Kategorie

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Bartłomiej Ceglarski
Jak uzyskać pozwolenie na broń?/ fot. Fotolia
Pozwolenie na broń może zostać wydane jedynie w ściśle określonych przypadkach. Jest ono wydawane przez właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji w formie decyzji administracyjnej.

W rozumieniu ustawy o broni i amunicji bronią jest:

 • broń palna - w tym myśliwska, bojowa, gazowa, sportowa, alarmowa, sygnałowa;
 • broń pneumatyczna;
 • miotacze gazu obezwładniającego;
 • broń biała w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach, kastetów i nunczaków, pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy;
 • kusze;
 • paralizatory.

Wydanie pozwolenia na broń

Broń palną i amunicję do niej można posiadać tylko na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji.

Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji.

Istnieją wyjątki od wymogu posiadania pozwolenia na broń. Są one wymienione w art. 11 ustawy o broni i amunicji.

Należy pamiętać o tym, że posiadanie broni bez pozwolenia jest przestępstwem. W przypadku broni palnej lub amunicji do niej, zostało ono określone w art. 263§ 2 Kodeksu karnego Za nielegalne posiadania broni palnej, można podlegać karze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jeżeli chodzi o pozostałe rodzaje broni to ich nielegalne posiadanie stanowi wykroczenie z art.51 ustawy o broni i amunicji i podlega karze grzywny lub aresztu.

Polecamy: Gazeta Samorządu i Administracji

Pozwolenie na posiadanie broni może zostać wydane jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

 1. ochrony osobistej;
 2. ochrony osób i mienia;
 3. łowieckich;
 4. sportowych;
 5. rekonstrukcji historycznych;
 6. kolekcjonerskich;
 7. pamiątkowych;
 8. szkoleniowych.

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobie, która nie ma ukończonych 21 lat, ma zaburzenia psychiczne o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego lub jest ograniczona psychofizycznie w znacznym stopniu.

Przesłanką do odmowy wydania pozwolenia jest także uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych, nieposiadanie stałego miejsca pobytu na terytorium RP a także skazanie prawomocnym wyrokiem za:

 • umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu lub przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

W celach sportowych oraz łowieckich, osobie mające ukończone 18 lat może zostać wydanie pozwolenie na broń. Jest ono wydawane na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego.

Co powinno zawierać podanie o pozwolenie na broń

Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać m.in. oznaczenie daty, miejscowości, daty i miejsca urodzenia, adres stałego pobytu, nr PESEL, określenie liczby egzemplarzy broni, które wnioskodawca zamierza nabyć lub posiadać, podpis wnioskodawcy.

Przepisy wskazują, że do podania o pozwolenie na broń należy także załączyć:

 1. orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa - biegły stwierdza, że wnioskodawca może posługiwać się bronią; 
 2. dokumenty potwierdzające istnienie ważnej przyczyny przywołanej w uzasadnieniu podania, np. w przypadku ubiegania się o broń w celach ochrony osobistej należy wykazać istnienie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.;

  C. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wniosek - jest to kwota 242 zł;

  D. Dwa aktualne zdjęcia wnioskodawcy w formacie 3cm x 4cm.

Najczęściej wybieranym sposobem na uzyskanie pozwolenia jest ubieganie się o pozwolenie na broń do celów sportowych. W tym wypadku należy przedstawić dowód, że jest się członkiem klubu strzeleckiego, i że uzyskało się tam patentu strzelecki oraz licencje strzelecką. Spełnienie tych przesłanek uprawnia do ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych.

Następny krok - egzamin

Reklama

Po prawidłowym złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na broń osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń musi zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Szczegółowy tryb oraz zakres egzaminy został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

Egzamin składa się z części teoretycznej, która sprawdza znajomość przepisów w zakresie użytkowania i posiadania broni oraz praktycznej, która obejmuje sprawdzenie czy osoba potrafi bezpiecznie posługiwać się bronią.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy wnieść opłatę, której wysokość jest uzależniona od celu w jakim wnioskodawca ubiega się o wydanie broni.

 wysokość opłaty za przystąpienie do egzaminu w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń w celach sportowych wynosi 800 zł, a w przypadku celów ochrony osobistej jest to kwota 500 zł.

Ostatni kroki - wydanie pozwolenia, zakup broni oraz jej rejestracja

Reklama

Gdy podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone oraz egzamin zostanie zaliczony, komendant wojewódzki wydaje pozwolenie na broń. Robi to w drodze decyzji administracyjnej. W tym pozwoleniu określa cel w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

Po wydaniu pozwolenia, na wniosek osoby, która je uzyskała, komendant wojewódzki wydaje zaświadczenie uprawniające do nabycia broni. Tylko z tym zaświadczeniem możliwy jest zakup broni.

Nabywca broni jest zobowiązany do jej zarejestrowania w ciągu 5 dni od dnia zakupu na podstawie dowodu jej nabycia. Fakt nabycia zostaje potwierdzony w legitymacji posiadacza broni, która zostaje wydana przez organ wydający pozwolenie.

Opracowano na podstawie:

Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. 2000 nr 19 poz. 241 z późn. zm.)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne?

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne? Rząd łagodzi obostrzenia covidowe, ale utrzymuje całkowity zakaz zgromadzeń spontanicznych. RPO przesłał swoje stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego.

  Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów 

  Najwyższe kierownictwo - rola we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwaną potocznie dyrektywą o sygnalistach, pozostało 6 i pół miesiąca, aby sektor publiczny oraz duże przedsiębiorstwa wdrożyły systemy dla sygnalistów. Odpowiedzialność za to ponosi najwyższe kierownictwo.