reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Budżet > Obliczanie wysokości funduszu sołeckiego

Obliczanie wysokości funduszu sołeckiego

Czy liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, którą bierzemy do wyliczenia kwoty funduszu sołeckiego na dane sołectwo, powinna obejmować też cudzoziemców?

Polecamy produkt: Klasyfikacja budżetowa 2019

Odpowiedź

Tak. Liczba mieszkańców sołectwa ustalana na potrzeby funduszu sołeckiego powinna obejmować także mieszkających na terenie danego sołectwa cudzoziemców - pod warunkiem że spełnili oni obowiązek meldunkowy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (dalej: u.f.s.) wysokość środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru określonego w ustępie 1 tego przepisu. Jedną z danych wzoru jest "Lm", czyli liczba mieszkańców sołectwa. Omawiany przepis wyjaśnia, że chodzi o liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (dalej: u.e.l.). Zgodnie z art. 6 ust. 2 u.e.l. rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Natomiast zakres danych gromadzonych w tym rejestrze określa art. 7 ust. 3 u.e.l. Przepis ten wskazuje, że w rejestrze mieszkańców gromadzi się dane m.in. obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 7 ust. 1 pkt 1 u.e.l.) oraz cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 7 ust. 1 pkt 3 u.e.l.).

Zobacz: Budżet

O obowiązku meldunkowym obywateli RP stanowią przepisy rozdziału 4 u.e.l. Natomiast o obowiązku meldunkowym cudzoziemców rozstrzygają przepisy rozdziału 5 u.e.l. Z przytoczonych przepisów u.f.s. oraz u.e.l. wynika, że liczba mieszkańców sołectwa ustalana na potrzeby obliczenia wysokości funduszu sołeckiego powinna uwzględniać także zameldowanych na terenie tego sołectwa cudzoziemców. Zwłaszcza że żaden przepis nie wiąże pojęcia "mieszkaniec" ani z wymogiem posiadania obywatelstwa polskiego, ani też z przysługującymi danej osobie prawami wyborczymi.

Przykładowo wskazać można chociażby art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym "mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową", oraz powstałe na bazie tego przepisu orzecznictwo, które wskazuje, że mieszkańcem gminy jest osoba fizyczna (a więc każda osoba niezależnie od przynależności państwowej) przebywająca na terytorium gminy z zamiarem stałego pobytu (por. wyrok NSA z 2 lipca 2014 r., sygn. akt I OSK 1054/14). ©℗

Michał Cyrankiewicz

dziennikarz specjalizujący się w tematyce samorządowej

Podstawa prawna

  • art. 3 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 301; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427)

  • art. 6, art. 7 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382, ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1544)

  • art. 1 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 994; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1432)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama