| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Fundusze unijne > Jak zaplanować realizację przedsięwzięcia turystycznego

Jak zaplanować realizację przedsięwzięcia turystycznego

Co trzeba zrobić, by otrzymać wsparcie z funduszy unijnych? Jak sporządzić projekt, żeby liczyć na dofinansowanie? Jaka jest procedura otrzymania pomocy?


KARINA MILAN

dyrektor departamentu wdrażania funduszy strukturalnych Polskiej Organizacji Turystycznej

Każda instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie naboru zazwyczaj na swoich stronach internetowych zamieszcza komplet informacji o wymogach w zakresie złożenia wniosku aplikacyjnego oraz zasadach udzielania dotacji dla projektu. Ważne jest więc, aby dokładnie przestudiować zawartość takiego serwisu.

Podczas sporządzania wniosku o dofinansowanie nieodzowne jest uważne zaplanowanie każdego z etapów projektu, wraz z określeniem czasu jego realizacji oraz szacowanych nakładów finansowych. Im bardziej przejrzysty jest opis projektu i jasno zdefiniowany cel jego realizacji, wraz z uargumentowaniem jego zbieżności z założeniami programu operacyjnego, tym większa szansa, że oceniający go eksperci nie będą mieli wątpliwości, czy dane przedsięwzięcie spełnia poszczególne kryteria, a zatem szanse na uzyskanie dotacji wzrosną.

Do składanego wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację, jak np. kopie aktualnego pozwolenia na budowę lub umowę partnerską, jeśli projekt realizowany będzie przez więcej niż jeden podmiot. Jednym z ważniejszych, a zarazem najtrudniejszych do przygotowania, załączników jest studium wykonalności, czyli szczegółowa, wieloaspektowa analiza zarówno możliwości jego realizacji, jak i spodziewanych efektów, jakie pociągnęłoby za sobą dofinansowanie inwestycji.

Wniosek aplikacyjny, złożony do instytucji organizującej nabór, będzie poddany ocenie formalnej polegającej na sprawdzeniu, czy dokumentacja projektowa została prawidłowo sporządzona i podpisana przez osobę upoważnioną. Następnie przeprowadzana jest ocena merytoryczna, dokonywana przez ekspertów z dziedziny, której dotyczy projekt, w danym rodzaju inwestycji. Często dane działanie programu operacyjnego określa preferowane projekty, np. tworzące dodatkowe i trwałe miejsca pracy. W takim przypadku, przy ocenie projektu, szczególny nacisk zostanie położony na zweryfikowanie tego dodatkowego efektu korzyści społeczno-gospodarczych.

Po wyłonieniu zwycięskich projektów pomiędzy beneficjentem a instytucją odpowiedzialną za obsługę danego programu zawierana jest umowa, na podstawie której zapewnione zostają unijne środki na dofinansowanie wdrożenia projektu.

Departament wdrażania funduszy strukturalnych Polskiej Organizacji Turystycznej odgrywa rolę instytucji wdrażającej dla Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie POT prowadzi nabór projektów do dofinansowania w ramach tej puli środków. Głównym potencjalnym beneficjentem są jednostki samorządu terytorialnego.

Poza obowiązkami związanymi z instytucją wdrażającą, Departament Wdrażania Funduszy Strukturalnych POT prowadzi serwis informacyjny na stronie www.pot.gov.pl/fundusze, w którym na bieżąco aktualizowane są informacje o unijnych funduszach wspierających turystykę. Obsługiwana jest też infolinia (tel. 0801 121 122), czynna w każdy dzień roboczy w godzinach 9-17.

Funkcjonuje ponadto adres e-mail fundusze@pot.gov.pl, na który coraz liczniej kierowane są zapytania o możliwości pozyskania dotacji na projekt z zakresu turystyki. Każdy przypadek jest szczegółowo analizowany przed POT i następnie przedstawiany jest wykaz wszystkich możliwych źródeł finansowania z unijnych środków pomocowych, wraz z krótkim opisem zasad ubiegania się o wsparcie w ramach danego programu. Osoba zwracająca się z prośbą o konsultacje otrzymuje również szczegółowe dane teleadresowe instytucji, do której może zostać złożony wniosek aplikacyjny.

AO

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


PODATKI 2020 - pakiet STANDARD238.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »