reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Rachunkowość budżetowa

Ewidencja nadpłaconych składek w księgach rachunkowych

Aktualizacja: 17.04.2013

Nadpłacone składki na ubezpieczenia społeczne podlegają zwrotowi. Podstawą do ich odzyskania jest złożenie do ZUS odpowiedniego wniosku i nieposiadanie żadnych zaległości wobec ZUS.; »

Fundusz Pracy – sposób wykazania środków w aktywach bilansu

Aktualizacja: 10.04.2013

Jednostki budżetowe są zobowiązane do prowadzenia ewidencji zdarzeń dotyczących gospodarowania środkami pieniężnymi Funduszu Pracy. Ewidencja księgowa środków z Funduszu Pracy powinna bowiem zapewnić możliwość wykazania ich w aktywach bilansu jednostki budżetowej. Jak tego dokonać? »

Fundusz sołecki – wydatkowanie środków zgodne z RIO

Aktualizacja: 09.04.2013

Ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim nie określa w zasadzie reguł wydatkowania środków wydzielonych w budżecie gminy jako środki funduszu sołeckiego. Poniższe stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z pewnością rozwieje pojawiające się wątpliwości. »

Uchwała budżetowa JST- elementy obligatoryjne i fakultatywne

Aktualizacja: 08.04.2013

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Przedmiotowy zakres uchwały budżetowej określa ustawa o finansach publicznych. »

Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego - granice zadłużania

Aktualizacja: 08.04.2013

Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego jest ściśle kontrolowane przez przepisy ograniczające dopuszczalność zadłużania. Ustalenie sztywnych granic zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego ma na celu zapobieganiu nadmiernemu zadłużaniu tych jednostek, a w konsekwencji nadmiernym kosztom i wydatkom związanym z zadłużeniem. »

Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego – zasady ogólne

Aktualizacja: 08.04.2013

Zgodnie z regulacjami ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać zobowiązania. Rodzaj zaciąganych zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego oraz cel, sfinansowaniu którego mają służyć jest jednak ściśle określony. »

Dotacje celowe z budżetu państwa – jak uniknąć obowiązku zwrotu i sankcji?

Aktualizacja: 03.04.2013

Dotacje celowe z budżetu państwa są jedną z kategorii obligatoryjnych (stałych) dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Należy jednak pamiętać, że nieprzestrzeganie przepisów skutkuje m.in. obowiązkiem zwrotu dotacji celowej. »

Wolne środki budżetowe jednostki sektora finansów publicznych

Aktualizacja: 02.04.2013

Pojęcie wolnych środków budżetowych jednostki sektora finansów publicznych określa nowelizacja ustawy o finansach publicznych z  16 grudnia 2010 r. Do dnia wejścia w życie nowelizacji wolne środki nie posiadały bowiem ustawowej definicji. »

Wydatki publicznoprawne- zasada pierwszeństwa

Aktualizacja: 02.04.2013

Zasadę pierwszeństwa niektórych wydatków publicznoprawnych określa ustawa o finansach publicznych. Nieprawidłowe realizowanie obowiązku wynikającego z tej zasady powoduje naruszenie dyscypliny finansów publicznych. »

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST

Aktualizacja: 27.03.2013

Sprawozdanie Rb-28S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST przedstawia pełną szczegółowość poniesionych wydatków przez JST, z uwzględnieniem upływu czasu, za jaki jest sporządzane. »

Sprawozdanie Rb-27S – zasady sporządzania

Aktualizacja: 24.10.2013

Sprawozdanie Rb-27S obrazuje źródła dochodów jednostki oraz ich realizację za określony czas. Głównym celem sprawozdania Rb-27S jest dostarczenie informacji o zachodzących w jednostce procesach gromadzenia środków publicznych oraz zakresie ich wydatkowania na realizację ustawowo przypisanych zadań. Na co należy zatem zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu sprawozdania Rb-27S, by nie popełnić błędu? »

Absolutorium dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego

Aktualizacja: 26.03.2013

Instytucja absolutorium dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego służy kontroli wykonywania budżetu przez organ wykonawczy jednostek samorządu terytorialnego. Kontrola ta dokonywana jest corocznie przez organy stanowiące tych jednostek. Obowiązujące przepisy umożliwiają wyodrębnienie czterech etapów procedury absolutoryjnej. »

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Aktualizacja: 26.03.2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z dokumentów stanowiących podstawę podjęcia przez radę uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla zarządu. Należy pamiętać, że termin złożenia przez zarząd sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego do organu stanowiącego tej jednostki i regionalnej izby obrachunkowej upływa 31 marca 2013 r. »

Konta zespołu 7 – nowe szczególne zasady ewidencji przychodów i kosztów

Aktualizacja: 06.04.2018

Zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont objęły również ewidencjonowanie przychodów jednostek budżetowych na kontach zespołu 7. »

Konta zespołu 8 zgodne z nowym rozporządzeniem

Aktualizacja: 21.03.2013

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. Ewidencja przychodów i kosztów na kontach zespołu 8 jest jednak odmienna od dotychczasowych rozwiązań. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ELPIGAZ

ELPIGAZ jest czołowym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania pojazdów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama