Kategorie

Zmiany w zakresie fakultatywnych przesłanek unieważnienia postępowania

Zmiany w zakresie fakultatywnych przesłanek unieważnienia postępowania./ fot. Shutterstock
fot.Shutterstock
Zawarty w art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej: P.z.p.) katalog przesłanek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter zamknięty. W jego skład wchodzą przede wszystkim przesłanki obligatoryjne, których ziszczenie się zobowiązuje zamawiającego do unieważnienia postępowania. W katalogu przewidziane są również przesłanki fakultatywne, które umożliwiają zamawiającemu unieważnienie postępowania, nie nakazując mu podjęcia tej czynności. Do drugiej z wymienionych kategorii przynależą przesłanki przewidziane w art. 93 ust. 1a i 1b P.z.p., których modyfikacja została przewidziana w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (1).

Zakres modyfikacji

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zmianie PPP, w ustawie P.z.p. zmienia się art. 93 ust. 1a i 1b. Po wejściu w życie ustawy o zmianie PPP, art. 93 ust. 1 P.z.p. zostanie zmodyfikowany poprzez zmianę wprowadzenia do wyliczenia zawartego w tym przepisie. Uzyska ono następujące brzmienie: „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:”. Następujące po przytoczonym fragmencie wyliczenie nie ulega zmianie, a więc nadal będzie ono brzmiało:

1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.”

Polecamy produkt: Klasyfikacja budżetowa 2019

Reklama

Zważając na powyższe, w art. 93 ust. 1a P.z.p. de facto zostanie wykreślony fragment w którym następuje określenie źródła pochodzenia środków, których nieotrzymanie uzasadnia unieważnienie postępowania („środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)”).

Dodatkowo mocą art. 12 ust. 2 ustawy o zmianie PPP, uchyla się art. 93 ust. 1b P.z.p., który pozwalał zamawiającym unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówienia na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, a uprzednio zamawiający w dokumentacji postępowania przewidział możliwość unieważnienia postępowania na takiej podstawie.

Zobacz: Rozwój i promocja

Konsekwencje modyfikacji

Obowiązujące przepisy art. 93 ust. 1a i 1b P.z.p. korelują możliwość unieważnienia postępowania z nieuzyskaniem finansowania zamówienia, ze środków:

 1. unijnych (art. 93 ust. 1a P.z.p.),

 2. EFTA (art. 93 ust. 1a P.z.p.),

 3. na badania naukowe (art. 93 ust. 1b P.z.p.),

 4. na prace rozwojowe (art. 93 ust. 1b P.z.p.).

Reklama

W wyniku wejścia w życie ustawy o zmianie PPP, możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a P.z.p. nie będzie warunkowana źródłem nieuzyskanego przez zamawiającego finansowania (obowiązujący art. 93 ust. 1a P.z.p.) lub celem takiego finansowania (obowiązujący art. 93 ust. 1b P.z.p.). Jak zostało wskazane w uzasadnieniu projektu (2)powyżej wskazane rozwiązanie „nie stanowi zatem nowości w polskim systemie zamówień publicznych. Polega ono na umożliwieniu unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, pozwoli na lepsze przygotowanie dokumentacji przetargowych, a także bardziej racjonalne zaplanowanie realizacji zamówień w ciągu roku budżetowego.” Jak wskazują autorzy projektu „w przypadku finansowania zamówienia z innych środków niż wymienione powyżej, zamawiający przed wszczęciem postępowania musi mieć w każdym przypadku środki na jego sfinansowanie. W rezultacie rytm ogłaszania przetargów jest uzależniony od cyklu gospodarki finansowej zamawiającego. Takie ścisłe uzależnienie skutkuje nie tylko spiętrzeniem przetargów, ale także presją na wyznaczanie bardzo krótkich terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wpływa na obniżenie jakości dokumentacji przetargowej”.

Wejście w życie powyżej wskazanych zmian, pozwoli zamawiającym na wszczynanie postępowań o udzielenie zamówienia, w sytuacji w której nie posiadają gwarancji uzyskania środków na sfinansowanie zamówienia. Nieuzyskanie środków stanowić będzie podstawę do unieważnienia postępowania, na podstawie art. 93 ust. 1a P.z.p. Decyzja w tym zakresie pozostawiona zostanie zamawiającego. „Zamawiający może bowiem podjąć decyzję, iż pomimo nieprzyznania środków, o których mowa w art. 93 ust. 1a P.z.p., jest w stanie i zrealizuje zamówienie, finansując je z własnych środków lub środków pochodzących z innych źródeł. Może także nie być w stanie zrealizować zamówienia z własnych środków, bez uszczerbku dla innych realizowanych zadań. Decyzja w powyższym zakresie jest suwerenną decyzją zamawiającego” (3).

Możliwość skorzystania przez zamawiającego ze wskazanego uprawnienia, warunkowana będzie wcześniejszym zawarciem odpowiednich zapisów w dokumentacji postępowania, w celu uprzedzenia pretendentów o nieposiadaniu gwarancji uzyskania środków na sfinansowanie zamówienia oraz możliwości unieważnienia postępowania w sytuacji nieuzyskania tychże środków.

Podsumowanie

Tytułem konkluzji warto odnotować, że prawodawca w istotny sposób rozszerza uprawnienie zamawiającego do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. W tym kontekście warto wskazać, na pojawiające się dotychczas w doktrynie stanowiska przyjmujące zasadność podjęcia działań legislacyjnych o odwrotnie skierowanym wektorze (4).

(1) Dnia 6 lipca 2018 r. nastąpiło przekazanie do Senatu uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 lipca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw(druk Senatu IX Kadencji nr 900, https://www.senat.gov.pl/prace/senat/druki, przebieg prac w Sejmie: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2333, dalej: ustawa o zmianie PPP).

(2) Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2333, s. 48, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2333.

(3) Wyrok KIO z dnia 3 września 2010 r., KIO 1784/10.

(4) A. Gawrońska – Baran wskazuje, że „rozważyć zatem można co najmniej ograniczenie de lege ferendamożliwości unieważnienia wyłącznie do przetargu wszczętego po wygraniu konkursu o płatność (pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie)” (A. Gawrońska – Baran, Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne ze względu na brak pokrycia finansowego, „Prawo Zamówień Publicznych”, nr 2/2013, s. 31.

Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?