Kategorie

Ocena pracy dyrektora szkoły 2017 r.

Ocena pracy dyrektora 2017 r./ fot. Fotolia
W styczniu 2017 r. weszły w życie zmiany w zakresie oceniania pracy dyrektora szkoły. Przepisy dotyczą także nauczycieli, którym powierzono pełnienie obowiązków dyrektora. Jak będzie wyglądała ocena pracy na nowych zasadach?
Reklama

Zmieniła się rola organu prowadzącego szkołę w zakresie oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły. Jednak zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem, głos organu prowadzącego nadal musi być brany po uwagę.

1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły. W poprzednim stanie prawnym obowiązującym do końca 2016 r. oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonywał organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Obecnie oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. W przypadku zaś, gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, oceny dokonuje ten organ (art. 6a ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; dalej: k.n.).

Zobacz również: Reforma oświaty

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, dokonując oceny pracy, ma obowiązek działania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zatem sporządzenie oceny pracy uzależnione jest od współdziałania obu tych organów. W zakresie „porozumienia” powinny one wypracować i uzgodnić wspólne stanowisko co do rozstrzygnięcia danej sprawy.

Reklama

WSA w Poznaniu w wyroku z 31 stycznia 2013 r. (sygn. akt IV SA/Po 1041/12) orzekł, że „współdziałanie polega na wydaniu przez każdy z organów oceny cząstkowej, a następnie na ich podstawie na wydaniu wspólnej oceny końcowej. Przyjęcie takiej zasady oznacza, że w razie zaistnienia rozbieżnych stanowisk obu organów nie jest możliwe skuteczne zakończenie oceny pracy dyrektora”.

WSA w Gliwicach w wyroku z 21 października 2016 r. (sygn. akt IV SA/Gl 587/16) wskazał, że „ocena pracy dyrektora odbywa się etapowo, gdyż oba zobowiązane do oceny organy (nadzoru pedagogicznego i prowadzącego szkołę) dokonują odrębnych ocen cząstkowych, a także jednej oceny cząstkowej »w porozumieniu«”. Ponadto WSA uznał, że dokonanie oceny cząstkowej przez każdy z organów, a także oceny, która powinna być wynikiem konsensusu organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkołę jest jednym ze wstępnych stadiów procesu oceniania dyrektora szkoły składającym się na całościowy obraz jego umiejętności i zachowania”.

Oceny cząstkowe

Ocena pracy dyrektora składa się z ocen cząstkowych w zakresie realizacji zadań obejmujących:

1) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, dysponowanie środkami finansowymi szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły oraz realizowanie polityki kadrowej (czyli zadań określonych w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; dalej: u.s.o., oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 k.n.) – oceny dokonuje organ prowadzący szkołę,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad podległą szkołą; współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; utrzymanie odpowiedniego poziomu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz przestrzeganie czasu pracy przez nauczycieli (czyli zadań określonych w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 u.s.o. oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 k.n.) – oceny dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą,

3) wykonywanie innych zadań m.in. kierowanie i reprezentowanie szkoły na zewnątrz, sprawowanie opieki nad uczniami i zapewnienie im możliwości rozwoju, realizowanie uchwał rady szkoły i rady pedagogicznej, stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, współpracę z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim (czyli zadań określonych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5a, 6, 9 i 10 oraz ust. 4 u.s.o., a także w art. 6 i w art. 7 ust. 2 pkt 2–4 i pkt 6 k.n.) – oceny dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę – oceny tej dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą

– § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (dalej: rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczyciela).

Polecamy: Gazeta Samorządu i Administracji

Organy kontrolne

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami, placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa, jest kurator oświaty, który wykonuje zadania w imieniu wojewody (art. 31 ust. 1 pkt 1 u.s.o.). Natomiast kompetencje organu prowadzącego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa (art. 91d pkt 3 k.n.).

Kurator, jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny, dokonuje oceny pracy dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole (art. 6a ust. 7 k.n.). Obie te opinie powinny być wyrażone na piśmie (§ 9 pkt 3 rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela).

Zatem od 1 stycznia 2017 r. oceny pracy np. dyrektora szkoły podstawowej dokona kurator oświaty w porozumieniu z wójtem (burmistrzem lub prezydentem miasta).

Dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, od sporządzonej oceny pracy w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił (art. 6a ust. 9 pkt 2 k.n.). Organ, który ustalił ocenę powołuje zespół oceniający w celu rozpatrzenia wniosku. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie (art. 6a ust. 10 k.n.).

PODSTAWY PRAWNE

● art. 4, art. 31 ust. 1, art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 9, 10 i ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

● art. 6, art. 6a ust. 6, 7, 9 pkt 2 i 10, art. 7 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 42 ust. 2, art. 91d pkt 3 ustawy 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

● § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2035)

ANNA RYL

ekspert w dziedzinie prawa, w szczególności prawa pracy i podatków, biegły sądowy

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.