Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Projekt hybrydowy w Zgierzu wchodzi w fazę realizacyjną - PPP

Projekt hybrydowy w Zgierzu wchodzi w fazę realizacyjną - PPP./fot. Shutterstock.com
Projekt hybrydowy w Zgierzu wchodzi w fazę realizacyjną - PPP./fot. Shutterstock.com
www.shutterstock.com
Pierwszy hybrydowy projekt ze środków unijnych na lata 2014 - 2020 wchodzi w fazę realizacyjną. Sam proces przygotowawczy trwał dwa lata, także podpisanie umowy jest dużym sukcesem.

Partnerstwo publiczno-prywatne samo w sobie stanowi skomplikowany proces, tym bardziej jeżeli montaż finansowy projektu PPP obejmuje również środki unijne. Zgierz jako pierwsze miasto w Polsce realizować będzie hybrydowe PPP w perspektywie finansowej 2014–2020. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych, uzyskanie efektu energetycznego, ekologicznego i ekonomicznego oraz poprawa funkcjonalności i estetyki.

Projekty hybrydowe w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) wymagają odpowiedniego przygotowania. Warto przypomnieć, że zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 18 marca 2015 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (dalej: wytyczne MIiR), przed wszczęciem postępowania PPP podmiot publiczny powinien opracować analizę przedrealizacyjną projektu. Jest to formalny obowiązek beneficjenta, którego zaniechanie uniemożliwi ubieganie się o dofinansowanie projektu ze środków UE. Analiza powinna wykazać, że realizacja projektu w modelu PPP może być korzystniejsza niż jego realizacja w modelu tradycyjnym. Dokument ten w założeniach ma mieć charakter kompleksowy i dotyczyć aspektów prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz technicznych.

Analiza przedrealizacyjna Zgierza

Nieodłącznym elementem analizy projektu w modelu hybrydowym jest także tzw. market testing. Jak wskazują wytyczne MIiR, celem badań rynkowych jest uzyskanie praktycznych informacji od instytucji finansowych oraz podmiotów branżowo zainteresowanych realizacją projektu odnośnie do bieżących możliwości i warunków jego wdrożenia. Informacje takie powinny stanowić istotny wkład do założeń badawczych przyjętych na potrzeby przeprowadzenia analizy przedrealizacyjnej. Wykorzystanie informacji uzyskanych w trakcie badań rynkowych pozwala bowiem podmiotowi publicznemu w sposób wiarygodny oszacować realność przyjętych założeń dla planowanej transakcji PPP.

Zgierz, przygotowując projekt dotyczący termomodernizacji 24 obiektów oświatowych, w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r. przeprowadził analizę przedrealizacyjną, której efektem było wypracowanie struktury finansowej, prawnej, proceduralnej i organizacyjnej zakładanego przedsięwzięcia. Analiza wykazała zarówno realne zapotrzebowanie projektu na środki unijne, jak też opłacalność zadania w optymalnym wariancie realizacyjnym. Przeprowadzony wśród potencjalnych partnerów prywatnych i banków test rynku potwierdził, że przyjęte założenia przedsięwzięcia są realne, zaś wykonawcy są zainteresowani udziałem w postępowaniu PPP.

Procedura wyboru partnera prywatnego

W związku z tym, podmiot publiczny przystąpił do przeprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego. Warto zaznaczyć, że do prac nad projektem władze Zgierza wyznaczyły zespół złożony z pracowników urzędu zajmujących się inwestycjami, środkami pomocowymi, zamówieniami publicznymi oraz finansami jednostki. Zespół wspierany był przez zewnętrzną firmę doradczą zapewniającą doradców prawnych, finansowych i technicznych.

Procedura wyboru wykonawcy rozpoczęła się w grudniu 2015 r. Jako optymalny tryb udzielenia zamówienia przyjęto dialog konkurencyjny, co jest typowe dla projektów PPP. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyły dwa podmioty. Sam dialog trwał osiem miesięcy. W trakcie pięciu tur negocjacji wypracowano kolejno zakres techniczno-technologiczny, prawny i finansowy projektu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dofinansowania przedsięwzięcia ze środków UE. Cała procedura wyboru partnera prywatnego zajęła ponad 15 miesięcy, co stanowi standard dla takich procedur.

