Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Najważniejsze zmiany w RODO 2018 r.

Urszula Rzepecka
Już 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zyskamy nowe prawa, jak na przykład prawo do bycia zapomnianym oraz do przenoszenia danych. Nakładane będą wysokie kary finansowe. Szczególną ochroną zostaną objęte dzieci.

Ochrona praw dzieci (art. 8)

Z racji wieku, mogą być nie do końca świadome konsekwencji i ryzyka, które podejmują, przy udostępnianiu swoich danych osobowych, toteż wymagają szczególnej ochrony. Do 16 roku życia przetwarzanie danych jest możliwe tylko za zgodą osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem oraz w jej zakresie. Co istotne, państwa członkowskie mają prawo przewidzieć niższą granicę wiekową, do lat 13.

Związane jest to również z zasadą przejrzystości, która szerzej omówiona zostanie w dalszej części artykułu. Wszelkie informacje i komunikaty powinny być na tyle klarowne, proste i nieskomplikowane, aby dziecko również mogło je zrozumieć.

Przejrzystość (art. 12)

Jak zostało już wspomniane, wszelkie informacje przedstawić należy  w sposób czytelny dla przeciętnego użytkownika. Ma on mieć świadomość, że jego dane są zbierane, wykorzystywane i w odpowiednim zakresie przetwarzane. Ponadto, podjęta jest próba zachęcenia do ustanowienia mechanizmów certyfikacji, znaków jakości; m.in. po to by każdy mógł sprawdzić, jaki jest stopień ochrony ich danych przy korzystaniu z poszczególnych usług i produktów.

INFORAKADEMIA poleca: JAK MAŁE BIURO RACHUNKOWE MA SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO RODO

Prawo do bycia zapomnianym (art. 17)

W dobie mediów społecznościowych i publikowania fałszywych informacji jest to szczególnie istotne. Aby móc sprostować, poprawić, bądź po prostu zadbać o swoje dobre imię. Jeśli przetwarzane dane nie są już niezbędne do spełnienia założonych celów bądź osoba cofnęła swoją zgodę czy wzniosła sprzeciw albo były one przetwarzane niezgodnie z prawem, możemy zażądać ich usunięcia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz: Prawo administracyjne

Co ważne, tyczy się to również osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, gdy były dzieckiem (czyli teoretycznie nie były w pełni świadome możliwych konsekwencji). Powinny one móc wykonywać owe prawo, mimo bycia osobami dorosłymi, chyba że zaburza to w jakikolwiek sposób wolność wypowiedzi czy wywiązanie się z obowiązku osoby przetwarzającej te dane.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20)

W końcu dostajemy możliwość sprawdzenia, ile tak naprawdę naszych danych osobowych jest przetwarzanych i w jaki sposób. W powszechnie używanym formacie, otrzymujemy plik z tymi informacjami. Możemy, według własnego uznania, przesłać go innemu administratorowi, pod warunkiem iż wcześniej przetwarzanie odbywało się na podstawie naszej zgody bądź umowy.

Sprzeciw (art. 21)

Nawet jeśli przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem, to przysługuje nam prawo sprzeciwu. Zważając na indywidualną sytuację i konkretne dane, których nie chcemy udostępniać, administrator podejmuje decyzję o zaprzestaniu przetwarzania. Nie ma on prawa późniejszej przeróbki tychże danych, chyba że wykaże prawnie uzasadnione podstawy do tegoż zajęcia. Możliwe jest również zautomatyzowane przesłanie sprzeciwu.

Domyślna ochrona oraz ochrona od podstaw (art. 25)

Na każdym etapie działań powinno uwzględniać się ochronę prywatności obywateli. Od samego początku tworzenia nowych usług, kierować się należy dbałością w kwestiach kontroli nad przetwarzaniem danych, ich wykorzystywania oraz bezpieczeństwa.

Ponadto, ochrona prywatności staje się prawem każdego obywatela. Przy minimalizacji przetwarzania ustawienia domyślne każdego produktu czy usługi mają zapewniać szerokie zabezpieczenia naszej prywatności.

Bezpieczeństwo przetwarzania (art. 32)

Mając na uwadze koszty i stan wiedzy technicznej, zostają wdrożone odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, zapewniające bezpieczeństwo. W szczególności wykorzystując: pseudonimizację i szyfrowanie danych, zdolność do przywrócenia szybkiego dostępu do nich w razie poszczególnych incydentów oraz regularne testowanie i ocenianie skuteczności podjętych środków.

