REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rekrutacja pracownika samorządowego

Rekrutacja pracownika samorządowego
Rekrutacja pracownika samorządowego
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rekrutacja pracownika samorządowego stanowi spore wyzwanie dla współczesnych samorządów z uwagi na dużą konkurencję podmiotów prywatnych. Konkurencja na rynku pracy nie jest jednak jedynym problemem w procesie rekrutacji. Ciągle aktualna jest kwestia prawidłowości stosowania obowiązujących przepisów warunkujących proces zatrudnienia w jednostkach samorządowych.

Rekrutacja pracownika samorządowego

Problemy z prawidłowym przeprowadzeniem rekrutacji są zazwyczaj wynikiem nie tyle nieznajomości przepisów prawa, ile ich błędnej interpretacji. W rezultacie przekłada się to na jakość funkcjonowania administracji samorządowej oraz sprawność jej działania.

REKLAMA

Jawność rekrutacji

REKLAMA

Nieprawidłowości w zakresie rekrutacji dotyczą naczelnej zasady, czyli jawności postępowania. Tu zazwyczaj występuje brak dopełnienia obowiązku publikacji dotyczącej naboru (art. 13 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych; dalej: u.p.s.).

W mniejszym stopniu dotyczy to samego opublikowania ogłoszenia o wolnym stanowisku. Zazwyczaj ma to związek ze zmianą zasad rekrutacji w trakcie jej trwania bez upublicznienia takiego faktu. Na przykład zmiana sposobu punktacji kandydatów w stosunku do pierwotnie ogłoszonych zasad naboru kandydatów. Takie postępowanie stanowi poważne naruszenie. Nawet jeśli jest wynikiem błędu proceduralnego, w sposób uzasadniony budzi podejrzenie dokonywania celowej modyfikacji w celu wyboru konkretnego kandydata.

Z ORZECZNICTWA

Zasada otwartości wymaga, aby publicznie ogłoszone reguły naboru na wolne stanowisko urzędnicze były w pełni zachowane w toku postępowania konkursowego. (…) Po upublicznieniu zasad naboru, w tym sposobu weryfikacji wiedzy merytorycznej kandydatów, nie jest możliwa modyfikacja reguł naboru, w tym wprowadzenie nieprzewidzianych w Regulaminie naboru dodatkowych form kontroli przygotowania merytorycznego kandydatów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyrok WSA we Wrocławiu z 27 lipca 2021 r., sygn. akt IV SA/Wr 317/21

Respektowanie oczekiwań

Organizując nabór, należy w sposób przemyślany formułować oczekiwania stawiane kandydatom. Co istotne, postawione wymagania muszą być respektowane w całej procedurze. Wybór ma być dokonany wobec osoby, która spełnia oczekiwania w największym zakresie. Tym samym nie należy wyłaniać przyszłego pracownika spośród osób nieposiadających np. wymaganego wykształcenia, a co gorsza dyskwalifikować części kandydatów posiadających porównywalne kompetencje.

Z ORZECZNICTWA

Organ nie respektował określonych przez siebie wymogów niezbędnych w zakresie wykształcenia ‒ w ich literalnym brzmieniu i posługując się nieujawnionymi rzeczywistymi kryteriami wyboru niewynikającymi z treści ogłoszenia, stosował je na dodatek nierówno. Wybór ma charakter arbitralny.

Wyrok WSA w Gliwicach z 15 maja 2018 r., sygn. akt IV SA/Gl 1133/17

Obowiązkowe zatrudnienie?

Efektem prowadzonego naboru powinno być wyłonienie przez komisję nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, którzy spełniają wymagania obligatoryjne oraz w największym stopniu realizują wymagania dodatkowe.

REKLAMA

Ważne jest to, że kierownik nie jest związany ustaloną przez komisję klasyfikacją osób i przyznaną im punktacją. Jest on uprawniony do dokonania wyboru według własnego uznania lub zaniechania wyboru któregokolwiek z przedstawionych mu kandydatów.

Należy mieć jednak na względzie konieczność uzasadnienia dokonanego wyboru, co jest obligatoryjnym elementem protokołu z przeprowadzonego naboru, jak również publikowanej informacji o wynikach rekrutacji.

Z ORZECZNICTWA

Organ dysponuje zatem możliwością zweryfikowania przedstawionych mu kandydatur i wybrania spośród nich tej, która w jego ocenie będzie stanowiła gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych zadań. Może on również podjąć decyzję o niezatrudnieniu żadnej z przedstawionych mu osób.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 3 marca 2020 r., sygn. akt IV SA/Wr 412/19

Brak jakiegokolwiek uzasadnienia przyznanych punktów i dokonanego wyboru w protokole z przeprowadzonego wyboru czyni ten protokół w zasadzie nieprzydatnym w kontekście celu jego sporządzenia oraz jakiejkolwiek możliwości weryfikowania czynności Komisji pod kątem zachowania zasad konkurencyjności, jej obiektywizmu i transparentności procedury naboru.

Wyrok WSA w Szczecinie z 25 marca 2021 r., sygn. akt II SA/Sz 1118/20

Informacja publiczna w naborze

Wątpliwość budzi zakres możliwych do udostępnienia danych osób biorących udział w naborze. Należy pamiętać, że informację publiczną stanowią te informacje o kandydacie, które odnoszą się do spełniania przez niego kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Udostępnieniu mogą podlegać listy osób kandydujących czy wykaz osób zatrudnionych na dane stanowisko. Dopuszczalną praktyką jest udostępnianie danych zanonimizowanych bez podania imienia i nazwiska kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni. Co prawda informacją publiczną są także dane kandydatów, ale co istotne, jedynie w zakresie objętym wymaganiami danego naboru. Przewiduje się publikację informacji z rekrutacji, która musi objąć m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata, ale nie wszystkich osób ubiegających się o dane stanowisko.

Należy mieć na uwadze także możliwość ograniczenia prawa do informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Nieuprawnionym będzie ubieganie się o dostęp do samego dokumentu złożonego przez kandydata (np. CV, list motywacyjny), który może zawierać dane prywatne: stan cywilny, miejsce zamieszkania, zainteresowania. Tu ważne jest rozróżnienie samej informacji od jej nośnika.

Z ORZECZNICTWA

Informacją publiczną są wszelkie informacje dotyczące kandydata w zakresie spełniania przez niego wymagań określonych w ogłoszeniu. (…) informacją publiczną jest również informacja o uszeregowaniu kandydatów biorących udział w konkursie, a także informacja o ocenie poszczególnych kandydatów.

Wyrok WSA w Łodzi z 6 grudnia 2017 r., sygn. akt II SAB/Łd 200/17

(…) należy odróżnić informację publiczną od jej nośnika, jakim jest dokument prywatny i wskazać, że o ile udostępnieniu lub odmowie udostępnienia w trybie art. 16 u.d.i.p. podlegają informacje, o których mowa w art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, to nie jest informacją publiczną nośnik w formie papierowego dokumentu prywatnego.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 15 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Go 652/16

Postępowanie jako czynność

Ważne jest ustalenie charakteru prawnego podejmowanych czynności oraz rozstrzygnięć w ramach procesu rekrutacji, co ma zasadnicze znaczenie dla możliwości ich zaskarżenia na gruncie Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Nie każdy etap rekrutacji stanowi czynność. Na przykład odmowa dopuszczenia kandydata do kolejnego etapu naboru nie stanowi aktu lub czynności w omawianym rozumieniu. Dopiero informacja o wynikach rekrutacji, pochodząca od organu administracji, może stanowić podstawę wniesienia skargi.

Z ORZECZNICTWA

(…) postępowanie rekrutacyjne składa się (…) z kilku etapów, nie oznacza to jednak, że jego poszczególne etapy stanowią czynności w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Poszczególne czynności podejmowane w toku postępowania rekrutacyjnego stanowią zamknięty ciąg czynności, które nie mają charakteru samodzielnego.

Wyrok NSA z 24 stycznia 2017 r., sygn. akt I OSK 2966/15

Przyjąć bowiem można, że w tego rodzaju konstrukcjach prawnych przedmiotem zaskarżenia powinien być "efekt końcowy" owego łańcucha działań prawem przewidzianych.

Wyrok NSA z 30 października 2020 r., sygn. akt I OSK 1094/20

Autor: Rafał Frankiewicz, doświadczony pracownik samorządowy, specjalista z zakresu prawa i administracji, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego oraz prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna

  • art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 15 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Koncert życzeń związków nauczycielskich: 500 zł dodatku za wychowawstwo, 15% lub 20% podwyżki w 2025 roku, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, odprawach, godzinach ponadwymiarowych i inne postulaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

Min. Sikorski: kilka tysięcy osób w Polsce zgłosiło się do Legionu Ukraińskiego. Polska zapewnia sprzęt i szkolenie

Kilka tysięcy osób zarejestrowało się już w Polsce, aby dołączyć do Legionu Ukraińskiego, czyli nowej ukraińskiej ochotniczej jednostki wojskowej - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO, zorganizowanego przy okazji szczytu tej organizacji w Waszyngtonie.

Od piątku utrudnienia w Warszawie

W piątek kierowcy w stolicy napotkają utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim i moście Poniatowskiego. 

REKLAMA

Poprawka matury w sierpniu 2024

Kiedy jest poprawka matury w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna? Co trzeba zrobić, aby przystąpić do terminu poprawkowego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Siedem wsi w Polsce stanie się miastem od początku 2025 roku. Wiemy już które

Od 1 stycznia 2025 r. roku w Polsce przybędzie siedem miast. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, które zostały opublikowane 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nastąpi też 7 zmian dotyczących ustalenia granic gmin i 11 zmian dotyczących ustalenia granic miast.

REKLAMA