Polecamy: Gazeta Samorządu i Administracji

Umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym zawarto 30 stycznia 2017 r. Wartość wybranej oferty wynosi 56,5 mln zł. Partner prywatny zapewni projektowanie, przeprowadzenie robót budowlanych i prac termomodernizacyjnych, sfinansowanie inwestycji oraz zarządzanie gospodarką energetyczną w zmodernizowanych obiektach. Umowę zawarto na okres ponad 16 lat, przy czym etap inwestycyjny zakończy się już w drugiej połowie 2018 roku. Partner prywatny zagwarantował Miastu Zgierz osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii cieplnej w wysokości 43,5% (średnia ze wszystkich obiektów).

Dofinansowanie projektu ze środków UE

Realizacja przedsięwzięcia w modelu hybrydowym uwarunkowana została pozyskaniem przez podmiot publiczny środków unijnych. W tym przypadku mamy do czynienia z pozakonkursowym trybem wyboru projektu – przedsięwzięcie Zgierza wpisane jest do Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ i będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie unijne wyniesie 35 mln zł. Należy dodać, że z uwagi na brak szczegółowych wytycznych horyzontalnych oraz brak wytycznych programowych, w przypadku hybrydowego PPP konieczne jest uzgodnienie z instytucją zarządzającą programem operacyjnym zasad realizacji projektu.

W tym kontekście warto podkreślić, że hybrydowy model PPP dopuszcza możliwość poniesienia przez partnera prywatnego wydatków kwalifikowanych, co przesądza art. 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2017 r. Rzecz jasna, szczegółowy model rozliczenia projektu oraz związane z tym obowiązki ciążące na stronie publicznej i prywatnej określone zostały w umowie o PPP. Istotne znaczenie ma w tym przypadku możliwość uzyskania zaliczki na poczet realizacji inwestycji. Z punktu widzenia partnera prywatnego i jego zaangażowania w projekt hybrydowy, kluczową kwestię stanowić będą terminy przekazywania środków unijnych. Jak wiadomo, nie zawsze daje się je precyzyjnie zaplanować. Umowa o PPP powinna przewidywać zatem odpowiedni mechanizm korekcyjno-rekompensacyjny w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od wykonawcy środki te nie trafiłby na jego rachunek w ustalonym terminie. Z drugiej strony, partner prywatny ponosi ryzyko związane z nieprawidłowym rozliczeniem środków UE w przypadku, gdy z przyczyn leżących po jego stronie, podmiot publiczny nie będzie mógł rozliczyć projektu w pełnej wysokości. Hybrydowe PPP zakłada również konieczność posłużenia się instytucją podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, którego funkcję pełnił będzie partner prywatny. Należy bezwzględnie przestrzegać przy tym zasady odpowiedniego dokumentowania wydatków ponoszonych przez wykonawcę, gdyż w przeciwnym razie możliwość ich rozliczenia będzie ograniczona.

Projekt Zgierza wchodzi dopiero w fazę realizacyjną. Nie ulega wątpliwości, że zawarcie umowy o PPP po blisko dwuletnim procesie przygotowawczym to znaczne osiągnięcie. Wypracowany w Zgierzu model wdrożenia hybrydowego PPP zostanie już niebawem poddany weryfikacji. O prawdziwym sukcesie będziemy mogli mówić dopiero za półtora roku, gdy inwestycja zostanie zrealizowana, a środki unijne – prawidłowo rozliczone. Pozostaje mieć nadzieję, że projekt Zgierza posłuży innym JST za przykład umiejętnego łączenia kapitału prywatnego i środków europejskich z korzyścią dla strony publicznej.

