REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku [pellet, olej, LPG, drewno, Word]

Aktywny wzór wniosku o wypłatę dodatku [pellet, olej, LPG, drewno, Word]
Aktywny wzór wniosku o wypłatę dodatku [pellet, olej, LPG, drewno, Word]
Media

REKLAMA

REKLAMA

Aktywny wzór wniosku o dodatek pelletu, gaz LPG, drewna, oleju do Ukazało się rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wzór wniosku o wypłaty dofinansowania do pelletu (peletu), oleju, LPG, drewna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia wprowadzającego wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych. Trzeba go wypełnić, aby otrzymać dopłaty do pelletu (peletu), gazu LPG, drewna, oleju.

REKLAMA

Poniżej wzór wniosku o dodatek do pelletu, gaz LPG, drewna, oleju w formacie Word:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku do pelletu, LPG, oleju, drewna [Word]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - poz. 2194.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Dodatek do pelletu, oleju, gazu LPG, drewna - wzór wniosku pdf

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wzór można wykorzystać do złożenia wniosku przez ePAUP [Internet]

Plik można załączyć do wniosku o dodatek do pelletu, gaz LPG, drewna, oleju wysłanego do urzędu przez ePUAP (wniosek online, wniosek elektroniczny).

Wzór można więc użyć na podstawie:

Autopromocja
 1. ustawy z 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
 2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Jednolity wzór odciąży samorządy z konieczności podejmowania indywidualnych uchwał przez rady gmin w tej sprawie i przyspieszy proces uruchomienia systemu wypłat dodatku dla gospodarstw domowych.

Da kogo dodatek do pelletu (peletu), oleju, LPG, drewna

Zgodnie z projektem ustawy regulującym m.in. jednorazowe dodatki dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel dodatek przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na pellet drzewny, drewno kawałkowe lub inną biomasę, w szczególności: brykiet drzewny, słomę, ziarna zbóż i nimi zasilane albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy.

Ile wynosi dodatek?

Jednorazowy dodatek w przypadku: biomasy (pellet) to 3 tys. zł; drewna kawałkowego - 1 tys. zł; LPG - 500 zł, a oleju opałowego - 2 tys. zł.

Gdzie znajdę w ePUAP „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”?

Szukaj opcji: "Inne sprawy urzędowe/ korespondencja z urzędem/pismo ogólne do podmiotu publicznego."

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

girm.gov.pl

Złożenie wniosku o dodatek poprzez ePUAP [Instrukcja krok po kroku]

REKLAMA

Wniosek elektroniczny o dodatek, to załącznik do listu online w ePUAP podpisanego profilem zaufanym. Przygotuj wniosek na swoim komputerze. Zaloguj się do swojego konta na ePUAP, a potem dołącz do pisma ogólnego do gminy (do MOPS albo GOPS) załącznik z wnioskiem o dodatek.

Krok 1. Sprawdź na stronach internetowych urzędu gminy, która z gminnych instytucji w Twoim miejscu zamieszkania, zajmuje się obsługą przyznawania i wypłatą dodatku węglowego, osłonowego, do: peletu, gazu LPG, drewna, oleju.

Krok 2. Wypełnij formularz w Wordzie albo PDF. Część urzędów domaga się, aby na wniosku była kopia Twojego odręcznego podpisu, pomimo że wysyłasz do urzędu list podpisany podpisem elektronicznym.Większa część urzędów nie wprowadziła tego wymagania przyjmując, że istotą profilu zaufanego jest zastąpieniu podpisu odręcznego. Dotyczy to także skanu podpisu na pliku Word albo PDF. Skan z podpisem jest zbędny. 

Krok 3. Zaloguj się do portalu ePUAP, znajdź MOPS albo OPS, który rozpatrzy Twój wniosek. Następnie wybierz z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i tam wyślij pismo opatrując je podpisem elektronicznym. W praktyce skorzystasz z ePUAP. Nie musisz mieć bowiem płatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Krok. 4. Sprawdź czy w skrzynce znajduje się Urzędowe Potwierdzenie Złożenia - wejdź w skrzynkę odbiorczą na stronie głównej ePUAP i poszukaj Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia - UPP.

Wniosek o dodatek przez ePuap - instrukcja video

Obowiązuje te same zasady wysyłki dla dodatku osłonowego, węglowego, do pelletu (peletu), gazu LPG, drewna, oleju.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1974)

WZÓR

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Skrócona instrukcja wypełniania:

 1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.
 2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA1)

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

1) Dodatek wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę tego dodatku.

CZĘŚĆ I

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.

DANE WNIOSKODAWCY

 1.  Imię (imiona)

………………………………………………………………………….………………………………

 1. Nazwisko

…………………………………………………………………………………….……………………

 1. Obywatelstwo

…………………………………………………………………………………….……………………

 1. Numer PESEL                               

05. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 2)

…………………………………………………………………………………………………………..

2) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 3)

 1. Gmina / dzielnica

…………………………………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy 

-

 1. Miejscowość

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ulica

…………………………………………………………………………………………………………..

 1.  Nr domu                             05. Nr mieszkania          

……………………………………………………………………………………………………………

06. Nr telefonu 4)                       07. Adres poczty elektronicznej 4)

……………………………………………………………………………………………………………

3)  Adresem miejsca zamieszkania jest adres gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ciepła jest źródło wskazane w niniejszym wniosku.

4) Dane nieobowiązkowe. W przypadku podania adresu e-mail zostanie na niego przesłana informacja o wypłacie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ALBO RACHUNKU W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA

DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA

NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA5)

01. Numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

02. Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie

oszczędnościowo-kredytowej

…………………………………………………………………………………………………………..

5) Należy wypełnić w przypadku chęci otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych

źródeł ciepła w formie przelewu na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

 1. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jest:

         jednoosobowe                   wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy: …….)

Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wypłaca się na wniosek jednej z wyżej wymienionych osób.

W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą: 6)

6) Należy wprowadzić dane wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego – zgodnie z liczbą wskazaną powyżej. W przypadku gdy oświadczenie dotyczy większej liczby członków gospodarstwa domowego niż 6 osób, należy dodać formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

 1. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 1.  Imię (imiona)

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Numer PESEL                               

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 7)

…………………………………………………………………………………………………………..

7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 1. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 1.  Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Numer PESEL                               

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 7)

…………………………………………………………………………………………………………..

7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 1. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 1.  Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Numer PESEL                               

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 7)

…………………………………………………………………………………………………………..

7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 1. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 1.  Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Numer PESEL                               

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 7)

…………………………………………………………………………………………………………..

7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 1. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 1.  Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Numer PESEL                               

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 7)

…………………………………………………………………………………………………………..

7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 1. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 1.  Imię (imiona)

……………………………………………………………………………………..………..……………

 1. Nazwisko

……………………………………………………………………………………..……..………………

 1. Numer PESEL                               

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 7)

…………………………………………………………………………………………………………..

7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

 1. Informacja dotycząca źródeł ciepła 8)

Głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.), jedno z następujących źródeł:

RODZAJ WYKORZYSTYWANEGO ŹRÓDŁA

Kocioł na paliwo stałe 9)

Kominek

Koza

Ogrzewacz powietrza

Trzon kuchenny

Piecokuchnia

Piec kaflowy na paliwo stałe

Kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG 9), 10)

Kocioł olejowy 9)

8) Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze określone wyżej jako główne źródło ciepła oraz pod warunkiem, że to źródło ciepła zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

RODZAJ WYKORZYSTYWANEGO PALIWA

Pelet drzewny

Drewno kawałkowe

Inny rodzaj biomasy:

………………………………………………………………………………………………..

Gaz skroplony LPG 10)

Olej opałowy

REKLAMA

9) Należy zaznaczyć także w przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła zasilanego peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, kotła na gaz skroplony LPG albo kotła na olej opałowy. W tym przypadku do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

10)  Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

CZĘŚĆ II

OŚWIADCZENIA I PODPIS WNIOSKODAWCY

OŚWIADCZENIA

 

Oświadczam, że:

– osoby wymienione w części I w pkt 2 wniosku są członkami mojego gospodarstwa domowego,

– gospodarstwo domowe nie skorzystało z dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, z późn. zm.) ani nie został złożony

wniosek o wypłatę tego dodatku,

– gospodarstwo domowe nie zakupiło paliwa stałego, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od przedsiębiorcy, któremu przysługiwała z tego tytułu rekompensata na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.).

– wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą i aktualne.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

------------------------------                        -----------------------------------          ------------------------------------

(miejscowość)                                         (data: dd/mm/rrrr)                          (podpis wnioskodawcy)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 6 grudnia będzie można się zaszczepić przeciw COVID-19. Jak się zapisać? Kto jest w grupie ryzyka?

