reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Bezpieczeństwo > Przepisy porządkowe w gminie i powiecie

Przepisy porządkowe w gminie i powiecie

Upoważnienie do wydawania przepisów porządkowych stanowi wyjątek od zasady stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych. Wydawanie tych przepisów może mieć miejsce jedynie w ściśle określonych sytuacjach.

Przepisy porządkowe stanowią szczególną kategorię aktów prawa miejscowego. Mają charakter odrębnych regulacji lokalnych, wydawanych w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, dla ochrony dóbr publicznych określonych ustawowo. Przepisy porządkowe wydawać mogą: organy gminy i organy powiatu.

Redakcja poleca: VAT w samorządach (książka)

Gmina

Rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do:
1. ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz
2. zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Przepisy porządkowe ustanawia rada gminy w formie uchwały.

Wyjątkowo, w przypadkach niecierpiących zwłoki, przepisy porządkowe może stanowić wójt (burmistrz, prezydent miasta) w formie zarządzenia. Wydane przez wójta zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

Wójt zobowiązany jest również do przesyłania przepisów porządkowych do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Powiat

Rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do:
1. ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli,
2. ochrony środowiska naturalnego albo
3. zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy.

Przepisy porządkowe powiatu ustanawia rada powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej.

W przypadkach nie cierpiących zwłoki powiatowe przepisy porządkowe, może wydać natomiast zarząd. Podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa rada powiatu.

Zobacz serwis: Bezpieczeństwo

Starosta zobowiązany jest do przesłania przepisów porządkowych do wiadomości organów wykonawczych gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Sposób ogłoszenia

Przepisy porządkowe (również zarządzenia porządkowe) ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, a także w sposób miejscowo przyjęty lub w środkach masowego przekazu.

reklama

Czytaj także

Źródło:

INFOR
Klasyfikacja budżetowa 202090.30 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama