reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Bezpieczeństwo > Pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń zostało uregulowane w ustawie z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Pozwolenie na broń jest wyjątkiem od zasady, iż nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji na terenie Polski jest zabronione.

Pozwolenie na broń wydawane jest przez komendanta wojewódzkiego policji, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu. Pozwolenie na broń wydawane jest na czas nieokreślony. Broń pozbawioną cech użytkowania, czyli broń niezdolną do wystrzelenia pocisku oraz wywołania efektu wizualnego lub akustycznego, można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych.

Zobacz także: Warunki przyjęcia do służby w Policji

Pozwolenie na broń może być wydane tylko osobie, która nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego. Wnioskodawca musi również przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Za ważną przyczynę posiadania broni zaś, ustawa uznaje stałe realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia, posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego, udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej, udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim, udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia oraz posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich. Wobec powyższego, pozwolenie na broń wydaje się w celach ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, w celach łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych oraz szkoleniowych.

Polecamy: Przepisy porządkowe w gminie i powiecie

Pozwolenia na broń nie może uzyskać osoba, która nie ma ukończonych 21 lat, chyba że Polski Związek Łowiecki, organizacja sportowa lub stowarzyszenie obronne złoży wniosek o wydanie pozwolenia na broń osobie poniżej 21 roku życia, służącą do celów łowieckich lub sportowych. Na wniosek wskazanych organizacji, pozwolenie może uzyskać osoba mająca ukończone lat 18. Organ policji nie wyda pozwolenia również osobie z zaburzeniami psychicznymi lub o znacznie ograniczonej zdolności psychofizycznej, osobie wskazującej istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego oraz osobie uzależnionej od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Pozwolenie na broń nie może być wydane również osobie, która została skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe bądź za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. W związku z powyższymi przesłankami, osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na broń, ma obowiązek przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenie lekarskie i psychologiczne.

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej i podlega opłacie skarbowej, w wysokości 242 zł, jeśli udzielane jest osobie fizycznej i 1193 złotych, gdy udzielane jest osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie, organ uprawniony wydaje również zaświadczenie uprawniające do nabycia broni wskazanej w pozwoleniu. W pozwoleniu na broń komendant główny policji może ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia.

Zapytaj na: Forum

Warunkiem uzyskania pozwolenia na broń jest dodatkowo zdanie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią, przed komisją powołaną przez właściwy organ policji, a także posiadanie miejsca stałego pobytu na terytorium Polski.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Poczyński

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama