REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o pracę to informacja publiczna

Umowa o pracę to informacja publiczna
Umowa o pracę to informacja publiczna
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Umowa o pracę - informacja publiczna. Treść umowy o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowi informację publiczną. Z takiej umowy mogą wynikać kwestie dotyczące dysponowania majątkiem publicznym oraz zasady działania danej jednostki, a te podlegają upublicznieniu. Nie oznacza to jednak wyłączenia ochrony prywatności. Organ zobowiązany jest do ustalenia, czy informacja nie narusza godności i intymności osoby, której dotyczy. Takie stanowisko wynika z orzeczenia NSA.

Umowa o pracę - informacja publiczna

Problematyczną kwestią jest rozstrzygnięcie, czy umowa o pracę, rozumiana jako dokument, stanowi informację publiczną czy jej nie stanowi. Powszechnie przyjmuje się, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do wglądu wyłącznie do dokumentów urzędowych, a nie prywatnych. Czy jednak umowę o pracę z urzędnikiem samorządowym można uznać za dokument o charakterze prywatnym?

REKLAMA

Nadrzędna zasada stanowi, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.).

W doktrynie i orzecznictwie sądowym przez informację publiczną rozumie się każdą wiadomość wytworzoną lub odnoszoną do władz publicznych, a także do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.

Zakres podmiotowy informacji publicznej wskazany w ustawowym katalogu otwartym obejmuje m.in. informację o podmiotach publicznych, w tym o organach i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach, a także o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych. Należy mieć na uwadze, że w rozumieniu ustawy dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Co, jeśli informacja dotyczy konkretnego urzędnika?

REKLAMA

W przypadku, w którym wniosek o udzielenie informacji dotyczy konkretnego urzędnika, istotna pozostaje kwestia ewentualnego ograniczenia prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej. Ograniczenie to nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.

Zatem jeśli konkretny urzędnik ma określony zakres uprawnień pozwalających na kształtowanie treści wykonywanych zadań w sferze publicznej, to pełni funkcje publiczne i co do zasady nie podlega ochronie prywatności przypisanej osobie fizycznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PRZYKŁAD

Wnioskodawca zażądał, aby prezydent udostępnił mu kopie umów o pracę i aneksów do nich wraz z zakresem obowiązków kierownika referatu podatków i windykacji urzędu, którego wskazał z imienia i nazwiska. Ponadto zwrócił się o informację o wysokość zarobków brutto wraz z dodatkami oraz nagrodami i premiami, które ta osoba uzyskała w każdym miesiącu w danym okresie.

REKLAMA

W odpowiedzi prezydent odmówił udostępnienia umowy i aneksów, uzasadniając, że nie stanowią one informacji publicznej. W odniesieniu do żądania udostępnienia zakresu obowiązków przesłał wnioskodawcy kserokopię dokumentu. Z kolei w odpowiedzi na żądanie podania wysokości zarobków i dodatków wnioskodawca został odesłany do oświadczenia majątkowego kierownika udostępnionego w BIP.

Wnioskodawca wniósł skargę do sądu. Rozpoznający sprawę WSA uznał skargę za zasadną, twierdząc, że informacją publiczną nie jest treść umowy o pracę zawartej z pracownikami samorządowymi. Dotyczy ona bowiem indywidualnego stosunku pracy, a prawo dopuszcza jedynie wgląd do dokumentów urzędowych, a nie prywatnych.

Odmienny pogląd wyraził NSA, uznając, że stanowisko sądu I instancji, zgodnie z którym treść aneksów i umów o pracę osoby pełniącej funkcję kierowniczą w jednostce samorządu terytorialnego nie stanowi informacji publicznej, jest sprzeczne z prawem.

Przykład opracowano na podstawie wyroku NSA z 28 lipca 2021 r., sygn. akt III OSK 3275/21

Umowę kierownika należy udostępnić

Wniosek w zakresie udostępnienia umowy o pracę osoby zajmującej stanowisko kierownicze, jako osoby pełniącej funkcję publiczną, łączy się z materią finansów publicznych. Obywatel ma pełne prawo wiedzieć, jak i na co dokładnie jednostki samorządu terytorialnego wydatkują środki publiczne. Sposób dysponowania tym majątkiem jest informacją publiczną. Treść umów cywilnoprawnych dotyczących majątku publicznego jest informacją publiczną. W umowie o pracę zawartej z urzędnikiem samorządowym określone są między innymi informacje odnoszące się do dysponowania majątkiem publicznym (por. wyrok NSA z 28 lipca 2021 r., sygn. akt III OSK 3275/21).

Z ORZECZNICTWA

Treść umów cywilnoprawnych dotyczących majątku publicznego jest informacją publiczną. Z treści umów o pracę lub innego rodzaju umów zawieranych z enumeratywnie wymienionymi osobami aktualnie zatrudnionymi w urzędzie miejskim mogą bowiem wynikać nie tylko kwestie dotyczące dysponowania majątkiem publicznym, ale również zasady funkcjonowania danego urzędu, informacje o osobach sprawujących określone funkcje i ich kompetencje.

Wyrok NSA z 28 lipca 2021 r., sygn. akt III OSK 3275/21

Informacja o wynagrodzeniu nie zawsze pod ochroną

Stanowisko, że umowy o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowią informację publiczną, nie jest tożsame ze stwierdzeniem, iż wobec tej osoby nie ma zastosowania ochrona jej prywatności. Niemniej organ przed decyzją o zastosowaniu prawa do prywatności każdorazowo powinien rozważyć, czy żądane informacje rzeczywiście godzą w prywatność urzędnika, tj. czy naruszają jego godność i intymność.

NSA wyraźnie podkreśla, że udzielenie informacji o wysokości wynagrodzenia określonego pracownika jednostki publicznej (a taka informacja ma charakter informacji publicznej) nie zawsze będzie oznaczało ujawnienie rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia. W takim rozumieniu uznać należy, że wskazane w umowie wynagrodzenie zasadnicze urzędnika nie będzie ograniczone prawem do prywatności. Za podlegające ochronie należy uznać jedynie takie świadczenia pieniężne, których charakter dotyka rzeczywiście sfery prywatnej, tj. różnego rodzaju dodatki z pomocy socjalnej, np. świadczenia związane z chorobą członka rodziny czy też ewentualne potrącenia z wynagrodzenia np. z tytułu alimentów (por. wyrok NSA z 28 lipca 2021 r., sygn. akt III OSK 3275/21).

Z ORZECZNICTWA

Rozważając możliwość udostępnienia informacji o wynagrodzeniu osoby pełniącej funkcje publiczne, organ powinien każdorazowo analizować, czy jest ona niezbędna z punktu widzenia celów prawa do informacji publicznej, a także czy nie narusza godności i intymności osoby, której taka informacja dotyczy. Należy zwrócić również uwagę, że udzielenie informacji o wysokości środków publicznych wydatkowanych na wynagrodzenie określonego pracownika jednostki publicznej (…) nie zawsze będzie oznaczało ujawnienie rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia, na które może składać się wiele elementów, jak też mogą być z niego dokonywane potrącenia z różnych tytułów. Podkreślić należy, że o ile ujawnienie wynagrodzenia "zasadniczego" funkcjonariusza nie będzie ograniczone prawem do prywatności, to już różnego rodzaju dodatki np. o charakterze pomocy socjalnej mogą być taką ochroną objęte (np. świadczenia związane z chorobą członka rodziny). Potencjalnie ochronie będą podlegać także potrącenia np. z tytułu alimentów.

Wyrok NSA z 28 lipca 2021 r., sygn. akt III OSK 3275/21

Autor: Krzysztof Adamczyk, audytor wewnętrzny z praktyką w jednostkach samorządu terytorialnego, ekspert w zakresie inwestycji i zarządzania projektami, dziennikarz specjalizujący się w tematyce prawa samorządowego, finansów publicznych oraz zamówień publicznych. 

Podstawa prawna

  • art. 1 ust. 1, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1641)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

Nie żartuj, że masz bombę w walizce, nie zostawiaj bagażu bez opieki. Mandaty są surowe

Pozostawienie na lotnisku bagaży bez opieki staje się plagą. Straż Graniczna od początku czerwca interweniowała już 125 razy. Nałożono mandaty na łączna kwotę 11 tys. zł.

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

REKLAMA

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

Ta substancja wydłużyła życie myszy ok. 25%, wyszczupliła i zmniejszyła podatność na nowotwory. Teraz testy na ludziach

Międzynarodowa grupa badaczy aktualnie testuje nowy lek hamujący interleukinę 11, który wydłuża życie myszy prawie o jedną czwartą. Nie wiadomo jeszcze jak działa on u ludzi, ale rozpoczęto pierwsze badania kliniczne - informuje tygodnik „Nature” - ukazujące się od 1869 r. jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.

Co czwarty uczeń nie zdał matury w tej szkole. A oceny końcowe były wysokie. MEN: kuratoria przyjrzą się jakości kształcenia

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że kuratoria przyjrzą się wynikom egzaminów maturalnych w Szkole w Chmurze oraz temu, jak mają się one do ocen końcowych uczniów. Oceny te były wyjątkowo wysokie i nie przekładają się na wyniki matur - dodała.

REKLAMA

Co oznaczają tajemnicze paski na tubkach past do zębów?

Większość Polaków nie wie, co oznaczają kolorowe paski na tubkach past do zębów. Jakie informacje przekazuje klientowi kolor tajemniczego paska na tubce? Czy konsumenci mogą być wprowadzani w błąd? 

Coś takiego raz na 5-10 tysięcy lat: Asteroida przeleci bliżej Ziemi niż satelity geostacjonarne 13 kwietnia 2029 roku. ESA przyśpiesza misję Ramses

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przyspiesza realizację nowej misji o nazwie Ramses, która ma na celu dotarcie do asteroidy Apophis – podał portal Space.com. W 2029 r. obiekt będzie bardzo blisko Ziemi, bliżej niż satelity geostacjonarne. Asteroida nie zagraża jednak naszej planecie.

REKLAMA