REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Radny może organizować imprezy kulturalne w miejskim domu kultury.

Leszek Trepka

REKLAMA

Radny prowadzący działalność gospodarczą może zawierać umowy z Miejskim Domem Kultury w gminie, w której uzyskał mandat.Zgodnie z brzmieniem art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, „radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności”.

Ustawa o samorządzie gminnym nie definiuje pojęcia „działalność gospodarcza”. Dlatego, opierając się na założeniu spójności systemu prawnego, definicję „działalności gospodarczej” należy zaczerpnąć z ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z brzmieniem art. 2 tej ustawy, „działalność gospodarcza” to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Należy również zauważyć, iż ustawodawca, definiując w art. 2 pojęcie „działalności gospodarczej”, nie posłużył się już zwrotem „w rozumieniu ustawy”, jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym, tj. w art. 2 ust. 1 ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Oznacza to, że przewidziana w art. 2 obecnie obowiązującej ustawy definicja działalności gospodarczej powinna być traktowana jako powszechnie obowiązujące rozumienie tego pojęcia w polskim systemie prawnym. Treść definicji zawartej w art. 2 daje podstawę, by przyjąć, iż dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest łączne spełnienie trzech warunków - dana działalność musi być działalnością:
l zarobkową
l wykonywaną w sposób zorganizowany oraz
l wykonywaną w sposób ciągły.

Na potrzeby dalszych rozważań przyjmuję, że działalność prowadzona przez autora pytania spełnia kumulatywnie wszystkie przesłanki wymienione w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zakaz, o którym mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, dotyczy działalności gospodarczej wykonywanej „z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy”. Mieniem komunalnym, zgodnie z brzmieniem art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zachodzi pytanie, czy, jak wynika z porównania wymienionych przepisów, zakaz obejmuje jedynie prowadzenie działalności gospodarczej przez radnego z wykorzystywaniem mienia bezpośrednio samej gminy, czy również wykorzystywanie mienia innych gminnych osób prawnych, skoro gmina, na mocy art. 30 i in. ustawy o samorządzie gminnym, ma konkretne kompetencje do gospodarowania nim w sposób wiążący również dla bezpośredniego właściciela.

Zostało zauważone w literaturze, że w pierwotnej redakcji art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie było użyte sformułowanie „...nie mogą prowadzić działalności... z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy”, lecz tylko „mienia komunalnego”. Słowo „gminy” znalazło się w tym przepisie dopiero na mocy nowelizacji z 11 kwietnia 2001 r. W ocenie autorów komentarza, był to zabieg celowy ustawodawcy, a jego wymowa jest jednoznaczna - przepis art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie zabrania obecnie radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia innego niż stanowiące bezpośrednio własność gminy (por. Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, praca zbiorowa pod redakcją Pawła Chmielnickiego, „LexisNexis”, Warszawa 2004, str. 199). Również w wyroku z 6 października 2004 r. (sygn. akt 481/04, opubl. LEX 160765) WSA w Warszawie stwierdził, że „przez mienie komunalne gminy, o jakim mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należy rozumieć tylko mienie, którym gmina może swobodnie dysponować”.

Wątpliwości może budzić również sformułowanie „wykorzystywanie” użyte w omawianym przepisie ustawy o samorządzie gminnym, które nie znajduje odpowiednika w istniejącym katalogu praw podmiotowych. Wykorzystywać to użyć czegoś do określonego celu z pożytkiem dla siebie, uzyskać jakąś korzyść z czegoś, używając tego (Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1999).

Przepis art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie precyzuje, czy zakaz wykorzystywania mienia komunalnego gminy przez radnego powinien mieć charakter stały, periodyczny, czy też nawet jednorazowy fakt wykorzystania mienia komunalnego gminy przez radnego stanowi naruszenie tego przepisu. Ustawodawca nie wypowiada się wprost, czy zakazane jest jedynie takie wykorzystywanie mienia komunalnego gminy, które ma podstawę prawną, czy objęte zakazem są także przypadki braku takiej podstawy. Poza regulacją ustawową pozostaje również kwestia, czy zakaz wykorzystywania mienia komunalnego, o którym mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, musi mieć charakter odpłatny, czy też obejmuje również przypadki, gdy wykorzystywanie mienia komunalnego gminy jest nieodpłatne. Należy w moim przekonaniu przychylić się do zdania zaprezentowanego w przywołanym wyżej Komentarzu do ustawy o samorządzie gminnym, że „z braku ustawowego zróżnicowania należy przyjąć, że chodzi w tym przypadku o wszelkie przypadki wykorzystywania mienia gminy”. Oznacza to, że nawet w przypadku jednorazowego wykorzystania mienia komunalnego gminy, do którego dochodzi na przykład w wyniku zawartej umowy, która ma charakter odpłatny lub nieodpłatny, a także w przypadku, gdy do wykorzystania mienia komunalnego gminy dojdzie bez istnienia jakiejkolwiek podstawy prawnej, ma miejsce naruszenie art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

W świetle wcześniejszych wyjaśnień należy przyjąć, że zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia problemu Czytelnika ma ustalenie, czy wykorzystywanie mienia komunalnego gminy ma miejsce w przypadku, gdy mienie, które zamierza wykorzystać dla swej działalności radny, jest bezpośrednim mieniem gminy, czy też gmina nie jest bezpośrednim właścicielem tego mienia. Mając na względzie wyrażony wcześniej pogląd, zgodnie z którym art. 24f ust. 1, w brzmieniu obecnie obowiązującym, nie zabrania radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia innego niż stanowiące bezpośrednio własność gminy, zakaz wykorzystania mienia nie dotyczyłby sytuacji, w której mieniem komunalnym gminy byłoby mienie Miejskiego Domu Kultury. Przepis art. 9 ust. 1 ustawy 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, które uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora (art. 14 wymienionej ustawy). Mienie Miejskiego Domu Kultury jest zatem mieniem gminnej osoby prawnej, co przyjmując dotychczasowe rozumowanie, zezwalałoby na wykorzystywanie go przez radnego, bez narażania się na sankcję, o której mowa w art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.Leszek TrepkaPODSTAWA PRAWNA:

l Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

l Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)

l Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Koncert życzeń związków nauczycielskich: 500 zł dodatku za wychowawstwo, 15% lub 20% podwyżki w 2025 roku, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, odprawach, godzinach ponadwymiarowych i inne postulaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

Min. Sikorski: kilka tysięcy osób w Polsce zgłosiło się do Legionu Ukraińskiego. Polska zapewnia sprzęt i szkolenie

Kilka tysięcy osób zarejestrowało się już w Polsce, aby dołączyć do Legionu Ukraińskiego, czyli nowej ukraińskiej ochotniczej jednostki wojskowej - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO, zorganizowanego przy okazji szczytu tej organizacji w Waszyngtonie.

Od piątku utrudnienia w Warszawie

W piątek kierowcy w stolicy napotkają utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim i moście Poniatowskiego. 

REKLAMA

Poprawka matury w sierpniu 2024

Kiedy jest poprawka matury w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna? Co trzeba zrobić, aby przystąpić do terminu poprawkowego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Siedem wsi w Polsce stanie się miastem od początku 2025 roku. Wiemy już które

Od 1 stycznia 2025 r. roku w Polsce przybędzie siedem miast. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, które zostały opublikowane 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nastąpi też 7 zmian dotyczących ustalenia granic gmin i 11 zmian dotyczących ustalenia granic miast.

REKLAMA