PODSTAWA PRAWNA

● art. 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2017 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L nr 347 z 20 grudnia 2013 r., s. 320)

DR RAFAŁ CIEŚLAK

Uniwersytet Warszawski, radca prawny w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

rcieslak@uw.edu.pl

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Posiłki w szkole i w przedszkolu. Zasady odpłatności, rozliczania i naliczania odsetek za nieterminowe płatności (PDF)
Posiłki w szkole i w przedszkolu. Zasady odpłatności, rozliczania i naliczania odsetek za nieterminowe płatności (PDF)
Tylko teraz
29,00 zł
39,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Bon edukacyjny 500 zł w gminach
  Wadowice wypłacają uczniom po 500 zł na potrzeby edukacyjne.
  DGP: Profesor złapany na plagiacie straci tytuł [zmiany w prawie]
  Profesorowie, którzy dopuścili się plagiatu, nie mogą już spać spokojnie. Parlament kończy prace nad ustawą, która wprowadzi możliwość odebrania tytułu naukowego za naruszenie praw autorskich.
  Zmiany w przepisach o służbie wojskowej kobiet w 2023 r. [rozporządzenie o kwalifikacji wojskowej]
  Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zmiany w przepisach o kwalifikacji wojskowej kobiet. Prace nad rozporządzeniem w tej sprawie mają zakończyć się do końca 2022 roku.
  Co się zmieni w szkole w 2023 r.? Nowelizacja Prawa oświatowego
  Lex Czarnek 2.0. kompleksowo reguluje zasady działania w szkole organizacji pozaszkolnych.
  Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny przez ePUAP? [Krok po kroku]
  Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny przez ePUAP? [Krok po kroku]
  BGK: wzrost premii termomodernizacyjnej i remontowej od 1 grudnia 2022 r. Premia MZG.
  Od czwartku, 1 grudnia wzrasta wysokość premii termomodernizacyjnej i remontowej udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na poprawę efektywności energetycznej budynków.
  Nowelizacja Prawa oświatowego a nauczanie domowe
  Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe nie likwiduje możliwości przechodzenia uczniów na nauczanie domowe, lecz doprecyzowuje przepisy – mówił w czwartek w Sejmie wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, zauważając, że wokół noweli narosło wiele nieprawdziwych informacji.
  Ministerstwo Klimatu: Instrukcja wypełniania wniosku o dodatek elektryczny [aktywny wzór od 1 grudnia 2022 r.]
  Ministerstwo Klimatu przygotowało instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego [aktywny wzór od 1 grudnia 2022 r.].
  Ifosfamid - skutki chemioterapii mogą odczuwać wnuki [Badania]
  Ifosfamid, powszechnie stosowany w leczeniu chorób nowotworowych może szkodzić nie tylko pacjentom, którzy dzięki niemu przeżyli, ale także ich dzieciom i wnukom – informuje pismo „iScience”.
  Prof. Czupryniak: mini-kompendium o cukrzycy [wywiad]
  Podczas pandemii zmniejszyła się nasza aktywność fizyczna, wiele osób przytyło. A kiedy się tyje, to jest duża szansa rozwoju cukrzycy typu 2. W Polsce liczba osób leczonych z powodu cukrzycy i realizujących recepty wynosi ponad 2,5 mln – powiedział PAP prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  R.Fogiel: 2,7 mld zł w 2023 r. na telewizję publiczną to realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego [35% waloryzacja]
  Przyjęta przez sejmową komisję finansów poprawka zwiększająca dofinansowanie dla telewizji publicznej do 2,7 mld zł wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku, w którym uznano, że jeśli są zwolnienia z abonamentu, to należy je wyrównać - powiedział poseł PiS Radosław Fogiel.
  Komunikat MKiŚ: Pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne a dodatek elektryczny [1 grudnia 2022 r.]
  Od czwartku, 1 grudnia br. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny - przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dodatek w wysokości 1000 zł lub 1500 zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym zużywającym prąd do ogrzewania, będzie on wypłacany do 31 marca 2023 r.
  Kalkulator: Od 1 grudnia 2022 r. obowiązek oszczędzania prądu w JST [zasady]
  Jak urzędy oszczędzają prąd? Wykręcone żarówki, zabrane czajniki, odkurzanie raz w tygodniu, windy tylko dla petentów.
  Czy wniosek o refundację VAT od gazu będzie można złożyć przez Internet? Co z PIT? [prace w Sejmie]
  Projektowane przepisy o zwrocie VAT od gazu nie przewidują możliwości składania wniosków do gmin przez Internet. W czasie prac w komisji sejmowej pojawiła się propozycja, aby dodać taką możliwość do ostatecznej wersji ustawy.
  Zwrot podatku VAT tylko dla ogrzewających gazem domy i mieszkania. Nie ma zwrotu za gaz do gotowania i podgrzewania wody
  Cena gazu w 2023 r. wzrośnie o podatek VAT (zwiększenie stawki do 23%). Rząd zapowiedział, że 300 000 rodzin otrzyma zwrot VAT od pieniędzy wydanych na gaz. Dotyczy to jednak tylko osób ogrzewających gazem domy i mieszkania.
  Jak otrzymać zwrot VAT od gazu? Kiedy wniosek? Do kogo? Jaka kwota zwrotu?
  Gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Nie ma refundacji VAT ceny gazu wykorzystywanego w kuchni (go gotowania) i łazience (do podgrzewania wody).
  1500 zł dodatku elektrycznego po wykazaniu zużycia 5000 kWh+ w 2021 r. [aktywny wzór]
  Warunkiem otrzymania 1500 zł dodatku elektrycznego jest wykazanie zużycia prądu 5000 kWh+ w 2021 r.
  Czy użytkownicy liczników przedpłatowych mogą korzystać z taniego prądu 79 groszy/kWh?
  Użytkownicy liczników przedpłatowych spełniający przesłanki uznania za odbiorcę uprawnionego, mogą korzystać od 1 grudnia 2022 r. z taniego prądu według stawki 79 groszy/kWh.
  W urzędach zakaz ładowania komórek, wykręcone żarówki, zabrane czajniki i monitory, winda dla petentów, odkurzanie raz w tygodniu
  Zakaz ładowania telefonów komórkowych przez pracowników, zmniejszenie liczby lodówek i czajników elektrycznych i ograniczenie sprzątania urzędów po godzinach pracy – to tylko niektóre sposoby lokalnych włodarzy na zmniejszenie zużycia prądu, do którego zobowiązani są od jutra – podał w środę "DGP". O sposobach oszczędzania prądu informują też urzędnicy. Anonimowo.
  DGP: Niektóre dodatki węglowe będą wypłacone w styczniu 2023 r. [zmiana przepisów]
  Gminy będą miały dwa miesiące na przyznanie świadczenia w przypadku wniosków złożonych w listopadzie. Część osób może więc otrzymać dodatek węglowy w 2023 r.
  Prof. Czarnobilska: przez smog mamy problemy z leczeniem alergii i astmy
  Przez smog muszę intensyfikować leczenie alergiczne – mówi prof. Ewa Czarnobilska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dodając, że teraz przyjmuje o 50 proc. pacjentów więcej niż zwykle.
  Nie przegap terminu! Dodatek węglowy, do pelletu, gazu, oleju, drewna, na zakup węgla, „tani prąd”. Dokumenty tylko do 30 listopada 2022 r.
  W środę, 30 listopada br. mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej w cenie 785 zł za MWh. Dotyczy to np. samorządów, mniejszych firm. Mija też w środę termin składania przez odbiorców wrażliwych wniosków o dodatki na zakup opału.
  Czy oświadczenie o tanim prądzie można złożyć przez ePUAP [PGE]
  Oświadczenie odbiorcy uprawnionego można złożyć przez ePUAP np. w PGE. Trzeba zaadresować pismo na PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA (35-959 RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE postępując zgodnie z instrukcją przekazaną przez PGE.
  Tani prąd: Czy wynajmujący może udostępnić najemcy prąd za 79 groszy/kWh?
  Spółka z o.o. jest właścicielem galerii handlowej. Do galerii energia elektryczna dostarczana jest poprzez jedno przyłącze energetyczne. Umowa z dostawcą prądu jest na spółkę z o.o. Czy spółka z o.o. może złożyć oświadczenie odbiorcy uprawnionego? I udostępnić prąd najemcom według stawki 79 groszy kWh (refaktura)? Spółka z o.o. jest MŚP. Główny wpis do PKD, to: „68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI”.
  Farmaceuci wystawią skierowania na szczepienia przeciwko grypie
  Przygotujemy przepisy umożliwiające farmaceutom wystawianie skierowań na szczepienia przeciwko grypie – zadeklarował we wtorek szef MZ Adam Niedzielski. Dodał, że konieczna jest w tym celu zmiana legislacyjna, więc nie jest jasne, czy takie przepisy wejdą w życie w tym sezonie.