reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Zarządzanie nieruchomościami

Niedostarczenie lokalu socjalnego - odszkodowanie od gminy

Aktualizacja: 16.10.2013

W przypadku gdy gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 18 ust. 4. u.o.p.l.). Przepis ten dotyczy szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. »

Najem dotowany z budżetu państwa i samorządów

Aktualizacja: 11.10.2013

Najem powinien być dotowany z budżetu państwa lub samorządów tylko w przypadku najuboższych. Takie zdane prezentuje ministerstwo transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Czy oznacza to konieczność nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów? »

Mieszkanie dla Młodych w 2014 roku a budowa domu

Aktualizacja: 24.10.2013

Mieszkanie dla Młodych, czyli program, który w założeniu ma wystartować w 2014 roku, będzie wspierał także budowę domów jednorodzinnych. Tak zapowiadają politycy. Poniekąd można odnieść wrażenie, że ma to być pewnego rodzaju alternatywa dla ulgi budowlanej. »

Dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego od 2014 r.

Aktualizacja: 24.10.2013

Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Wypłatą dodatków energetycznych zajmą się gminy. »

Mieszkanie dla Młodych – wyższe limity cenowe

Aktualizacja: 19.08.2013

Coraz mniej czasu pozostaje do wejścia w życie programu Mieszkanie dla Młodych, który ma wspierać zakup pierwszego lokalu mieszkalnego. W projekcie ustawy pojawiła się kolejna zmiana dotycząca wyższych limitów cenowych. »

Dziedziczenie lokalu - jak uniknąć podziału?

Aktualizacja: 29.07.2013

Dziedziczenie lokalu może niekiedy wiązać się z koniecznością jego podziału. Jak tego uniknąć? Podpowiadamy, co zrobić, by nieruchomość trafiła w ręce jednego właściciela. »

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

Aktualizacja: 09.07.2013

Wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości w wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. »

Zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

Aktualizacja: 09.07.2013

Osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości, gdy w wyniku zakończonego postępowania zostanie stwierdzone, że dodatek przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub we wniosku. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. »

Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego i odwołanie

Aktualizacja: 09.07.2013

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej. Organem właściwym do wydawania tych decyzji jest wójt (burmistrz lub prezydent miasta), który może również upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego. W praktyce coraz częściej decyzje wydawane są przez kierowników (dyrektorów) gminnych ośrodków pomocy społecznej. »

Dodatki mieszkaniowe. Wysokość dodatku

Aktualizacja: 08.07.2013

Podstawę do obliczenia dodatku wysokości mieszkaniowego stanowią ponoszone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy wydatki za zajmowany lokal mieszkalny. Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem na zakup opału nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest równa normatywnej powierzchni lub od niej mniejsza. »

Dodatki mieszkaniowe. Powierzchnia użytkowa

Aktualizacja: 08.07.2013

Jednym z warunków uprawniających do otrzymania dodatku mieszkaniowego jest tzw. normatywna powierzchnia użytkowa. Przekroczenie normatywnej powierzchni o wskazany procent skutkuje niemożnością przyznania dodatku, nawet jeśli powierzchnia przekroczona jest o kilka centymetrów. »

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Aktualizacja: 05.07.2013

Opłaty za użytkowanie wieczyste zostały uregulowane w ustawie z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Użytkowanie wieczyste jest konstrukcja prawa cywilnego, polegającą na oddaniu w użytkowanie osobom fizycznym lub prawnym, gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. »

Sprzedaż nieruchomości gminnych

Aktualizacja: 05.07.2013

Sprzedaż nieruchomości gminnych została uregulowana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami, która reguluje obrót nieruchomościami należącymi nie tylko do jednostek samorządu terytorialnego, ale i Skarbu Państwa. »

Wykup mieszkania komunalnego

Aktualizacja: 05.07.2013

Wykup mieszkania komunalnego przysługuje między innymi osobom fizycznym i prawnym, które to były najemcami mieszkania komunalnego, jeśli umowa najmu zawarta była na czas nieoznaczony. Osoby te korzystają wówczas z prawa pierwszeństwa wykupu mieszkania, mogą również uzyskać bonifikatę. »

Mieszkanie dla młodych 2014

Aktualizacja: 11.07.2013

Prawdopodobnie od 2014 r. zacznie obowiązywać nowy program Mieszkanie dla młodych. Pracę nad jego funkcjonowaniem jeszcze trwają. Być może obejmie zarówno rynek pierwotny jak i rynek wtórny. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama