Kategorie

Najważniejsze zmiany w RODO 2018 r.

Urszula Rzepecka
Najważniejsze zmiany w RODO 2018./ fot. Fotolia
Już 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zyskamy nowe prawa, jak na przykład prawo do bycia zapomnianym oraz do przenoszenia danych. Nakładane będą wysokie kary finansowe. Szczególną ochroną zostaną objęte dzieci.

Ochrona praw dzieci (art. 8)

Z racji wieku, mogą być nie do końca świadome konsekwencji i ryzyka, które podejmują, przy udostępnianiu swoich danych osobowych, toteż wymagają szczególnej ochrony. Do 16 roku życia przetwarzanie danych jest możliwe tylko za zgodą osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem oraz w jej zakresie. Co istotne, państwa członkowskie mają prawo przewidzieć niższą granicę wiekową, do lat 13.

Związane jest to również z zasadą przejrzystości, która szerzej omówiona zostanie w dalszej części artykułu. Wszelkie informacje i komunikaty powinny być na tyle klarowne, proste i nieskomplikowane, aby dziecko również mogło je zrozumieć.

Przejrzystość (art. 12)

Jak zostało już wspomniane, wszelkie informacje przedstawić należy  w sposób czytelny dla przeciętnego użytkownika. Ma on mieć świadomość, że jego dane są zbierane, wykorzystywane i w odpowiednim zakresie przetwarzane. Ponadto, podjęta jest próba zachęcenia do ustanowienia mechanizmów certyfikacji, znaków jakości; m.in. po to by każdy mógł sprawdzić, jaki jest stopień ochrony ich danych przy korzystaniu z poszczególnych usług i produktów.

INFORAKADEMIA poleca: JAK MAŁE BIURO RACHUNKOWE MA SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO RODO

Prawo do bycia zapomnianym (art. 17)

W dobie mediów społecznościowych i publikowania fałszywych informacji jest to szczególnie istotne. Aby móc sprostować, poprawić, bądź po prostu zadbać o swoje dobre imię. Jeśli przetwarzane dane nie są już niezbędne do spełnienia założonych celów bądź osoba cofnęła swoją zgodę czy wzniosła sprzeciw albo były one przetwarzane niezgodnie z prawem, możemy zażądać ich usunięcia.

Zobacz: Prawo administracyjne

Co ważne, tyczy się to również osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, gdy były dzieckiem (czyli teoretycznie nie były w pełni świadome możliwych konsekwencji). Powinny one móc wykonywać owe prawo, mimo bycia osobami dorosłymi, chyba że zaburza to w jakikolwiek sposób wolność wypowiedzi czy wywiązanie się z obowiązku osoby przetwarzającej te dane.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20)

W końcu dostajemy możliwość sprawdzenia, ile tak naprawdę naszych danych osobowych jest przetwarzanych i w jaki sposób. W powszechnie używanym formacie, otrzymujemy plik z tymi informacjami. Możemy, według własnego uznania, przesłać go innemu administratorowi, pod warunkiem iż wcześniej przetwarzanie odbywało się na podstawie naszej zgody bądź umowy.

Sprzeciw (art. 21)

Nawet jeśli przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem, to przysługuje nam prawo sprzeciwu. Zważając na indywidualną sytuację i konkretne dane, których nie chcemy udostępniać, administrator podejmuje decyzję o zaprzestaniu przetwarzania. Nie ma on prawa późniejszej przeróbki tychże danych, chyba że wykaże prawnie uzasadnione podstawy do tegoż zajęcia. Możliwe jest również zautomatyzowane przesłanie sprzeciwu.

Domyślna ochrona oraz ochrona od podstaw (art. 25)

Reklama

Na każdym etapie działań powinno uwzględniać się ochronę prywatności obywateli. Od samego początku tworzenia nowych usług, kierować się należy dbałością w kwestiach kontroli nad przetwarzaniem danych, ich wykorzystywania oraz bezpieczeństwa.

Ponadto, ochrona prywatności staje się prawem każdego obywatela. Przy minimalizacji przetwarzania ustawienia domyślne każdego produktu czy usługi mają zapewniać szerokie zabezpieczenia naszej prywatności.

Bezpieczeństwo przetwarzania (art. 32)

Mając na uwadze koszty i stan wiedzy technicznej, zostają wdrożone odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, zapewniające bezpieczeństwo. W szczególności wykorzystując: pseudonimizację i szyfrowanie danych, zdolność do przywrócenia szybkiego dostępu do nich w razie poszczególnych incydentów oraz regularne testowanie i ocenianie skuteczności podjętych środków.

Kładzie się również duży nacisk na przeciwdziałanie skutkom przypadkowego zniszczenia, modyfikacji, utraty bądź niezamierzonego ujawnienia danych.

Zobacz: Środowisko

Oceniając stan bezpieczeństwa, można kierować się kodeksem postępowania bądź certyfikacją. Kodeks przewiduje mechanizmy, pozwalające na obowiązkowe monitorowanie przestrzegania przepisów tego rozporządzenia przez podmioty, takie jak Europejska Rada Ochrony Danych, Komisja Europejska czy państwa członkowskie Unii.

