| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Partnerstwo publiczno-prywatne > Partnerstwo publiczno – prywatne – etapy realizacji projektu

Partnerstwo publiczno – prywatne – etapy realizacji projektu

Jedną z form finansowania działań podejmowanych przez jednostki sektora finansów publicznych jest partnerstwo publiczno – prywatne. Daje ono jednostkom sektora publicznego możliwość zrealizowania inwestycji, na które nie byłyby w stanie zgromadzić wystarczającej ilości środków. Partnerstwo publiczno – prywatne pozwala ponadto na podnoszenie jakości usług publicznych oraz realizacje coraz to nowszych inwestycji.

Partnerstwo publiczno – prywatne (dalej: PPP) to szczególna forma finansowania, którą reguluje ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa o PPP).

Ustawa o PPP określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgodnie z jej zapisami, PPP polega na włączeniu do finansowania przedsięwzięcia infrastrukturalnego podmiotów prywatnych, którym w zamian zapewnia się możliwość czerpania korzyści z tej inwestycji oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

Celem tej współpracy jest realizacja projektu inwestycyjnego lub świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest zatem wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i rodzajów ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym (m.in. 1 ust. 2 ustawy o PPP).

Zobacz serwis: Rozwój i promocja

Przedsięwzięciem, które można objąć umową o partnerstwie publiczno-prywatnym będzie:
1) budowa lub remont obiektu budowlanego,
2) świadczenie usług,
3) wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego (tj. nieruchomości, części nieruchomości, przedsiębiorstwa, rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego) w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub
4) inne świadczenie (inne działania i inwestycje)
– połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.

Partnerstwo publiczno-prywatne gmina może zatem wykorzystywać w większości swoich zadań (o ile inne przepisy szczególne nie stoją temu na przeszkodzie), w tym przede wszystkim w zadaniach z zakresu:
• gospodarki wodnej,
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów,
• organizacji ruchu drogowego,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
• kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
• wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
• zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Partnerstwo publiczno - prywatne - etapy realizacji

Realizacja projektu opartego na partnerstwie publiczno - prywatnym składa się z pięciu etapów:

Etap 1 → rozpoznanie projektu

Pozyskanie informacji o:
• przedsięwzięciu i możliwościach jego współfinansowania przez podmiot publiczny,
• zewnętrznych źródłach finansowania oraz
• potencjalnych uczestnikach zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej.

Etap 2 → przegląd i przygotowanie

Weryfikacja projektu pod kątem:
• możliwości wykonania go na zasadach PPP,
• korzyści dla społeczności lokalnej, a także
• ekonomicznej efektywności inwestycji (zwrotu z kapitału inwestora prywatnego).

Etap 3 → przetarg

Tworzenie struktury partnerstwa, wybór partnera prywatnego i konstruowanie ostatecznych rozwiązań przyjmujących postać umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawierającej uregulowania kwestii natury technicznej, prawnej i finansowej.

Etap 4 → realizacja

Wykonanie zadań przypisanych obu stronom porozumienia, zgodnie z zasadą „każdy wykonuje i odpowiedzialny jest za to, co najlepiej potrafi".

Etap 5 → działania kontrolne

Podjęcie czynności, których celem jest ocena efektywności wykonania warunków umowy, zwłaszcza po stronie partnera prywatnego.

Masz problem? Podyskutuj na Forum.

Podstawa prawna:
• Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 100 ze zm.),

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »