. Natomiast przy likwidacji zakładów budżetowych z innych przyczyn odprawy mają zagwarantowane tylko pracownicy zakładów zatrudniających co najmniej 20 osób. »

Samorząd bliżej ludzi

Aktualizacja: 09.06.2011

Trwają konsultacje prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. Kluczowe propozycje dotyczą kwestii konsultacji społecznych, wysłuchania obywatelskiego, interpelacji obywatelskiej oraz obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. »

Poradnik Samorządowca - Podatki i opłaty lokalne

Aktualizacja: 31.05.2011

Aby prawidłowo wypełniać zadania postawione przed gminami, powiatami i województwami, jednostki samorządu terytorialnego (JST) muszą mieć zapewnione odpowiednie źródła dochodów. Jednym z najważniejszych źródeł dochodu samorządów są wpływy z podatków oraz opłat. »

Muzea sztuki współczesnej zmieniają swoją funkcję

Aktualizacja: 17.05.2011

Polskie muzea sztuki współczesnej przestają pełnić tylko funkcję promocyjną miast. Coraz częściej stają się miejscem dialogu i debaty społecznej, która wskazuje samorządom kierunki, w jakich powinno zmierzać zarządzanie działalnością kulturalną. »

Ewaluacja to przyszłość innowacyjnych regionów

Aktualizacja: 17.05.2011

W nowej perspektywie finansowej 2014–2020, aby sprostać konkurencji do unijnych dotacji, nie wystarczy stworzenie strategii rozwoju regionu. Potrzebne jest poznanie mechanizmów rozwoju, a w tym procesie istotną rolę odgrywa ewaluacja. »

Dodatek kontrolerski dla pracowników organów skarbowych

Aktualizacja: 05.05.2011

Od 27 stycznia 2011 r. obowiązują nowe przepisy wykonawcze dotyczące dodatku kontrolerskiego dla pracowników wykonujących kontrolę podatkową w urzędach i izbach skarbowych. Zwiększają one krąg osób mających prawo do takich dodatków. »

Gminy świadczą bezpłatną pomoc prawną konsumentom

Aktualizacja: 05.05.2011

Istotne znaczenie dla rozwoju systemu ochrony praw konsumenta miało wejście w życie ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa ta określiła zasady funkcjonowania całego systemu ochrony konkurencji i konsumentów, za które na poziomie gminy odpowiedzialnymi uczyniła rzeczników konsumenta. »

Poradnik Samorządowca - Ochrona i odpowiedzialność urzędników

Aktualizacja: 11.04.2011

Ustanowienie 20 stycznia 2011 r. ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa, która wchodzi w życie 17 maja br., wywołało ożywienie publiczne. Poruszenie to wynika m.in. z informacji, że urzędnik, który wydał błędną decyzję, będzie za to płacił z własnej kieszeni. Stąd celem niniejszego opracowania jest uzupełnienie wiedzy – głównie pracowników samorządowych w zakresie przysługującej im ochrony prawnej i to takiej ochrony, którą powinni zapewnić im ich pracodawcy. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »