reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Pomoc społeczna > Zasiłek celowy - kiedy przysługuje

Zasiłek celowy - kiedy przysługuje

Zasiłek celowy służy zaspokojeniu konkretnej, niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek ten może być przyznany przy uwzględnieniu kryterium dochodowego, ale również z jego pominięciem w szczególnych przypadkach. Zasiłek celowy to jednorazowe świadczenie, którego kwota jest ustalana indywidualnie.

Na co przysługuje zasiłek celowy?

Zasiłek celowy jest jednym ze świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej.  Zgodnie z ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593) (dalej: ustawa o pomocy społecznej)  zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, czyli na przykład na pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

- żywności,

- leków i leczenia,

- opału,

- odzieży,

- niezbędnych przedmiotów użytku domowego,

- drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,

- kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne

Zasiłek celowy może być także udzielony na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych.

Kryterium dochodowe w 2018 r.

Uzyskanie zasiłku celowego uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego. Do końca września 2018 r. te kryteria wynoszą:

- dla osoby samotnej gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł,

- dla osoby w rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. tj. 514 zł.

Zobacz: Pomoc społeczna

Kryterium dochodowe w 2019 r.

Już od 1 października 2018 r. zaczną obowiązywać nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej, w tym zasiłku celowego. Będą one wynosić 528 zł dla osoby w rodzinie oraz 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej, czyli takiej prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Zasiłek celowy bez kryterium dochodowego

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje przypadki, w których zasiłek może być udzielony z pominięciem kryterium dochodowego. Będzie nim zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, a także klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Podobnie zasiłek celowy, który został przyznany w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego.  Kontrakt socjalny to umowa zawarta z pracownikiem socjalnym, określająca sposoby współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  W takim przypadku zasiłek celowy może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy z przekroczeniem kryterium dochodowego

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe może być przyznany:

- specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 634 zł) lub rodziny (tj. 514 zł) i nie podlegający zwrotowi,

- zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Ile wynosi zasiłek celowy?

Zasiłek celowy nie ma kwoty minimalnej ani maksymalnej. Jest to świadczenie jednorazowe, przyznawane w danym miesiącu kalendarzowym na konkretne cele. Jego wysokość będzie zależeć od takich czynników jak:

- ilość środków finansowych przeznaczonych na pomoc społeczną w danym ośrodku,

- liczba osób aktualnie uprawnionych do korzystania z takiej pomocy,

- indywidualne okoliczności danego przypadku.

Warto zaznaczyć, że może być także przyznany w formie biletu kredytowanego, który jest formą świadczenia niepieniężnego. Przyznaje się go osobom, które muszą udać się do innej miejscowości celem załatwienia ważnych spraw rodzinnych lub urzędowych. Bilet kredytowany uprawnia do przejazdu wyłącznie w klasie drugiej, pociągami osobowymi lub pośpiesznymi, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, jeśli nie ma innego połączenia niż pociąg pośpieszny.

Jak dostać zasiłek celowy?

Wniosek o przyznanie zasiłku celowego należy składać w odpowiednim dla miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej. Oprócz wniosku wymagany może być dokument potwierdzający tożsamość, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające sytuację finansowa oraz życiową, które określi pracownik socjalny. Możliwe, że dodatkowo przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy.  Szczegółowe informacje można uzyskać we właściwej instytucji.

Należy jednak podkreślić, że spełnienie przesłanek i kryterium dochodowego nie gwarantuje wypłacenia przez gminę pieniędzy. Zasiłek celowy ma charakter uznaniowy i istnieje możliwość, że po przeanalizowaniu konkretnego przypadku albo w związku z napływem zbyt wielu wniosków gmina odmówi jego przyznania.

Od decyzji administracyjnej wydanej przez odpowiedni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrick Wilhelmsen

Adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym i prawie karnym gospodarczym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama