REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

Agata Legat
Agata Legat
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Sprawę o przyznanie dodatku prowadzi w oparciu o przepisy k.p.a., z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Ustawa) i wydanych do niej rozporządzeniach wykonawczych.

Wniosek o przyznanie dodatku

REKLAMA

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do jego otrzymania. Tak jak w każdej sprawie administracyjnej, także i w tym wypadku wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. Podkreślić należy, że w orzecznictwie sądowym wyklucza się możliwość działania w charakterze pełnomocników domowników i członków najbliższej rodziny wnioskodawcy na podstawie tzw. pełnomocnictwa dorozumianego. Wniosek powinien spełniać wymogi określone w art. 63 § 2 k.p.a. tj. zawierać wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres, żądanie oraz wymogi sformułowane w przepisach szczególnych (tj. przepisach Ustawy oraz Rozporządzenia określającego wzór wniosku i deklaracji).

REKLAMA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy, do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz „inne niezbędne dokumenty”. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także rachunki za energię cieplną i wodę oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych.


Warto podkreślić, że na etapie składania wniosku o dodatek mieszkaniowy wnioskodawca deklaruje osiągane dochody, ale nie ma obowiązku ich dokumentowania. W konsekwencji organ nie ma  prawa uzależniać wszczęcia postępowania od przedłożenia takiej dokumentacji. Oznacza to, że nie może, powołując się na nieudokumentowanie osiąganych przez wnioskodawcę dochodów, pozostawić wniosku bez rozpoznania w oparciu o art. 64 ust. 2 k.p.a. (tak: Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 25 października 2007 r., IISAB/Bk 30/07, LEX 454031) Gdyby tak postąpił, wnioskodawcy przysługiwałoby zażalenie na bezczynność do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego.

Wywiad środowiskowy

REKLAMA

W postępowaniu wyjaśniającym w sprawie przyznania dodatku, organ podejmuje wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy w sposób wyczerpujący zbierając i rozpatrując cały materiał dowodowy (art. 7 i 77 § 1 k.p.a.) Istotnym elementem postępowania jest wywiad środowiskowy. Ustawa nie nakłada wprawdzie na organy obowiązku przeprowadzania go w każdej sprawie, jednak zasada prawdy obiektywnej przemawia za tym aby organy możliwie często z tej możliwości korzystały. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy prawdziwość danych zawartych w załączonej do wniosku deklaracji budzi wątpliwości organu.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy, wywiad środowiskowy ma na celu dokładne ustalenie faktycznego stanu majątkowego wnioskodawcy oraz faktycznej liczby osób wspólnie stale z nim zamieszkujących i gospodarujących. Przeprowadza go pracownik upoważniony przez organ. Może on zażądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia o stanie majątkowym. Wzór oświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem, wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wywiad środowiskowy jest szczególną postacią dowodu z oględzin, w rezultacie czego stosuje się do niego art. 79 § 2 k.p.a., zgodnie z którym na siedem dni przed terminem jego przeprowadzenia organ ma obowiązek powiadomić stronę o dacie i miejscu planowanych czynności. Podany stronie termin musi być konkretny- nie wolno organowi w szczególności poprzestać na poinformowaniu strony o tym, że wywiad zostanie lub może zostać przeprowadzony w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Niedopełnienie przez organ w/w obowiązku nie może powodować dla strony negatywnych konsekwencji (wyrok WSA w Łodzi  z dnia 4 grudnia 2007 r., III SA/Łd 568/07, niepubl.).


 Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy>>


Termin wydania decyzji

Zgodnie z art. 7 ust. 7 Ustawy, decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Powołany przepis wyłącza w postępowaniu o przyznanie dodatku zastosowanie art. 35 § 3 k.p.a., który w sprawach szczególnie skomplikowanych dopuszcza prowadzenie postępowania przez dwa miesiące. Wskazany termin ma charakter instrukcyjny, a jego celem jest wyłącznie zdyscyplinowanie organów administracji publicznej. Należy przyjąć, iż jest to maksymalny termin w jakim decyzja w przedmiocie dodatku powinna być wydana. Na organie administracji zawsze bowiem ciąży z mocy art. 35 § 1 oraz art. 12 § 1 k.p.a. obowiązek niezwłocznego załatwienia sprawy. Po upływie wskazanego terminu, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia do samorządowego kolegium odwoławczego zażalenia na bezczynność organu.


Postępowanie przetargowe w sprawie nieruchomości>>


Kiedy odmówić przyznania dodatku

Organ odmówi przyznania dodatku gdy wnioskodawca nie spełni ustawowych kryteriów w zakresie osiąganych dochodów na jednego członka gospodarstwa domowego i powierzchni normatywnej lokalu. Co istotne, w takim przypadku organ ma obowiązek wydać decyzję merytoryczną „o odmowie”, a nie decyzję umarzającą postępowanie.

Decyzję o odmowie przyznania dodatku organ podejmuje również gdy w efekcie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego stwierdzi rażącą dysproporcję pomiędzy deklarowanymi przez wnioskodawcę dochodami a jego faktycznym stanem majątkowym lub, że faktyczna liczba wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż deklarowana (art. 7 ust. 3 Ustawy). Również odmowa złożenia przez wnioskodawcę i członków jego gospodarstwa domowego oświadczenia o stanie majątkowym stanowi, stosownie do art. 7 ust. 4 Ustawy, podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku.

Wydaje się, że w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy w lokalu, w którym ma być przeprowadzony wywiad środowiskowy, o którego miejscu i terminie wnioskodawca został zawiadomiony, jest równoznaczne z odmową złożenia oświadczenia majątkowego. Jako takie, zgodnie z powołanym przepisem, powinno skutkować odmową przyznania dodatku.

Agata Legat jest prawnikiem w Kancelarii

Dr Krystian Ziemski & Partners

Kancelaria Prawna w Poznaniu

samorzad.infor.pl

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wojsko Polskie to trzecia armia NATO pod względem liczebności

Polska ma trzecią największą co do liczebności armię w NATO - przekazał szef BBN Jacek Siewiera, powołując się na dane zebrane przez NATO. Z szacunków Sojuszu wynika, że Wojsko Polskie z ponad 216 tys. żołnierzy to trzecia armia NATO - po USA i Turcji.

Taki jest stan budżetu państwa. Są najnowsze dane

Są nowe dane dotyczące stanu budżetu państwa. Deficyt budżetu po czerwcu wyniósł 69 mld 905,9 mln zł. Tak podało w opublikowanych szacunkowych danych Ministerstwo Finansów. Co jeszcze wiadomo o wykonaniu budżetu?

Mniejsze podwyżki dla pielęgniarek i położnych? Ile zarabiają w 2024 roku?

Jakie jest obecnie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych? Jakie podwyżki i zmiany zasad ustalania tych wynagrodzeń są przewidziane w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, który jest obecnie procedowany w Sejmie RP.

Projekt "Szkoły międzypokoleniowej" ruszy jesienią, w formie pilotażu

Projekt "Szkoły międzypokoleniowej", czyli wspólna przestrzeń dla uczniów i seniorów, sprzyjająca wymianie informacji i integracji międzypokoleniowej, ruszy jesienią w formie pilotażu. Tak przekazała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

REKLAMA

Minister finansów: płace w budżetówce wzrosną nieznacznie więcej niż 4,1% w 2025 roku. Realna wartość wynagrodzeń ma być utrzymana

Resort finansów zaproponuje Radzie Ministrów wyższą niż 4,1 proc. waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 r. - poinformował 15 lipca 2024 r. minister finansów Andrzej Domański podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Nie wskazał jednak żadnego konkretnego wskaźnika podwyżek dla budżetówki w przyszłym roku.

Darmowa rehabilitacja z ZUS dla nauczycieli i innych pracujących głosem. Dla kogo 24 dni w sanatorium? Jak uzyskać skierowanie?

ZUS informuje, że osoby, dla których głos jest głównym narzędziem pracy (np. nauczyciele) są narażone na zaburzenia funkcji narządu głosu i tym samym grozi im utrata zdolności do pracy. Jeżeli chcą temu zapobiec, mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w schorzeniach narządu głosu. Rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzenia narządu głosu, na którą kieruje ZUS, trwa 24 dni w ośrodku rehabilitacyjnym w takich miejscowościach jak: Ciechocinek, Jelenia Góra, Ostróda, Świeradów-Zdrój, Uniejów. Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

Wakacje 2024: dokąd najchętniej jeżdżą Polacy i jakie mają budżety?

Większość Polaków (84 proc.) planuje wyjechać na wakacje, i większość spędzi je w Polsce (64 proc.). Tak wynika z  raportu International Travel Confidence Index 2024 opracowanego na zlecenie Allianz Partners.

Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

REKLAMA

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Koncert życzeń związków nauczycielskich: 500 zł dodatku za wychowawstwo, 15% lub 20% podwyżki w 2025 roku, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, odprawach, godzinach ponadwymiarowych i inne postulaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

REKLAMA