reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Bezpieczeństwo > Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Pozwolenie na broń może zostać wydane jedynie w ściśle określonych przypadkach. Jest ono wydawane przez właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji w formie decyzji administracyjnej.

W rozumieniu ustawy o broni i amunicji bronią jest:

 • broń palna - w tym myśliwska, bojowa, gazowa, sportowa, alarmowa, sygnałowa;
 • broń pneumatyczna;
 • miotacze gazu obezwładniającego;
 • broń biała w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach, kastetów i nunczaków, pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy;
 • kusze;
 • paralizatory.

Wydanie pozwolenia na broń

Broń palną i amunicję do niej można posiadać tylko na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji.

Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji.

Istnieją wyjątki od wymogu posiadania pozwolenia na broń. Są one wymienione w art. 11 ustawy o broni i amunicji.

Należy pamiętać o tym, że posiadanie broni bez pozwolenia jest przestępstwem. W przypadku broni palnej lub amunicji do niej, zostało ono określone w art. 263§ 2 Kodeksu karnego Za nielegalne posiadania broni palnej, można podlegać karze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jeżeli chodzi o pozostałe rodzaje broni to ich nielegalne posiadanie stanowi wykroczenie z art.51 ustawy o broni i amunicji i podlega karze grzywny lub aresztu.

Polecamy: Gazeta Samorządu i Administracji

Pozwolenie na posiadanie broni może zostać wydane jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

 1. ochrony osobistej;
 2. ochrony osób i mienia;
 3. łowieckich;
 4. sportowych;
 5. rekonstrukcji historycznych;
 6. kolekcjonerskich;
 7. pamiątkowych;
 8. szkoleniowych.

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobie, która nie ma ukończonych 21 lat, ma zaburzenia psychiczne o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego lub jest ograniczona psychofizycznie w znacznym stopniu.

Przesłanką do odmowy wydania pozwolenia jest także uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych, nieposiadanie stałego miejsca pobytu na terytorium RP a także skazanie prawomocnym wyrokiem za:

 • umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu lub przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

W celach sportowych oraz łowieckich, osobie mające ukończone 18 lat może zostać wydanie pozwolenie na broń. Jest ono wydawane na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego.

Co powinno zawierać podanie o pozwolenie na broń

Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać m.in. oznaczenie daty, miejscowości, daty i miejsca urodzenia, adres stałego pobytu, nr PESEL, określenie liczby egzemplarzy broni, które wnioskodawca zamierza nabyć lub posiadać, podpis wnioskodawcy.

Przepisy wskazują, że do podania o pozwolenie na broń należy także załączyć:

 1. orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa - biegły stwierdza, że wnioskodawca może posługiwać się bronią; 
 2. dokumenty potwierdzające istnienie ważnej przyczyny przywołanej w uzasadnieniu podania, np. w przypadku ubiegania się o broń w celach ochrony osobistej należy wykazać istnienie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.;

  C. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wniosek - jest to kwota 242 zł;

  D. Dwa aktualne zdjęcia wnioskodawcy w formacie 3cm x 4cm.

Najczęściej wybieranym sposobem na uzyskanie pozwolenia jest ubieganie się o pozwolenie na broń do celów sportowych. W tym wypadku należy przedstawić dowód, że jest się członkiem klubu strzeleckiego, i że uzyskało się tam patentu strzelecki oraz licencje strzelecką. Spełnienie tych przesłanek uprawnia do ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych.

Następny krok - egzamin

Po prawidłowym złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na broń osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń musi zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Szczegółowy tryb oraz zakres egzaminy został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

Egzamin składa się z części teoretycznej, która sprawdza znajomość przepisów w zakresie użytkowania i posiadania broni oraz praktycznej, która obejmuje sprawdzenie czy osoba potrafi bezpiecznie posługiwać się bronią.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy wnieść opłatę, której wysokość jest uzależniona od celu w jakim wnioskodawca ubiega się o wydanie broni.

 wysokość opłaty za przystąpienie do egzaminu w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń w celach sportowych wynosi 800 zł, a w przypadku celów ochrony osobistej jest to kwota 500 zł.

Ostatni kroki - wydanie pozwolenia, zakup broni oraz jej rejestracja

Gdy podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone oraz egzamin zostanie zaliczony, komendant wojewódzki wydaje pozwolenie na broń. Robi to w drodze decyzji administracyjnej. W tym pozwoleniu określa cel w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

Po wydaniu pozwolenia, na wniosek osoby, która je uzyskała, komendant wojewódzki wydaje zaświadczenie uprawniające do nabycia broni. Tylko z tym zaświadczeniem możliwy jest zakup broni.

Nabywca broni jest zobowiązany do jej zarejestrowania w ciągu 5 dni od dnia zakupu na podstawie dowodu jej nabycia. Fakt nabycia zostaje potwierdzony w legitymacji posiadacza broni, która zostaje wydana przez organ wydający pozwolenie.

Opracowano na podstawie:

Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. 2000 nr 19 poz. 241 z późn. zm.)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama