REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Laptopy dla czwartoklasistów - wzór umowy

laptop, notebook, uczeń, szkoła, edukacja, laptopy dla czwartoklasistów
laptop, notebook, uczeń, szkoła, edukacja, laptopy dla czwartoklasistów
laptop, notebook, uczeń, szkoła, edukacja
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas czwartych otrzymają darmowe laptopy. 2 sierpnia 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzór umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę. Projekt wejść ma w życie 2 sierpnia 2023 r. Przypomnijmy, że laptopy otrzymają również nauczyciele, a dokładnie bon na ich zakup. Poniżej publikujemy wzór umowy. Określono w nim przede wszystkim obowiązki jakie mieć będą samorządy po otrzymaniu laptopów dla uczniów klas czwartych. Przedmiotem umowy są nowe, nieużytkowane, sprawne technicznie komputery przenośne typu laptop, oznaczone zgodnie z opracowanym wzorem graficznym w oryginalnych opakowaniach i dołączonymi do nich dokumentami otrzymanymi przy ich zakupie, w szczególności deklaracjami zgodności z normami i certyfikatami lub z nimi równoważnymi oraz poradnikami obsługi w języku polskim dostępnymi on-line lub na dysku twardym komputerów przenośnych typu laptop, które wyszczególniono w innych dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia procesu przekazania komputerów przenośnych typu laptop.

REKLAMA

Wzór umowy na laptop dla ucznia

UMOWA PRZEKAZANIA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH TYPU LAPTOP ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁĘ 

 

zawarta dnia ….................……………. w …………………., zwana dalej „Umową”, pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Cyfryzacji, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, reprezentowanym przez: 

…………………….. – …………………………………………………….., na podstawie upoważnienia z dnia ……………………………roku, nr ……………………………….., 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Organem prowadzącym szkołę z siedzibą w …………….. przy ul. ………... NIP …., REGON … 

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………….

 

§ 1. Ilekroć w Umowie jest mowa o:

1)     Ministrze należy przez to rozumieć Ministra Cyfryzacji;

2)     Organie prowadzącym szkołę należy przez to rozumieć właściwego ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900). W przypadku szkoły artystycznej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organ prowadzący szkołę należy rozumieć również specjalistyczną jednostkę nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

3)     protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy - należy przez to rozumieć inny dokument niezbędny do przeprowadzenia procesu przekazania Przedmiotu Umowy; 

REKLAMA

4)     Przedmiocie Umowy ‒ należy przez to rozumieć nowe, nieużytkowane, sprawne technicznie komputery przenośne typu laptop, oznaczone zgodnie z opracowanym wzorem graficznym w oryginalnych opakowaniach i dołączonymi do nich dokumentami otrzymanymi przy ich zakupie, w szczególności deklaracjami zgodności z normami i certyfikatami lub z nimi równoważnymi oraz poradnikami obsługi w języku polskim dostępnymi on-line lub na dysku twardym komputerów przenośnych typu laptop, które wyszczególniono w innych dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia procesu przekazania komputerów przenośnych typu laptop, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy;

5)     rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych ucznia klasy objętej wsparciem oraz osobę lub podmiot sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem, które jest uczniem klasy objętej wsparciem;

6)     Stronach należy przez to rozumieć Ministra i Organ prowadzący szkołę;

7)     uczniach klasy objętej wsparciem ‒ należy przez to rozumieć uczniów klasy IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej oraz uczniów publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej;

8)     Ustawie ‒ należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369).

REKLAMA

§ 2. 1. Minister przekazuje, a Organ prowadzący szkołę przyjmuje: ……(liczba) Przedmiotu Umowy o parametrach i numerach seryjnych opisanych w protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, o łącznej wartości: ….. zł (słownie: …), przy czym wartość jednostkowa Przedmiotu Umowy wynosi … zł (słownie: …).

2. Organ prowadzący szkołę przyjmuje Przedmiot Umowy w celu jego dalszego przekazania na własność lub użyczenie rodzicom ucznia klasy objętej wsparciem w roku szkolnym … …, w szkole/szkołach prowadzonej/ych przez ten Organ. 

3. Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez osobę, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy. 

§ 3. 1. Minister oświadcza, że:

1)     Przedmiot Umowy został zakupiony w związku z realizacją wsparcia wynikającego z Ustawy;

2)     Przedmiot Umowy spełnia minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego typu laptop dla ucznia klasy objętej wsparciem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234).

2. Minister prowadzi ewidencję zakupionych i przekazanych Organowi prowadzącemu szkołę Przedmiotu Umowy, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy.

§ 4. Organ prowadzący szkołę zobowiązuje się do:

1)     współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację wsparcia wynikającego z Ustawy;

2)     uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji, w szczególności do wypełniania ankiet;

3)     umożliwienia przedstawicielom Ministra odbywanie wizyt w szkole/szkołach prowadzonej/ych przez Organ prowadzący szkołę, w terminie 5 lat od dnia wydania Przedmiotu Umowy, w celu weryfikacji realizacji Przedmiotu Umowy w związku z udzielonym wsparciem wynikającym z Ustawy.

§ 5. 1. Osobą wyznaczoną do realizacji Przedmiotu Umowy, w imieniu Ministra jest …………………..

2. Osobą wyznaczoną do realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Organu prowadzącego szkołę jest osoba wskazana do jego reprezentowania w komparycji Umowy. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 2, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy przekaże osobie, o której mowa w ust. 1, dane (imię i nazwisko, nr PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego, a w przypadku ich braku  rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) osób upoważnionych do odbioru Przedmiotu Umowy w imieniu Organu prowadzącego szkołę wraz z przyporządkowaną do tych osób listą lokalizacji szkół, do których zostanie dostarczony Przedmiot Umowy wraz z jego liczbą.

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz osób upoważnionych do odbioru Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 3, bez konieczności zmiany Umowy. Zmiana osób dla swej skuteczności wymaga jednostronnego oświadczenia Strony sporządzonego w formie dokumentowej.

§ 6. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą Stron w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności.

§ 7. Umowa została sporządzona w formie dokumentowej i podpisana zgodnie z § 4 ust. 1 Ustawy oraz zawarta w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę: W celu wypracowania jednego standardu umów zdecydowano się na określenie wzoru umowy, w drodze rozporządzenia. Zatem wzór umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop zawiera klasyczne essentialia negotii umowy precyzujące procedurę przekazania laptopów organom prowadzącym szkołę. 

Opracowano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

  Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

  Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

  23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

  Wyższe stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela]. Rozporządzenie już obowiązuje

  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r.

  Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

  Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

  REKLAMA

  Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I. Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

  W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

  Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

  W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

  Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

  Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

  Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

  W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

  REKLAMA

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

  Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

  Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

  REKLAMA