Kładzie się również duży nacisk na przeciwdziałanie skutkom przypadkowego zniszczenia, modyfikacji, utraty bądź niezamierzonego ujawnienia danych.

Zobacz: Środowisko

Oceniając stan bezpieczeństwa, można kierować się kodeksem postępowania bądź certyfikacją. Kodeks przewiduje mechanizmy, pozwalające na obowiązkowe monitorowanie przestrzegania przepisów tego rozporządzenia przez podmioty, takie jak Europejska Rada Ochrony Danych, Komisja Europejska czy państwa członkowskie Unii.

Inspektor ochrony danych (art. 37 – 39)

Wyznacza się go w przypadku przetwarzania danych przez organy publiczne (z wyłączeniem sądów w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości), gdy główna działalność administratora czy podmiotu polega na przetwarzaniu, na dużą skalę (i jako taka wymaga regularnej kontroli i monitorowania), dotyczy danych wrażliwych („szczególnych kategorii danych osobowych”) bądź tych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Licząc się z strukturą organizacyjną i wielkością, czy to przedsiębiorstw czy organów publicznych, może zostać wyznaczony jeden inspektor ochrony danych (IOD) dla poszczególnej grupy. IOD jest wybierany na podstawie swoich kwalifikacji zawodowych, w szczególności tych z zakresu prawa i ochrony danych osobowych. Włączany jest on do wszelkich spraw, dotyczących danych osobowych i zobowiązany jest przez to do zachowania tajemnicy lub poufności.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem w kwestii przetwarzania tychże oraz z wykonaniem praw im przysługujących (jak choćby przenoszenie danych czy prawo do bycia zapomnianym).

Do  jego zadań należą m.in.: monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów UE czy państw członkowskich z zakresu ochrony danych oraz polityk administratora (np. szkolenia personelu, podziału obowiązków czy działań zwiększających świadomość), udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych czy współpraca z organem nadzorczym.

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych (art. 44 – 46, 49)

Może nastąpić, gdy Komisja stwierdzi iż zapewniają one odpowiedni stopień ochrony danych. Przy ocenie, czy taki rzeczywiście jest, uwzględniane są m.in. praworządność, poszanowanie praw człowieka, ustawodawstwo (bezpieczeństwo, obrona, prawo karne), istnienie egzekwowalnych praw osób, których dane te dotyczą czy skuteczne działanie co najmniej jednego niezależnego organu nadzorczego.

Po ocenie, zostaje przyjęta decyzja np. na drodze aktu wykonawczego, czy zapewniony jest właściwy stopień ochrony. W akcie przyjmuje się również czas okresowego przeglądu, a po jego upływie ponownie dokonuje się oceny. Jeśli by powtórna ocena nie była zadowalająca, uchyla się bądź zawiesza decyzję, i podejmowane są konsultacje mające zaradzić tej sytuacji.

Wszelkie oceny publikowane są na stronie internetowej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pomimo negatywnej decyzji, możliwe jest dalsze przekazywanie danych, pod warunkiem istnienia pewnych zabezpieczeń i skutecznych środków ochrony prawnej, choćby klauzul ochrony danych czy zatwierdzonego kodeksu postępowania bądź mechanizmu certyfikacji. Wyjątkami zaś są sytuacje, gdy osoba, której dane dotyczą, jest świadoma ryzyka owej sytuacji  i mimo to, wyraża zgodę; przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, dochodzenia roszczeń bądź w grę wchodzą ważne względy interesu publicznego.

Europejska Rada Ochrony Danych (art. 68 – 71)

Działa w sposób niezależny i zapewnia spójne stosowanie tego rozporządzenia. W zakres jej działań wchodzą: monitorowanie i właściwe stosowanie RODO, oraz rozstrzyganie sporów jego dotyczących, doradzanie Komisji w sprawach odnoszących się do ochrony danych osobowych, wymiany informacji pomiędzy administratorami, wydawanie zaleceń, wytycznych i tworzenie najlepszych praktyk co do usuwania łącz do danych („prawo do bycia zapomnianym”) i wszelkich innych kwestii tyczących się tego rozporządzenia.