  Od 6 grudnia 2023 r. wszystkie osoby powyżej 12 r.ż. będą mogły zaszczepić się szczepionką Nuvaxovid firmy Novavax zmodyfikowaną na podwariant koronawirusa XBB.1.5. Skierowanie na szczepienie będzie wystawione automatycznie przez system w nocy z 5 na 6 grudnia. 

  Ratusz zatwierdził. Feministki zamiast świętych w nazwach ulic w Barcelonie

  Ratusz Barcelony zatwierdził zmianę nazw ulic w stolicy Katalonii, usuwając z nich imiona świętych: Rafała, Magdaleny, Agaty oraz Róży. Ich miejsce zajmą nazwiska działaczek feministycznych, podały władze hiszpańskiego miasta.

  Większe bezpieczeństwo na drogach i przyjazna przestrzeń. Nowoczesne oświetlenie ulic z programem „Rozświetlamy Polskę”

  Ponad miliard złotych w rządowym programie „Rozświetlamy Polskę” trafi do samorządów na wymianę oświetlenia drogowego na energooszczędne. 

  Zima to najtrudniejszy czas dla osób w kryzysie bezdomności. A w Polsce jest ich około 30 tys.

  Bezdomność najbardziej doskwiera zimą. To wtedy  wtedy odnotowuje się wśród osób w kryzysie bezdomności największą liczbę zgonów, a liczba potrzebujących gwałtownie rośnie. 

  REKLAMA

  Kontrowersyjna ustawa "wiatrakowa". O co chodzi? Marszałek Hołownia: intencje były dobre

  Wielkie kontrowersje oraz emocje budzi tzw. ustawa wiatrakowa. Wyjaśniamy o co dokładnie chodzi. Posłowie PiS stawiają szereg zarzutów proponowanym przez posłów Polski 2050-Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej przepisom. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych oraz o stworzenie możliwości wywłaszczeń czy szybszego odrolnienia gruntów pod budowę tych elektrowni. Intencje były dobre, popełniono błędy w komunikacji, w wytłumaczeniu, o co dokładnie chodzi - powiedział 4 grudnia 2023 r. w Polsat News marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Ludzie nie mogą mieć wątpliwości, że nie będzie wiatraków w parkach narodowych, że nikt nie chce stawiać im wiatraków 300 metrów od domu" - dodał.

  Maluch plus. Nabór wniosków dla gmin trwa do 31 grudnia 2023 r. Do podziału jest 5,5 mld zł

  Do końca 2023 r. gminy mogą składać wnioski w ramach drugiego naboru do programu „Maluch plus”. W 2023 r. ministerstwo rodziny i polityki społecznej zwiększyło budżet programu do 5,5 mld zł, co ma pozwolić na utworzenie ponad 102 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

  Niepełnosprawny z Łańcuta nie da rady dotrzeć do Rzeszowa na komisję po punkty. Jakie ma opcje? [świadczenie wspierające]

  To częste pytanie czytelników "Mam kłopoty z poruszaniem się. Jestem przykuty do łóżka. Nie opuszczam mieszkania. W jaki sposób spotkam się z wojewódzkim zespołem ds orzekania o niepełnosprawności.?"

  Szczepienia na koronawirusa (podwariant XBB.1.5. "Kraken") w Polsce - zapisy od 6 grudnia 2023 r.

  Ministerstwo Zdrowia informuje, że od 6 grudnia osoby powyżej 12 roku życia będą mogły zaszczepić się szczepionką Nuvaxovid firmy Novavax zmodyfikowaną na podwariant koronawirusa XBB.1.5 ("Kraken"). W nocy z 5 na 6 grudnia 2023 r. skierowanie na szczepienie zostanie wystawiane automatycznie przez system - informuje MZ.

  REKLAMA

  Biały Dom do Kongresu USA: skończyły nam się pieniądze dla Ukrainy

  Skończyły nam się pieniądze dla Ukrainy i prawie skończył się czas - napisała 4 grudnia 2023 r. w liście do spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona szefowa Biura Budżetu i Zarządzania (OMB) w Białym Domu Shalanda Young. Ostrzegła, że jeśli do końca grudnia Kongres nie przegłosuje nowego pakietu środków dla Ukrainy, administracja nie będzie mogła dostarczać Ukrainie pomocy.

  Od początku roku w polskich kopalniach zginęło 15 osób

  4 grudnia, w Barbórkę czyli Dzień Górnika prezydent Andrzej Duda spotkał się ratownikami górniczymi. Przypomniał, że od początku roku w polskich kopalniach zginęło 15 osób. 

  REKLAMA