Inspektor ochrony danych (art. 37 – 39)

Reklama

Wyznacza się go w przypadku przetwarzania danych przez organy publiczne (z wyłączeniem sądów w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości), gdy główna działalność administratora czy podmiotu polega na przetwarzaniu, na dużą skalę (i jako taka wymaga regularnej kontroli i monitorowania), dotyczy danych wrażliwych („szczególnych kategorii danych osobowych”) bądź tych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Licząc się z strukturą organizacyjną i wielkością, czy to przedsiębiorstw czy organów publicznych, może zostać wyznaczony jeden inspektor ochrony danych (IOD) dla poszczególnej grupy. IOD jest wybierany na podstawie swoich kwalifikacji zawodowych, w szczególności tych z zakresu prawa i ochrony danych osobowych. Włączany jest on do wszelkich spraw, dotyczących danych osobowych i zobowiązany jest przez to do zachowania tajemnicy lub poufności.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem w kwestii przetwarzania tychże oraz z wykonaniem praw im przysługujących (jak choćby przenoszenie danych czy prawo do bycia zapomnianym).

Do  jego zadań należą m.in.: monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów UE czy państw członkowskich z zakresu ochrony danych oraz polityk administratora (np. szkolenia personelu, podziału obowiązków czy działań zwiększających świadomość), udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych czy współpraca z organem nadzorczym.

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych (art. 44 – 46, 49)

Może nastąpić, gdy Komisja stwierdzi iż zapewniają one odpowiedni stopień ochrony danych. Przy ocenie, czy taki rzeczywiście jest, uwzględniane są m.in. praworządność, poszanowanie praw człowieka, ustawodawstwo (bezpieczeństwo, obrona, prawo karne), istnienie egzekwowalnych praw osób, których dane te dotyczą czy skuteczne działanie co najmniej jednego niezależnego organu nadzorczego.

Po ocenie, zostaje przyjęta decyzja np. na drodze aktu wykonawczego, czy zapewniony jest właściwy stopień ochrony. W akcie przyjmuje się również czas okresowego przeglądu, a po jego upływie ponownie dokonuje się oceny. Jeśli by powtórna ocena nie była zadowalająca, uchyla się bądź zawiesza decyzję, i podejmowane są konsultacje mające zaradzić tej sytuacji.

Wszelkie oceny publikowane są na stronie internetowej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pomimo negatywnej decyzji, możliwe jest dalsze przekazywanie danych, pod warunkiem istnienia pewnych zabezpieczeń i skutecznych środków ochrony prawnej, choćby klauzul ochrony danych czy zatwierdzonego kodeksu postępowania bądź mechanizmu certyfikacji. Wyjątkami zaś są sytuacje, gdy osoba, której dane dotyczą, jest świadoma ryzyka owej sytuacji  i mimo to, wyraża zgodę; przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, dochodzenia roszczeń bądź w grę wchodzą ważne względy interesu publicznego.

Europejska Rada Ochrony Danych (art. 68 – 71)

Działa w sposób niezależny i zapewnia spójne stosowanie tego rozporządzenia. W zakres jej działań wchodzą: monitorowanie i właściwe stosowanie RODO, oraz rozstrzyganie sporów jego dotyczących, doradzanie Komisji w sprawach odnoszących się do ochrony danych osobowych, wymiany informacji pomiędzy administratorami, wydawanie zaleceń, wytycznych i tworzenie najlepszych praktyk co do usuwania łącz do danych („prawo do bycia zapomnianym”) i wszelkich innych kwestii tyczących się tego rozporządzenia.

Wydaje również co roczne sprawozdanie na temat ochrony osób fizycznych (ich danych) w Unii, a w konkretnych przypadkach, także w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych.

Prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 – 82)

Każdy ma prawo wznieść skargę do organu nadzorczego (tu: GIODO), jeśli uważa, iż jego dane były przetwarzane niezgodnie z RODO. Organ ten informuje o postępach swojej pracy. Osobie przysługuje prawo do skutecznego środka ochrony prawnej, przeciwko prawnie wiążącej decyzji tegoż organu.

Ma również możliwość do umocowania innego podmiotu, organizacji czy zrzeszenia – do przemawiania w jej imieniu i żądania odszkodowania. Odszkodowanie uzyskać można tyko w wypadku nie dopełnienia obowiązków, które nakłada to rozporządzenie, przez podmioty przetwarzające lub działanie niezgodne z prawem i instrukcjami administratora.

Kary finansowe (art. 83)

Kary, w każdym indywidualnym przypadku, mają być odstraszające, proporcjonalne i skuteczne. Zważając na charakter, wagę i czas trwania naruszenia oraz inne czynniki łagodzące bądź obciążające (umyślny charakter naruszenia, działania podjęte w celu zminimalizowania szkody, kategorie danych osobowych) ustala się karę pieniężną.

Wynosić może ona nawet do 10 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – do 2% jego całkowitego światowego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, jeśli narusza ona przepisy, tyczące się obowiązków administratora czy podmiotu przetwarzającego, certyfikującego bądź monitorującego.

Kwota ta podwyższa się dwukrotnie, w przypadku naruszenia przepisów o prawach osób, których dane dotyczą, podstawowych zasad przetwarzania, przekazywania danych do państw trzecich oraz nieprzestrzegania nakazu ograniczenia przetwarzania bądź zawieszenia danych.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?