REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku [pellet, olej, LPG, drewno, Word]

Aktywny wzór wniosku o wypłatę dodatku [pellet, olej, LPG, drewno, Word]
Aktywny wzór wniosku o wypłatę dodatku [pellet, olej, LPG, drewno, Word]
Media

REKLAMA

REKLAMA

Aktywny wzór wniosku o dodatek pelletu, gaz LPG, drewna, oleju do Ukazało się rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wzór wniosku o wypłaty dofinansowania do pelletu (peletu), oleju, LPG, drewna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia wprowadzającego wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych. Trzeba go wypełnić, aby otrzymać dopłaty do pelletu (peletu), gazu LPG, drewna, oleju.

REKLAMA

Poniżej wzór wniosku o dodatek do pelletu, gaz LPG, drewna, oleju w formacie Word:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku do pelletu, LPG, oleju, drewna [Word]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - poz. 2194.

Dodatek do pelletu, oleju, gazu LPG, drewna - wzór wniosku pdf

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wzór można wykorzystać do złożenia wniosku przez ePAUP [Internet]

Plik można załączyć do wniosku o dodatek do pelletu, gaz LPG, drewna, oleju wysłanego do urzędu przez ePUAP (wniosek online, wniosek elektroniczny).

Wzór można więc użyć na podstawie:

 1. ustawy z 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
 2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Jednolity wzór odciąży samorządy z konieczności podejmowania indywidualnych uchwał przez rady gmin w tej sprawie i przyspieszy proces uruchomienia systemu wypłat dodatku dla gospodarstw domowych.

Da kogo dodatek do pelletu (peletu), oleju, LPG, drewna

Zgodnie z projektem ustawy regulującym m.in. jednorazowe dodatki dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel dodatek przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na pellet drzewny, drewno kawałkowe lub inną biomasę, w szczególności: brykiet drzewny, słomę, ziarna zbóż i nimi zasilane albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy.

Ile wynosi dodatek?

Jednorazowy dodatek w przypadku: biomasy (pellet) to 3 tys. zł; drewna kawałkowego - 1 tys. zł; LPG - 500 zł, a oleju opałowego - 2 tys. zł.

Gdzie znajdę w ePUAP „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”?

Szukaj opcji: "Inne sprawy urzędowe/ korespondencja z urzędem/pismo ogólne do podmiotu publicznego."

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

girm.gov.pl

Złożenie wniosku o dodatek poprzez ePUAP [Instrukcja krok po kroku]

REKLAMA

Wniosek elektroniczny o dodatek, to załącznik do listu online w ePUAP podpisanego profilem zaufanym. Przygotuj wniosek na swoim komputerze. Zaloguj się do swojego konta na ePUAP, a potem dołącz do pisma ogólnego do gminy (do MOPS albo GOPS) załącznik z wnioskiem o dodatek.

Krok 1. Sprawdź na stronach internetowych urzędu gminy, która z gminnych instytucji w Twoim miejscu zamieszkania, zajmuje się obsługą przyznawania i wypłatą dodatku węglowego, osłonowego, do: peletu, gazu LPG, drewna, oleju.

Krok 2. Wypełnij formularz w Wordzie albo PDF. Część urzędów domaga się, aby na wniosku była kopia Twojego odręcznego podpisu, pomimo że wysyłasz do urzędu list podpisany podpisem elektronicznym.Większa część urzędów nie wprowadziła tego wymagania przyjmując, że istotą profilu zaufanego jest zastąpieniu podpisu odręcznego. Dotyczy to także skanu podpisu na pliku Word albo PDF. Skan z podpisem jest zbędny. 

Krok 3. Zaloguj się do portalu ePUAP, znajdź MOPS albo OPS, który rozpatrzy Twój wniosek. Następnie wybierz z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i tam wyślij pismo opatrując je podpisem elektronicznym. W praktyce skorzystasz z ePUAP. Nie musisz mieć bowiem płatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Krok. 4. Sprawdź czy w skrzynce znajduje się Urzędowe Potwierdzenie Złożenia - wejdź w skrzynkę odbiorczą na stronie głównej ePUAP i poszukaj Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia - UPP.

Wniosek o dodatek przez ePuap - instrukcja video

Obowiązuje te same zasady wysyłki dla dodatku osłonowego, węglowego, do pelletu (peletu), gazu LPG, drewna, oleju.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1974)

WZÓR

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Skrócona instrukcja wypełniania:

 1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.
 2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA1)

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

1) Dodatek wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę tego dodatku.

CZĘŚĆ I

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.

DANE WNIOSKODAWCY

 1.  Imię (imiona)

………………………………………………………………………….………………………………

 1. Nazwisko

…………………………………………………………………………………….……………………

 1. Obywatelstwo

…………………………………………………………………………………….……………………

 1. Numer PESEL                               

05. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 2)

…………………………………………………………………………………………………………..

2) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 3)

 1. Gmina / dzielnica

…………………………………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy 

-

 1. Miejscowość

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ulica

…………………………………………………………………………………………………………..

 1.  Nr domu                             05. Nr mieszkania          

……………………………………………………………………………………………………………

06. Nr telefonu 4)                       07. Adres poczty elektronicznej 4)

……………………………………………………………………………………………………………

3)  Adresem miejsca zamieszkania jest adres gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ciepła jest źródło wskazane w niniejszym wniosku.

4) Dane nieobowiązkowe. W przypadku podania adresu e-mail zostanie na niego przesłana informacja o wypłacie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ALBO RACHUNKU W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA

DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA

NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA5)

01. Numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

02. Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie

oszczędnościowo-kredytowej

…………………………………………………………………………………………………………..

5) Należy wypełnić w przypadku chęci otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych

źródeł ciepła w formie przelewu na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

 1. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jest:

         jednoosobowe                   wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy: …….)

Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wypłaca się na wniosek jednej z wyżej wymienionych osób.

W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą: 6)

6) Należy wprowadzić dane wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego – zgodnie z liczbą wskazaną powyżej. W przypadku gdy oświadczenie dotyczy większej liczby członków gospodarstwa domowego niż 6 osób, należy dodać formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

 1. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 1.  Imię (imiona)

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Numer PESEL                               

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 7)

…………………………………………………………………………………………………………..

7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 1. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 1.  Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Numer PESEL                               

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 7)

…………………………………………………………………………………………………………..

7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 1. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 1.  Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Numer PESEL                               

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 7)

…………………………………………………………………………………………………………..

7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 1. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 1.  Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Numer PESEL                               

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 7)

…………………………………………………………………………………………………………..

7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 1. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 1.  Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Numer PESEL                               

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 7)

…………………………………………………………………………………………………………..

7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 1. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 1.  Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………..………..……………

 1. Nazwisko

……………………………………………………………………………………..……..………………

 1. Numer PESEL                               

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 7)

…………………………………………………………………………………………………………..

7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 1. Informacja dotycząca źródeł ciepła 8)

Głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.), jedno z następujących źródeł:

RODZAJ WYKORZYSTYWANEGO ŹRÓDŁA

Kocioł na paliwo stałe 9)

Kominek

Koza

Ogrzewacz powietrza

Trzon kuchenny

Piecokuchnia

Piec kaflowy na paliwo stałe

Kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG 9), 10)

Kocioł olejowy 9)

8) Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze określone wyżej jako główne źródło ciepła oraz pod warunkiem, że to źródło ciepła zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

RODZAJ WYKORZYSTYWANEGO PALIWA

Pelet drzewny

Drewno kawałkowe

Inny rodzaj biomasy:

………………………………………………………………………………………………..

Gaz skroplony LPG 10)

Olej opałowy

REKLAMA

9) Należy zaznaczyć także w przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła zasilanego peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, kotła na gaz skroplony LPG albo kotła na olej opałowy. W tym przypadku do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

10)  Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

CZĘŚĆ II

OŚWIADCZENIA I PODPIS WNIOSKODAWCY

OŚWIADCZENIA

 

Oświadczam, że:

– osoby wymienione w części I w pkt 2 wniosku są członkami mojego gospodarstwa domowego,

– gospodarstwo domowe nie skorzystało z dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, z późn. zm.) ani nie został złożony

wniosek o wypłatę tego dodatku,

– gospodarstwo domowe nie zakupiło paliwa stałego, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od przedsiębiorcy, któremu przysługiwała z tego tytułu rekompensata na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.).

– wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą i aktualne.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

------------------------------                        -----------------------------------          ------------------------------------

(miejscowość)                                         (data: dd/mm/rrrr)                          (podpis wnioskodawcy)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dzień Matki. Nie wiesz, gdzie świętować? Stolica przygotowała multum atrakcji na ten weekend

W najbliższy weekend mieszkańcy Warszawy będą mogli skorzystać z wielu atrakcji. Na Saskiej Kępie odbędzie się piknik z okazji święta dzielnicy, a nad Wisłą rozpocznie się sezon turystyczny, który uświetni barwna parada łodzi.

Uwaga! GIS wydał ostrzeżenie dotyczące żywności. Partia produktu wycofana ze sprzedaży

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie w piątek, dotyczące wykrycia białka soi w partii mąki z ciecierzycy. Osoby z alergią na białko soi mogą doświadczyć reakcji alergicznej po spożyciu tego produktu.

1 czerwca ma ruszyć program in vitro. Ogłoszono wyniki konkursu

Minister zdrowia, Izabela Leszczyna, w piątek poinformowała o wynikach konkursu na realizację programu leczenia niepłodności metodą in vitro przez podmioty lecznicze. Program ma zostać uruchomiony już 1 czerwca.

Zasiłki dla poszkodowanych rolników. Zostanie wprowadzony stan klęski żywiołowej?

Sejmik województwa lubelskiego zdecydował o przyznaniu wsparcia finansowego dla trzech gmin: Opole Lubelskie, Chodel, Józefów nad Wisłą. Każda z nich otrzyma po 100 tys. zł na wypłatę zasiłków dla sadowników, którzy doświadczyli strat po ostatnim gradobiciu i przymrozkach.

REKLAMA

Dofinansowanie 2121 zł brutto miesięcznie, przez 3 m-ce, na 1 pracownika. Program: Odbuduj swoją przyszłość dla pogorzelców z Marywilskiej

W czerwcu 2024 r. powinna być gotowa część hali tymczasowej dla kupców, którzy stracili swoje stanowiska w pożarze centrum przy ul. Marywilskiej. Jak poinformował warszawski ratusz do 30 czerwca br. poszkodowani przedsiębiorcy mogą też składać wnioski o pomoc w postaci pieniędzy na wypłatę bieżących wynagrodzeń.

Płatne praktyki w energetycznym gigancie. Gdzie, dla kogo i do kiedy można aplikować?

Energetyczny gigant ogłosił rekrutację do programu letnich, płatnych praktyk. Program jest skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy rozważają rozpoczęcie kariery w koncernie. W tym roku przygotowano 25 miejsc.

Kolejne alerty RCB o burzach i intensywnych opadach

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia dla 7 województw o burzach i intensywnych opadach. W jakich województwach najlepiej nie wychodzić z domu? 

Bon energetyczny a opłata mocowa. Niepotrzebny jest wniosek. Automatyczna oszczędność od 15,96 do 89,4 zł

Parlament rzutem na taśmę w ustawie wprowadzającej bon energetyczny dodał zwolnienie z opłaty mocowej. To jedna z opłat, jakie widzimy na rachunku za prąd. Do końca 2024 r. będzie wynosiła 0 zł. Czy to jest bonus dla każdego gospodarstwa domowego, czy tylko dla tych osób, które mają prawo do bonu energetycznego?

REKLAMA

Zakończenie roku szkolnego 2024 r.

Kiedy kończy się rok szkolny 2023/2024? Do kiedy potrwają wakacje? Czy wszyscy uczniowie rok szkolny kończą w tym samym czasie? 

Producenci owoców i warzyw twardo o Zielonym Ładzie. Oberwą rolnicy, ale też inne grupy społeczne

Producenci owoców i warzyw mówią, że Zielony Ład to bardziej ideologia niż idea. Dotknie nie tylko rolników, ale też inne grupy społeczne. Nie sprzeciwiają się idei produkcji żywności wyróżniającej się wyższą jakością, zwracają jednak uwagę na szereg problemów, które przy okazji mogą poważnie uderzyć w ich działalność. Wśród nich znalazła się biurokracja.

REKLAMA