reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Środowisko > Postępowanie o udzielenie zamówienia a selektywne zbieranie odpadów 2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia a selektywne zbieranie odpadów 2019 r.

Już 1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Sprawdź zmiany!

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2018 r., poz 2482, dalej: Rozporządzenie zmieniające). Wskazanym w poprzednim zdaniu aktem w rozporządzeniu zmienianym 1 dodano § 6 ust. 4 którego treść odwołuje się do umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (§ 6 ust. 3 Rozporządzenia zmienianego).

Zakres wprowadzanych zmian

W myśl § 6 ust. 3 Rozporządzenia umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1. obowiązująca w dniu 1 lipca 2017 r.,

2. określająca wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z Rozporządzeniem,

zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

W wyniku nowelizacji w § 6 dodano ust. 4, przewidujący, że w przypadku, gdy umowa o której mowa w § 6 ust. 3 Rozporządzenia, zostanie rozwiązania albo wygaśnie przed dniem 30 czerwca 2019 r., dopuszcza się zawarcie kolejnej umowy na:

1. odbieranie lub

2. odbieranie i zagospodarowanie,

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości komunalnych w sposób niezgodny z Rozporządzeniem, na czas nie dłuższy niż do 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia zmieniającego, wprowadzony nowelizacją § 6 ust. 4 nie znajduje zastosowania do wszystkich umów na odbierania lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów, które:

1. obowiązywały w dniu 1 lipca 2017 r.,

2. określały wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z Rozporządzeniem,

lecz wyłącznie do tych, które:

1. zostały rozwiązane albo wygasły przed 1 stycznia 2019 r., a w ich miejsce nie zostały zawarte nowe umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

2. zostaną rozwiązane albo wygasną w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zobacz: Postępowanie administracyjne

Zmiany normatywne a trwające postępowania o udzielenie zamówienia

W przypadku znacznej części umów, które obowiązywały 1 lipca 2017 r. i wygasały lub zostały rozwiązane z dniem 31 grudnia 2018 r. albo w terminie wcześniejszym, zamawiający w momencie wejścia w życie Rozporządzenie zmieniającego zawarli już nowe umowy na odbieranie lub obieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, co zaktualizowało przesłankę negatywną przewidzianej w § 2 pkt 1 Rozporządzenia zmieniającego.

Do umów, które zastąpiły umowy obowiązujące dnia 1 lipca 2017 r. i które wygasły lub zostały rozwiązane przed dniem 1 stycznia 2019 r., nie znajduje zastosowania wyłącznie przewidziane w § 6 ust. 4 Rozporządzenia. W konsekwencji umowy takie muszą uwzględniać wymogi przewidziane Rozporządzeniem.

Uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że w zasadniczej części regulacje § 6 ust. 4 znajdą zastosowanie względem umów które wygasną lub zostaną rozwiązane po 1 stycznia 2019 r. a przed 30 czerwca 2019 r. Zważając na okoliczność, iż wygaśnięcie umowy na skutek upłynięcia czasu na który została zawarta, jest zdarzeniem przewidywalnym, nie można wykluczyć, że ww. zmiany weszły w życie w trakcie trwania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Polecamy produkt: Klasyfikacja budżetowa 2019

W przypadku wszczętych i niezakończonych postępowań, możliwość dokonania modyfikacji dostosowawczej treści dokumentacji przetargowej do zmienionego Rozporządzenia jest uzależniona od stadium na jakim znajduje się postępowanie. Jeżeli termin składania ofert jeszcze nie upłynął zamawiający dysponuje możliwością wprowadzenia zmian w dokumentacji (art. 12a i 38 ust. 4 P.z.p.), w tym dokonania ich etapowo: najpierw przedłużenia terminu składania ofert (jeżeli upływa zbyt szybko na dokonanie całościowych zmian) a następnie dokonanie zmian właściwych, ewentualnie uzupełnionych o dodatkową zmianę terminu składania ofert.

W przypadku postępowań, w których termin składania ofert już upłynął, zamawiający zasadniczo powinien dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej a jedynie wyjątkowo unieważnić postępowanie (w tym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 P.z.p.). Jeżeli postępowanie nie zostało unieważnione, w tym jeżeli zamawiający już dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, to ewentualne zmiany dostosowawcze powinny zostać wprowadzone w trybie modyfikacji umowy w sprawie zamówienia publicznego z zachowaniem wymogów art. 140 i 144 P.z.p.

1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19, dalej: Rozporządzenie lub Rozporządzenie zmieniane).

Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych

Maciej Kiełbus

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bil

Kancelaria Bil specjalizuje się w obsłudze prawnej biznesu. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców na wszystkich płaszczyznach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama