| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Pomoc społeczna

Opodatkowanie zasiłku celowego

Aktualizacja: 13.01.2010

Dyrektor naszego ośrodka pomocy społecznej przyznał zasiłek celowy zwrotny na pokrycie kosztów rehabilitacji dziecka osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej, ponieważ dochód rodziny ustalony w drodze wywiadu środowiskowego w nieznacznym stopniu przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej. Jednocześnie zapadła decyzja, że z powodu bardzo trudnej sytuacji rodziny wnioskodawcy zasiłek ten nie będzie podlegał zwrotowi. Czy wypłaconą kwotę należy potraktować jako przychód z innych źródeł i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych? »

Jak powiaty dbają o niepełnosprawnych

Aktualizacja: 13.01.2010

Każdy powiat musi przygotować program wsparcia i pomocy dla osób niepełnosprawnych. Jednak opracowanie takiego dokumentu jest tylko początkiem do wdrożenia go w życie. Na pytanie, jak w jednym dokumencie połączyć wszystkie ważne elementy, odpowiadają wyniki analizy Fundacji TUS. »

Czy Centra Integracji Społecznej zostaną zlikwidowane

Aktualizacja: 25.01.2010

Rząd w projekcie ustawy o finansach publicznych z 2008 r. zaproponował likwidację gospodarstw pomocniczych. Do tej grupy jednostek zaliczane są m.in. Centra Integracji Społecznej. Pracownicy Centrów są zaniepokojeni planowanymi zmianami. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu kontrowersyjnemu pomysłowi. »

Do kupienia nawet całe budynki

Aktualizacja: 13.01.2010

Gminy będą mogły kupować - przy finansowej pomocy z budżetu państwa - całe budynki z przeznaczeniem na cele socjalne. Obecnie mogą nabywać tylko poszczególne lokale. »

Łatwiej będzie dożywiać dzieci

Aktualizacja: 13.01.2010

W uzasadnionych przypadkach będzie można zrezygnować z przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i wydawania decyzji administracyjnej dotyczących zapewnienia głodnemu dziecku darmowego posiłku w szkole. »

Kontrola i nadzór w jednostkach pomocy społecznej

Aktualizacja: 13.01.2010

W jaki sposób i przez kogo przeprowadza się kontrole w jednostkach zajmujących się pomocą społeczną? »

Centra i kluby integracji społecznej skutecznie rozwiązują lokalne problemy społeczne

Aktualizacja: 13.01.2010

Znalezienie zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych jest bardzo trudne, a często niemożliwe. Sprawdzonym sposobem na zmianę postawy i zaangażowanie bezrobotnych w szukanie pracy jest zatrudnienie socjalne. Dzięki tworzeniu przez samorządy i organizacje pozarządowe Centrów i Klubów Integracji Społecznej, a także wspieranie lokalnych przedsiębiorców zjawisko wykluczenia społecznego się zmniejsza. »

Jakie są możliwości awansu w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Aktualizacja: 05.05.2010

Jakie przepisy regulują obecnie prawa i obowiązki zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej? »

Budownictwo społeczne w gminach

Aktualizacja: 04.02.2010

Rynek. W Polsce działa 370 towarzystw budownictwa społecznego. Zakładają je najczęściej samorządy, by rozwiązać lokalne problemy mieszkaniowe. »

Kolejność stosowania przepisów przy rozstrzygnięciach dotyczących pomocy finansowej

Aktualizacja: 13.01.2010

Zgodnie z przepisem art. 14 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje się przepisy k.p.a., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Należy więc przyjąć, iż co do zasady sprawy objęte zakresem przedmiotowym tej ustawy toczą się w oparciu o jej przepisy, a wyjątkowo na podstawie reguł k.p.a. lub innych, o ile przepis wprost tak wskaże. Zatem w przypadku wątpliwości do stosowania norm ustawowych lub k.p.a. pierwszeństwo mają te pierwsze. »

URE chce, aby opłaty za prąd były dotowane

Aktualizacja: 13.01.2010

Urząd Regulacji Energetyki z trudem przebija się przez kolejne ministerstwa z koncepcją pomocy finansowej dla ubogich odbiorców energii. MF ma własną koncepcję. »

Brak kontroli w domach pomocy społecznej

Aktualizacja: 13.01.2010

Założenie domu pomocy społecznej wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia od wojewody i rejestracją ośrodka. W czasie działania ośrodka jego działalność jest systematycznie kontrolowana, a dalsze funkcjonowanie placówki zależy od pozytywnej oceny. Problemy zaczynają się, gdy placówkę prowadzi osoba prywatna na zasadach komercyjnych, ponieważ nad takim ośrodkiem organy administracji nie mają żadnego nadzoru. »

Informacje o dochodach muszą być ujawnione

Aktualizacja: 13.01.2010

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. »

Do kiedy domy pomocy muszą spełniać standardy świadczenia usług

Aktualizacja: 13.01.2010

Czy planowane jest wprowadzenie zmiany do rozporządzenia ministra polityki społecznej z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej poprzez dodanie przepisu, z którego wynikałoby jednoznacznie, iż wymienione w niniejszym rozporządzeniu standardy bezwzględnie obowiązują w przypadku nowo otwieranych domów pomocy społecznej, a w przypadku domów istniejących (np. w budynkach zabytkowych) wojewoda może wydać - w uzasadnionych przypadkach - pozwolenie na ich prowadzenie, czyniąc odstępstwa od wybranych standardów? »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »