Kategorie

Warunki przyjęcia do służby w Policji

Obowiązuje nowelizacja przepisów ustawy o Policji w zakresie warunków jakie musi spełniać osoba pragnąca podjąć służbę w Policji oraz postępowania kwalifikacyjnego do tej formacji mundurowej. Zmiana została podyktowana m.in. dostosowaniem wymagań jakie ma spełniać kandydat do służby w Policji do wymagań stawianym kandydatom w innych służbach mundurowych.

Warunki jakie musi spełniać kandydat do służby w Policji

Służbę w Policji może pełnić kandydat który spełnia warunki określone przez ustawę o Policji. Zgodnie z nią policjantem może być:

-  obywatel polski,

-  o nieposzlakowanej opinii,

-  nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-  korzystający z pełni praw publicznych,

-  posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

-  posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

-  dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

W porównaniu z poprzednim stanem prawnym w chwili obecnej nie będzie już możliwości, jak było wcześniej, przyjęcia do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że wykazuje szczególne on predyspozycje do służby w Policji.

Ponadto zmieniony został zapis dotyczący karalności kandydata. Przed zmianami jednym z warunków była niekaralność kandydata, rozumiana jako niekaralność za przestępstwo, jak i za wykroczenie. Obecnie do Policji nie może kandydować jedynie osoba która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a więc osoba skazana za wykroczenie spełnia warunek niekaralności. 

Nie oznacza to jednak, że kandydat który został skazany za wykroczenie np. kradzieży, nieobyczajnego wybryku, zakłócenia porządku czy też innego rodzaju spełnia warunki do służby w Policji. Organ przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne w toku postępowania kwalifikacyjnego będzie musiał wziąć pod uwagę to, czy kandydat spełnia wszystkie warunki, w tym również czy posiada nieposzlakowaną opinię. W każdym więc przypadku organ będzie musiał podejmować decyzję w zakresie oceny opinii kandydata mając m.in. na uwadze to, że ukaranie za dane wykroczenie może zostać uznane za brak posiadania nieposzlakowanej opinii.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji

Zgodnie z nowymi uregulowaniami przyjęcie kandydata do służby w Policji następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Policji oraz określenie jego predyspozycji do pełnienia tej służby. Zarządza je i prowadzi Komendant Główny Policji albo komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, a informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego stanowią informację publiczną.

Składa się ono z następujących etapów:

1)   złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;

2)   test wiedzy;

3)   test sprawności fizycznej;

4)   test psychologiczny;

5)   przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;

6)   ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;

7)   sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;

8)   przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Natomiast inna procedura jest stosowana w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji:

1)   w charakterze członka personelu lotniczego, posiadającego uprawnienia lotnicze w określonej specjalności,

2)   w charakterze członka personelu medycznego w oddziale prewencji Policji,

3)   który złożył podanie o przyjęcie do służby, kwestionariusz osobowy kandydata do służby, a także dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe.

W takim przypadku postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 1)   złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;

2)   przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;

3)   ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;

4)   sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;

5)   przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Komendant Główny Policji albo komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu, albo odstępuje od jego prowadzenia w przypadku:

1)   niezłożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby lub dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;

2)   niespełnienia wymagań określonych w ustawie;

3)   uzyskania negatywnego wyniku z testu sprawności fizycznej, testu psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej, badania zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji czy też postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

4)   zatajenia lub podania nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym;

5)   niepoddania się przez kandydata przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania;

6)   przystąpienia do ponownego postępowania kwalifikacyjnego pomimo uzyskania przez niego w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym negatywnego ze sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby lub postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych, gdy z informacji posiadanych przez komendanta prowadzącego postępowanie wynika, że nie uległy zmianie okoliczności stanowiące podstawę negatywnego wyniku z danego etapu;

7)   gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Policji.

   

Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych do dnia wejścia nowych uregulowań  stosuje się przepisy dotychczasowe, z uwzględnieniem wymagań jakie ma spełniać kandydat w brzmieniu nadanym nowymi przepisami.

Jednocześnie do czasu opracowania i wejścia nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby Policji, postępowanie przeprowadzane będzie według dotychczasowych zasad jednak nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych uregulowań.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji (Dz.U. Nr 205 poz.1205)

Piotr Górnik

samorzad.infor.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • x
    2021-05-30 16:39:37
    ?
    0
QR Code
Sektor publiczny
1 sty 2000
25 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Whistleblowing – co z ustawą?

Whistleblowing – co z ustawą? Czego nie wiemy o ustawie wdrażającej dyrektywę o sygnalistach? Czy warto na nią czekać?

Zmiany dla nauczycieli - godziny karciane

Godziny karciane wrócą do szkół? Zdaniem nauczycieli dojdzie do tego poprzez zwiększenie czasu pracy. Propozycje zmian przedstawiło MEiN.

Co się musi znaleźć w aktach budynku?

Dokumentacja techniczna budynku jest bardzo ważna. Przedstawiamy podstawowe informacje na jej temat i wyjaśniamy, czy może ona zostać odtworzona.

6 dla nauczyciela - propozycje MEiN

6 dla nauczyciela - propozycje MEiN. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian dla nauczycieli, w tym podwyżek wynagrodzeń. Nauczyciele mają jednak pracować więcej.

Do 8 lat więzienia za zakażenie koronawirusem?

Zakażenie koronawirusem. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada wysokie kary, takie jak np. za zakażenie wirusem HIV. Sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia.

Awans zawodowy nauczycieli - zmiany

Awans zawodowy nauczycieli - zmiany. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, egzamin na mianowanie oraz zmiany w urlopach dla nauczycieli - to niektóre propozycje MEiN.

Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. - ile wyniosą? Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń. Nauczyciel dyplomowany zarobi nawet 7750 zł.

Trzecia dawka szczepionki na COVID-19

Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 – dla kogo? Jakim preparatem będzie można się zaszczepić?

Darmowe przejazdy komunikacją w Dzień bez Samochodu - 22 września

22 września w Dzień bez Samochodu darmowe przejazdy komunikacją zbiorową w Warszawie i w wielu innych miastach.

Polski Ład - dochody gmin w 2022 r.

Polski Ład. Wiceminister Finansów Sebastian Skuza zapewnia, że żadna gmina w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów niż prognozowała przed Polskim Ładem.

Wynagrodzenia i zatrudnienie w samorządach

Wynagrodzenia w samorządach - czy będą podwyżki w 2022 roku? Czy spodziewana jest redukcja etatów w urzędach?

Stan wyjątkowy - do kiedy?

Stan wyjątkowy - do kiedy? Czy stan nadzwyczajny przy granicy polsko-białoruskiej zostanie przedłużony?

Podwyżki cen za wodę i ścieki 2021-2024

Podwyżki cen za wodę i ścieki. Wiceszef Wód Polskich poinformował, że do regulatora trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W ponad 90 proc. przypadków przedsiębiorstwa zawnioskowano o podwyżki cen za wodę i ścieki. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

4 fala COVID - kiedy lockdown?

4 fala COVID - kiedy lockdown? Minister Zdrowia poinformował w jakiej sytuacji rząd będzie wprowadzał obostrzenia.

Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

Protest medyków 2021 [PODCAST]

Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

Do kiedy wniosek o 300+?

Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

"Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

Środki dla samorządów na działania edukacyjne

Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?

Stan wyjątkowy w Polsce 2021 - czy jest zgodny z prawem? [PODCAST]

2 września 2021 na części terytorium Polski wprowadzono stan wyjątkowy. Jest to odpowiedź polskich władz na, trwający od kilku tygodni, kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią. Co to właściwie oznacza dla obywateli? Czy działania rządu są zgodne z prawem? Te kwestie w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) wyjaśnia mec. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".