Wydaje również co roczne sprawozdanie na temat ochrony osób fizycznych (ich danych) w Unii, a w konkretnych przypadkach, także w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych.

Prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 – 82)

Każdy ma prawo wznieść skargę do organu nadzorczego (tu: GIODO), jeśli uważa, iż jego dane były przetwarzane niezgodnie z RODO. Organ ten informuje o postępach swojej pracy. Osobie przysługuje prawo do skutecznego środka ochrony prawnej, przeciwko prawnie wiążącej decyzji tegoż organu.

Ma również możliwość do umocowania innego podmiotu, organizacji czy zrzeszenia – do przemawiania w jej imieniu i żądania odszkodowania. Odszkodowanie uzyskać można tyko w wypadku nie dopełnienia obowiązków, które nakłada to rozporządzenie, przez podmioty przetwarzające lub działanie niezgodne z prawem i instrukcjami administratora.

Kary finansowe (art. 83)

Kary, w każdym indywidualnym przypadku, mają być odstraszające, proporcjonalne i skuteczne. Zważając na charakter, wagę i czas trwania naruszenia oraz inne czynniki łagodzące bądź obciążające (umyślny charakter naruszenia, działania podjęte w celu zminimalizowania szkody, kategorie danych osobowych) ustala się karę pieniężną.

Wynosić może ona nawet do 10 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – do 2% jego całkowitego światowego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, jeśli narusza ona przepisy, tyczące się obowiązków administratora czy podmiotu przetwarzającego, certyfikującego bądź monitorującego.

Kwota ta podwyższa się dwukrotnie, w przypadku naruszenia przepisów o prawach osób, których dane dotyczą, podstawowych zasad przetwarzania, przekazywania danych do państw trzecich oraz nieprzestrzegania nakazu ograniczenia przetwarzania bądź zawieszenia danych.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nowelizacja budżetu: fundusz motywacyjny, dodatki specjalne, nauczyciele, sędziowie, odmrożenie ZFŚS

  Projekt noweli zakłada wypłatę funduszu motywacyjnego, dodatków specjalnych dla państwowej sfery budżetowej, a także dla nauczycieli.

  Polska zapłaci 20 000 euro kary za odmowę przyjęcia jednego emigranta? Górny limit to 30 000 osób

  Rada UE przyjęła stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych

  Nowelizacja budżetu - dodatkowe pieniądze dla nauczycieli, sędziów, budżetówki. Rząd pracuje w długi weekend

  Ministrowie w piątek o godz. 10 zebrali się na posiedzeniu rządu, który zajmie się projektem nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej; dodatkowe środki mają być przekazane samorządom i przeznaczone na nagrody specjalne dla nauczycieli.

  1125 zł nie tylko dla nauczycieli w szkołach. Pracujący w przedszkolach też dostaną nagrodę

  Nagroda dla nauczycieli zostanie wypłacona nie tylko dla pracujących w szkołach. Wyniesie nie 900 zł jak zapowiadano początkowo, a 1125 zł. 

  MF: Kiedy urzędnicy podatkowi z różnych państw UE mogą prowadzić wspólne kontrole Polaków

  Urzędnicy podatkowi z różnych państw UE będą mogli prowadzić wspólne kontrole; także na terytorium Polski, o ile polska administracja odpowie na taki wniosek pozytywnie - poinformował Marcin Lachowicz z resortu finansów.

  Rząd przyznał 900 zł nagrody specjalnej dla każdego nauczyciela. A to nie koniec bonusów dla budżetówki

  900 zł nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Jest to efekt porozumienia rządu i NSZZ "Solidarność.

  Utrzymanie zdrowia stawów po 60. roku życia: przewodnik

  Z wiekiem nasze stawy mogą stać się bardziej podatne na zużycie, co prowadzi do takich schorzeń jak choroba zwyrodnieniowa stawów i uszkodzenia chrząstki. Istnieją jednak kroki, które możemy podjąć, aby utrzymać zdrowie. W tym „obszernym” przewodniku przedstawiamy najnowsze badania i zalecenia dotyczące utrzymania zdrowych stawów i zapobiegania schorzeniom związanym ze stawami.

  Czy opłaca się studiować? Sprawdź w systemie ELA

  6 czerwca 2023 roku Ośrodek Przetwarzania Informacji uruchomił na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) już ósmą edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

  Akcja "Jak nie czytam, jak czytam" w 2023 r.

  Dziś odbędzie się kolejna edycja akcji "Jak nie czytam, jak czytam", podczas której uczniowie w całej Polsce w tym samym czasie będą czytać dla przyjemności. Jej celem jest stworzenie u dzieci i młodzieży pozytywnych skojarzeń związanych z książką.

   

  Jak zamawiać e-recepty przez aplikację mojeIKP?

  Pacjent, który stale przyjmuje leki na receptę, może teraz poprosić o ponowne ich wystawienie przez aplikację mojeIKP.

  ZUS: dodatkowe 450 mld zł dla 24 mln Polaków. Koniecznie zajrzyj na swoje konto emerytalne
  ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych. O 450 mld zł.
  Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA. PiS: dywersja i działanie antykonstytucyjne

  Sąd Najwyższy uchylił 6 czerwca 2023 r. umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA, skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych przez prezydenta. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. To jawna dywersja Sądu Najwyższego i działanie antykonstytucyjne, które ma doprowadzić do całkowitego chaosu prawnego - skomentował wyrok rzecznik PiS Rafał Bochenek.

  Apel pracodawców szpitali powiatowych do ministra zdrowia

  Pracodawcy szpitali powiatowych apelują do ministra zdrowia – czego oczekują? OZPSP zwrócił się do ministra zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce. Potrzeba realnych zmian. 

  Ile kredyt studenckich zaciągnęli studenci w 2022 r.? Czy zmieni się kryterium dochodowe w 2023 r.?

  W latach 1998-2022 banki udzieliły kredytu studenckiego blisko 409 tys. studentów i doktorantów. W roku 2022 zawarto 1 280 takich umów.

  Czy warto studiować w 2023 r.?

  Decyzja o podjęciu studiów jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak interesy, cele kariery, sytuacja finansowa i inne osobiste okoliczności.

  Suplementacja chromem i lekkostrawna dieta korzystne dla wątroby

  Wątroba to organ bardzo narażony na skutki wysokotłuszczowej diety. Badania naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wykazały, że najlepszym sposobem na poprawę jej funkcjonowania jest przejście na dietę lekkostrawną wraz z suplementowaniem chromu.

  Kiedy pracownik zdalny otrzyma do pracy jednocześnie laptop i monitor stacjonarny?

  Pracownicy pracujący przy użyciu laptopa powinni korzystać z monitora stacjonarnego. Pracodawca może alternatywnie wyposażyć stanowisko pracy w podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu laptopa tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. 

  10 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. Piątek wolny. Pracodawcy wprowadzają skompresowany tydzień pracy [4 dni pracy]

  Deloitte testuje wdrożenie skompresowanego tygodnia pracy.

  W 2023 r. od rządu 616 mln zł więcej dla rolników

  Od 3 czerwca wyższa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego.

  305 mln zł od rządu dla strażaków

  Minister Moskwa: w tym roku 305 mln zł na wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP.

  W Polsce sprzedano 200 000 pomp ciepła. Wiesz ile wyprodukowano w naszym kraju? [Wywiad]

  W 2022 roku sprzedano w naszym kraju ok. 200 tys. pomp ciepła, z czego jedynie 5 proc. wyprodukowano w Polsce. Importerzy zamawiają produkty pod własnym "brandem" i oferują jako polskie – powiedziała w rozmowie z PAP wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń (IGU) OZE Aleksandra Jurkowska.

  Nowość: Krople do oczu spowalniają postęp krótkowzroczności u dzieci [Badania]

  Krople do oczu z niską dawką atropiny mogą spowolnić postęp krótkowzroczności u dzieci, ponieważ hamują nadmierne powiększanie się oka – informuje pismo „JAMA Ophthalmology”.

  Sposób na rekreację ruchową: taniec

  Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

  Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii? Kiedy trzeba złożyć wniosek?

  Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

  Kiedy święto Bożego Ciała w 2023 r? Historia. Koszt długiego weekendu 2023 r.

  W 2023 r. Boże Ciało przypada 8 czerwca 2023 r. Polacy wzięli urlopy w piątek 9 czerwca. I pojadą na długi weekend. Sporo zapłacą za wypoczynek. Wiadomo inflacja.