Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Najważniejsze zmiany w RODO 2018 r.

Urszula Rzepecka
Najważniejsze zmiany w RODO 2018./ fot. Fotolia
Najważniejsze zmiany w RODO 2018./ fot. Fotolia
Już 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zyskamy nowe prawa, jak na przykład prawo do bycia zapomnianym oraz do przenoszenia danych. Nakładane będą wysokie kary finansowe. Szczególną ochroną zostaną objęte dzieci.

Ochrona praw dzieci (art. 8)

Z racji wieku, mogą być nie do końca świadome konsekwencji i ryzyka, które podejmują, przy udostępnianiu swoich danych osobowych, toteż wymagają szczególnej ochrony. Do 16 roku życia przetwarzanie danych jest możliwe tylko za zgodą osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem oraz w jej zakresie. Co istotne, państwa członkowskie mają prawo przewidzieć niższą granicę wiekową, do lat 13.

Związane jest to również z zasadą przejrzystości, która szerzej omówiona zostanie w dalszej części artykułu. Wszelkie informacje i komunikaty powinny być na tyle klarowne, proste i nieskomplikowane, aby dziecko również mogło je zrozumieć.

Przejrzystość (art. 12)

Jak zostało już wspomniane, wszelkie informacje przedstawić należy  w sposób czytelny dla przeciętnego użytkownika. Ma on mieć świadomość, że jego dane są zbierane, wykorzystywane i w odpowiednim zakresie przetwarzane. Ponadto, podjęta jest próba zachęcenia do ustanowienia mechanizmów certyfikacji, znaków jakości; m.in. po to by każdy mógł sprawdzić, jaki jest stopień ochrony ich danych przy korzystaniu z poszczególnych usług i produktów.

INFORAKADEMIA poleca: JAK MAŁE BIURO RACHUNKOWE MA SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO RODO

Prawo do bycia zapomnianym (art. 17)

W dobie mediów społecznościowych i publikowania fałszywych informacji jest to szczególnie istotne. Aby móc sprostować, poprawić, bądź po prostu zadbać o swoje dobre imię. Jeśli przetwarzane dane nie są już niezbędne do spełnienia założonych celów bądź osoba cofnęła swoją zgodę czy wzniosła sprzeciw albo były one przetwarzane niezgodnie z prawem, możemy zażądać ich usunięcia.

Zobacz: Prawo administracyjne

Co ważne, tyczy się to również osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, gdy były dzieckiem (czyli teoretycznie nie były w pełni świadome możliwych konsekwencji). Powinny one móc wykonywać owe prawo, mimo bycia osobami dorosłymi, chyba że zaburza to w jakikolwiek sposób wolność wypowiedzi czy wywiązanie się z obowiązku osoby przetwarzającej te dane.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20)

W końcu dostajemy możliwość sprawdzenia, ile tak naprawdę naszych danych osobowych jest przetwarzanych i w jaki sposób. W powszechnie używanym formacie, otrzymujemy plik z tymi informacjami. Możemy, według własnego uznania, przesłać go innemu administratorowi, pod warunkiem iż wcześniej przetwarzanie odbywało się na podstawie naszej zgody bądź umowy.

Sprzeciw (art. 21)

Nawet jeśli przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem, to przysługuje nam prawo sprzeciwu. Zważając na indywidualną sytuację i konkretne dane, których nie chcemy udostępniać, administrator podejmuje decyzję o zaprzestaniu przetwarzania. Nie ma on prawa późniejszej przeróbki tychże danych, chyba że wykaże prawnie uzasadnione podstawy do tegoż zajęcia. Możliwe jest również zautomatyzowane przesłanie sprzeciwu.

Domyślna ochrona oraz ochrona od podstaw (art. 25)

Na każdym etapie działań powinno uwzględniać się ochronę prywatności obywateli. Od samego początku tworzenia nowych usług, kierować się należy dbałością w kwestiach kontroli nad przetwarzaniem danych, ich wykorzystywania oraz bezpieczeństwa.

Ponadto, ochrona prywatności staje się prawem każdego obywatela. Przy minimalizacji przetwarzania ustawienia domyślne każdego produktu czy usługi mają zapewniać szerokie zabezpieczenia naszej prywatności.

Bezpieczeństwo przetwarzania (art. 32)

Mając na uwadze koszty i stan wiedzy technicznej, zostają wdrożone odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, zapewniające bezpieczeństwo. W szczególności wykorzystując: pseudonimizację i szyfrowanie danych, zdolność do przywrócenia szybkiego dostępu do nich w razie poszczególnych incydentów oraz regularne testowanie i ocenianie skuteczności podjętych środków.

Kładzie się również duży nacisk na przeciwdziałanie skutkom przypadkowego zniszczenia, modyfikacji, utraty bądź niezamierzonego ujawnienia danych.

Zobacz: Środowisko

Oceniając stan bezpieczeństwa, można kierować się kodeksem postępowania bądź certyfikacją. Kodeks przewiduje mechanizmy, pozwalające na obowiązkowe monitorowanie przestrzegania przepisów tego rozporządzenia przez podmioty, takie jak Europejska Rada Ochrony Danych, Komisja Europejska czy państwa członkowskie Unii.

Inspektor ochrony danych (art. 37 – 39)

Wyznacza się go w przypadku przetwarzania danych przez organy publiczne (z wyłączeniem sądów w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości), gdy główna działalność administratora czy podmiotu polega na przetwarzaniu, na dużą skalę (i jako taka wymaga regularnej kontroli i monitorowania), dotyczy danych wrażliwych („szczególnych kategorii danych osobowych”) bądź tych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Licząc się z strukturą organizacyjną i wielkością, czy to przedsiębiorstw czy organów publicznych, może zostać wyznaczony jeden inspektor ochrony danych (IOD) dla poszczególnej grupy. IOD jest wybierany na podstawie swoich kwalifikacji zawodowych, w szczególności tych z zakresu prawa i ochrony danych osobowych. Włączany jest on do wszelkich spraw, dotyczących danych osobowych i zobowiązany jest przez to do zachowania tajemnicy lub poufności.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem w kwestii przetwarzania tychże oraz z wykonaniem praw im przysługujących (jak choćby przenoszenie danych czy prawo do bycia zapomnianym).

Do  jego zadań należą m.in.: monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów UE czy państw członkowskich z zakresu ochrony danych oraz polityk administratora (np. szkolenia personelu, podziału obowiązków czy działań zwiększających świadomość), udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych czy współpraca z organem nadzorczym.

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych (art. 44 – 46, 49)

Może nastąpić, gdy Komisja stwierdzi iż zapewniają one odpowiedni stopień ochrony danych. Przy ocenie, czy taki rzeczywiście jest, uwzględniane są m.in. praworządność, poszanowanie praw człowieka, ustawodawstwo (bezpieczeństwo, obrona, prawo karne), istnienie egzekwowalnych praw osób, których dane te dotyczą czy skuteczne działanie co najmniej jednego niezależnego organu nadzorczego.

Po ocenie, zostaje przyjęta decyzja np. na drodze aktu wykonawczego, czy zapewniony jest właściwy stopień ochrony. W akcie przyjmuje się również czas okresowego przeglądu, a po jego upływie ponownie dokonuje się oceny. Jeśli by powtórna ocena nie była zadowalająca, uchyla się bądź zawiesza decyzję, i podejmowane są konsultacje mające zaradzić tej sytuacji.

Wszelkie oceny publikowane są na stronie internetowej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pomimo negatywnej decyzji, możliwe jest dalsze przekazywanie danych, pod warunkiem istnienia pewnych zabezpieczeń i skutecznych środków ochrony prawnej, choćby klauzul ochrony danych czy zatwierdzonego kodeksu postępowania bądź mechanizmu certyfikacji. Wyjątkami zaś są sytuacje, gdy osoba, której dane dotyczą, jest świadoma ryzyka owej sytuacji  i mimo to, wyraża zgodę; przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, dochodzenia roszczeń bądź w grę wchodzą ważne względy interesu publicznego.

Europejska Rada Ochrony Danych (art. 68 – 71)

Działa w sposób niezależny i zapewnia spójne stosowanie tego rozporządzenia. W zakres jej działań wchodzą: monitorowanie i właściwe stosowanie RODO, oraz rozstrzyganie sporów jego dotyczących, doradzanie Komisji w sprawach odnoszących się do ochrony danych osobowych, wymiany informacji pomiędzy administratorami, wydawanie zaleceń, wytycznych i tworzenie najlepszych praktyk co do usuwania łącz do danych („prawo do bycia zapomnianym”) i wszelkich innych kwestii tyczących się tego rozporządzenia.

Wydaje również co roczne sprawozdanie na temat ochrony osób fizycznych (ich danych) w Unii, a w konkretnych przypadkach, także w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych.

Prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 – 82)

Każdy ma prawo wznieść skargę do organu nadzorczego (tu: GIODO), jeśli uważa, iż jego dane były przetwarzane niezgodnie z RODO. Organ ten informuje o postępach swojej pracy. Osobie przysługuje prawo do skutecznego środka ochrony prawnej, przeciwko prawnie wiążącej decyzji tegoż organu.

Ma również możliwość do umocowania innego podmiotu, organizacji czy zrzeszenia – do przemawiania w jej imieniu i żądania odszkodowania. Odszkodowanie uzyskać można tyko w wypadku nie dopełnienia obowiązków, które nakłada to rozporządzenie, przez podmioty przetwarzające lub działanie niezgodne z prawem i instrukcjami administratora.

Kary finansowe (art. 83)

Kary, w każdym indywidualnym przypadku, mają być odstraszające, proporcjonalne i skuteczne. Zważając na charakter, wagę i czas trwania naruszenia oraz inne czynniki łagodzące bądź obciążające (umyślny charakter naruszenia, działania podjęte w celu zminimalizowania szkody, kategorie danych osobowych) ustala się karę pieniężną.

Wynosić może ona nawet do 10 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – do 2% jego całkowitego światowego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, jeśli narusza ona przepisy, tyczące się obowiązków administratora czy podmiotu przetwarzającego, certyfikującego bądź monitorującego.

Kwota ta podwyższa się dwukrotnie, w przypadku naruszenia przepisów o prawach osób, których dane dotyczą, podstawowych zasad przetwarzania, przekazywania danych do państw trzecich oraz nieprzestrzegania nakazu ograniczenia przetwarzania bądź zawieszenia danych.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Podręcznik do historii i teraźniejszości dopuszczony do użytku szkolnego [licea i technika, klasy I]
  W wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego resortu edukacji i nauki opublikowano w piątek podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość (HiT).
  Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2022 r. [rozporządzenie]
  Od 1 września zaczną obowiązywać nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zgodnie z projektowanym przez MEiN rozporządzeniem wyniosą one od 3329 zł do 4224 zł.
  MKiDN: do 1 sierpnia wnioski o stypendium do 4000 zł brutto miesięcznie
  Do 1 sierpnia do godz. 16 można składać wnioski w Konkursie o przyznanie stypendiów twórczych oraz stypendiów z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r. - poinformowało w poniedziałek MKiDN.
  CKE: Jakie były wyniki na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r.?
  Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 % punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 57 %.
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.