reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Postępowanie administracyjne w pierwszej instancji

Postępowanie administracyjne w pierwszej instancji

Dobra znajomość podstawowych zasad postępowania administracyjnego, terminów załatwiania spraw, reguł związanych z doręczaniem pism i przeprowadzaniem rozpraw jest podstawowym warunkiem utrzymania sprawności działania i realizowania zadań przez administrację publiczną.

KIEDY ORGAN ADMINISTRACJI NIE JEST BEZCZYNNY

Do bezczynności organu nie dochodzi, gdy:

n przepis prawa nie zobowiązywał organu do wydania decyzji, postanowienia lub innego aktu bądź podjęcia czynności adresowanej do strony - postanowienie NSA z 12 sierpnia 1999 r., IV SAB 64/99,

n doszło do zawieszenia postępowania; pomimo to zarzut bezczynności organu jest uzasadniony, gdy organ administracji zawiesił postępowanie administracyjne mimo oczywistego braku przesłanek określonych w przepisach - wyrok NSA z 11 marca 1998 r., IV SAB 143/97,

n nie doszło do wszczęcia postępowania w danej sprawie - wyrok NSA z 20 kwietnia 1999 r., I SAB 161/98,

n strona nie dopełniła niezbędnych formalności, od których dokonania jest uzależnione rozstrzygnięcie sprawy i wydanie decyzji - wyrok NSA z 14 października 1998 r., IV SAB 113/98.

Tak więc organ administracji prowadzący postępowanie powinien powiadomić o wszczęciu postępowania wszystkie podmioty, które są stroną w sprawie (art. 61 par. 4), a następnie umożliwić im aktywne uczestnictwo w postępowaniu, tj., między innymi, umożliwić im dostęp do akt sprawy oraz zgłaszanie dowodów, zawiadamiać o terminie i miejscu przeprowadzania dowodów, umożliwić wypowiadanie się na temat zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych nie ma natomiast żadnych podstaw do nakładania na organ administracji powinności zapoznawania strony z projektem decyzji w sprawie (wyrok NSA OZ w Gdańsku z 8 maja 1997 r., I SA/Gd 10/96).

Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, to organ o przeprowadzeniu dowodu powinien powiadamiać pełnomocnika, a nie stronę. Zasady tej bardzo rygorystycznie przestrzegają sądy. W wyroku z 20 kwietnia 2000 r. NSA OZ we Wrocławiu, I SA/Wr 2401/97 przyjął, iż zbyt późne powiadomienie pełnomocnika skarżącego o wyznaczonym terminie do zapoznania z aktami postępowania podatkowego, uniemożliwiające mu lub znacznie utrudniające wzięcie udziału w tej czynności, jest równoznaczne z pominięciem strony w postępowaniu administracyjnym i nie ma znaczenia dla oceny tego faktu okoliczność, że strona została znacznie wcześniej zawiadomiona o terminie zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie.

Zapoznanie jedynie pełnomocnika z materiałem dowodowym w sytuacji, gdy strona nie może wziąć udziału w czynności procesowej z powodu choroby, nie narusza obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu (teza pierwsza wyroku NSA OZ w Poznaniu z 19 lutego 1998 r., I SA/Po 803/97).

reklama

Czytaj także

Źródło:

GP
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama