| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Ustrój i jednostki > Relacja pomiędzy starostą a strażą pożarną w praktyce

Relacja pomiędzy starostą a strażą pożarną w praktyce

Jaki jest status prawny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach finansów publicznych? Komenda jest jednostką budżetową podsektora rządowego i jej podległość staroście jest niejako „okrojona”? Czy w związku z tym starosta może zlecić wykonanie audytu w komendzie przez zatrudnionego w starostwie audytora?

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są komendy powiatowe i miejskie (art. 8 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej; dalej: ustawa o PSP). Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej w terenie wykonuje komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (art. 11 pkt 2 ustawy o PSP). Do końca 2009 r. komenda powiatowa pozostawała jednostką podsektora rządowego – jednostką budżetową.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: nowa uofp) zlikwidowano do 1 stycznia 2010 r. podział na sektory rządowy, samorządowy i ubezpieczeń społecznych, funkcjonujący pod rządami ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Tym samym komenda zyskała status państwowej jednostki budżetowej w myśl art. 8–11 nowej uofp.

Z kolei, co do podległości staroście, to jest ona okrojona w tym zakresie, że zgodnie z art. 13 ustawy o PSP komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki jedynie w porozumieniu ze starostą, co oznacza, że do powołania nie stosuje się art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej: ustawa o samorządzie powiatowym).

Tak więc starostwo wobec komendanta powiatowego nie jest organem powołującym ani odwołującym go oraz nie wykonuje względem niego czynności z zakresu prawa pracy.

Jednakże istotny jest tutaj również art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym, mówiący o kwestii kontroli starosty jako jego uprawnienia z tytułu zwierzchnictwa względem powiatowych służb inspekcji i straży. Trzeba bowiem dostrzec, że wyłączenie dotyczące uprawnień starosty tego punktu nie dotyczy. Koszty funkcjonowania straży pokrywa budżet państwa, natomiast koszty funkcjonowania poprzez dofinansowanie pokrywać mogą również powiaty (art. 19a ustawy o PSP).

Kompetencje starosty obejmują zaś jego uprawnienia względem straży określone w art. 35 ust. 3 pkt 2–5 ustawy o samorządzie powiatowym, z wyjątkiem powoływania komendanta oraz kwestii finansowania straży.

Poznaj przepisy art. 35 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym

Art. 35.

3. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »