reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Rachunkowość budżetowa

Konta zespołu 9 po zmianach

Aktualizacja: 21.03.2013

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont wprowadziła szereg zmian w zakresie kont zespołu 9. Wśród nich możemy wyróżnić m.in. dodanie trzech nowych kont zespołu 9. »

Plan kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Aktualizacja: 28.10.2013

Plan kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych musi uwzględniać wykaz kont określonych w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont z 5 lipca 2010 r., a także w rozporządzeniu zmieniającym z 19 stycznia 2012 r. Brak jednolitego rozporządzenia w tym zakresie może skutkować zastosowaniem błędnego nazewnictwa. Poniższy plan kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych uwzględniający oba akty prawne z pewnością pomoże tego uniknąć. »

Dotacje dla gmin - celowe, przedmiotowe i podmiotowe

Aktualizacja: 19.03.2013

Dotacje dla gmin to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. »

Przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów księgowych

Aktualizacja: 18.03.2013

Sposób, a także czas przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentów księgowych określają przepisy ustawy o rachunkowości. »

Dowód księgowy - podstawa zapisów w księgach rachunkwoych

Aktualizacja: 18.03.2013

Dowód księgowy to dokument stwierdzający dokonanie danej operacji gospodarczej np. przez jednostkę samorządu terytorialnego. Szczegółowe przepisy regulujące kwestię dowodów księgowych zawiera ustawa o rachunkowości. »

Konta ksiąg pomocniczych – uzupełnieniem kont księgi głównej

Aktualizacja: 18.03.2013

Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. »

Wieloletnia prognoza finansowa - instrument planowania finansowego jst

Aktualizacja: 18.03.2013

Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego powinna być realistyczna. Oznacza to, iż powinna uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. »

Budżet zadaniowy - etapy opracowania

Aktualizacja: 14.03.2013

Budżet zadaniowy jest planem finansowym danej jednostki opracowywanym przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. W tworzeniu budżetu zadaniowego aktywny udział biorą również współpracownicy urzędu. »

Budżet zadaniowy jednostek samorządu terytorialnego

Aktualizacja: 11.03.2013

Budżet zadaniowy jest planem finansowym danej jednostki sektora finansów publicznych, przygotowanym w formie zbioru zadań budżetowych przeznaczonych do wykonania w określonym przedziale czasowym. »

Budżet partycypacyjny - czyli jak efektywnie gospodarować pieniędzmi?

Aktualizacja: 27.02.2013

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, społecznicy oraz mieszkańcy coraz częściej decydują się na skorzystanie z budżetu partycypacyjnego. Nie jest on jednak narzędziem prostym do wykorzystania. Może natomiast stanowić jeden ze sposobów na odwrócenie negatywnych trendów odnośnie zaufania do instytucji publicznych czy bierności obywatelskiej na poziomie lokalnym. »

Klasyfikacja budżetowa - systematyzacja środków publicznych zgodna z ustawą

Aktualizacja: 26.02.2013

Klasyfikacja budżetowa stanowi systematyzację środków publicznych oraz wydatków i rozchodów publicznych. Klasyfikacja budżetowa ma powszechne zastosowanie we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w budżecie państwa oraz budżetach jednostek samorządu terytorialnego na każdym etapie gospodarowania. »

Dochody i przychody sektora finansów publicznych – pojęcie i specyfika

Aktualizacja: 22.02.2013

Dochody budżetowe to należne lub faktyczne wpływy środków pieniężnych do budżetów pobierane przez organy finansowe lub przez jednostki budżetowe. Obok dochodów  występują przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. »

Nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 r.!

Aktualizacja: 04.03.2013

Jednostki samorządu terytorialnego ponownie zostały zobowiązane do dostosowania uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub ich zmian. Nowe wymogi wynikają z obowiązującego od 1 lutego 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. »

Plan finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Aktualizacja: 21.02.2013

Plan finansowy wytycza jednostkom sektora finansów publicznych możliwości wydatkowania przyznanych środków. Definiując możliwości wydatkowe określa również źródła dochodów tworzących sferę dochodową jednostki sektora finansów publicznych. Wpływa zatem na realizację przyjętej polityki finansowej w jednostce. Należy jednak pamiętać, że opracowanie planu finansowego wymaga ścisłego przestrzegania określonych ustawowo etapów i wyznaczonych terminów »

Trudności z odzyskaniem VAT od wydatków na budowę dróg

Aktualizacja: 21.01.2013

Jeśli gmina buduje drogę publiczną (gminną), działa w charakterze organu władzy publicznej, niezależnie od tego, że celem budowanej drogi może być zapewnienie dojazdu do działek, które mają być przedmiotem sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chronos-Investment Sp. z o. o.

Usługi księgowe i doradztwo podatkowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama