| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Gospodarka komunalna > Utrzymanie czystości i porządku w gminach - nowe przepisy od 1 lutego 2015 r.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach - nowe przepisy od 1 lutego 2015 r.

1 lutego 2015 roku zmianie ulega częśc przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nowymi przepisami opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie podlegała zaokrągleniu.

Z dniem 1 lutego 2015 r. wchodzi w życie w znacznej części ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 17 stycznia 2015 r., poz. 87). Niniejszą ustawą zmieniono wiele istotnych uregulowań w zakresie obowiązków i zadań gmin.

Oto najistotniejsze z nich:

- w art. 6q ust. 1 ustanowiono, że w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,które stanowią dochód związku międzygminnego - zarządowi związku międzygminnego;

Polecamy serwis: Podatki i opłaty

- w art. 6q ust. 2 określono, że kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu. niniejszy przepis stanowi odmiennie od stanowiska RIO w Szczecinie wyrażonego w piśmie z dnia 2 sierpnia 2013 r. (znak pisma: K.0542.67.JW.2013), które było zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 17 października 2013 r. (znak pisma: PK4/8012/285/JWA/13/RD-108377/2013).

- w art. 6qa ust. 1 postanowiono, że właściwy organ gminy, do której nie stosuje się art. 19 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, może wykonywać zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego. Porozumienie nie może dotyczyć prowadzenia egzekucji należności pieniężnych z nieruchomości.

W art. 11 ustawy z dnia 28 listopada określono, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Źródło: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Zobacz również: Nowelizacja ustawy o odpadach podpisana

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »